صلح و تامین امنیت در کشور به یک توافق مشترک نیازمند است — ستار افغان

 

صلح و تامین امنیت در کشور به یک توافق مشترک نیازمند است

 

 

ستار "افغان"

 

تامین امنیت سراسری، ثبات پایدار و رفاه عامه اولویت هایی است که افغانان به گونه هوا برای تنفس، آب و غذا برای بقای حیات خویش به آن نیاز دارند. کشور جنگ زده و ویران ما به نیرویی که چنین ضرورتهای اولیه جامعه را بر طرف سازد محتاج است. نیروی حیاتی دموکراسی در سهمگیری وسیع مردم نهفته است. بدون این سهمگیری، دموکراسی بدون نیروی محرکه بوده و سر انجام استبداد و خود کامه گی جامعه را در انحصار خواهد آورد. دموکراسی تجربه گسترده در آموزش عمومی شهروندان دارد. مبارزات انتخاباتی در واقع یک آموزش سیاسی است دموکراسی حق رای و اعتراض به انتخابات را به شهروندان آموزش میدهد.

چنین فرصتی را هیچ شکل دیگری از حکومت ها فراهم نمی آورد. دموکراسی تا زمانی با ثبات است که حمایت مردم همراه آن باشد. محیط نامطلوب (نظامی گری، فقر، جهالتو نفاق اجتماعی) یکی از عوامل پر قدرت در ناپایداری و ضعف دموکراسی نقش گذاری می نمایند و بافت های اجتماعی کشور مان دارای چنین ویژه گی هاست که در روند مبارزات انتخاباتی تاثیر وارد می نماید. رقابت های انتخاباتی دارای یک سلسله نوردم ها و موازینی است که رعایت آن موقعیت و جایگاه نامزدان را تقویه و تحکیم نموده و شرایط را برای حمایت و پشتیبانی مردم مهیا میسازد، که ذیلاً رده بندی می گردد.

1-      داشتن برنامه دقیق و روشن به خاطر تامین امنیت و استقرار ثبات در کشور.

2-      همگرایی سیاسی با آنعده از گروه های سیاسی و اجتماعی بر اصول تحقق منافع ملی و مصالح علیای کشور.

3-      کار در جهت مشارکت راستین آنعده گروه های سیاسی که دارای خطوط مشترک برای انکشاف اقتصادی و اجتماعی اند.

4-      برجسته ساختن ضعف ها، نارسایی های موجود و پیشنهاد بدیل برای بیرون رفت از آن.

                     برای رهبری یک جامعه تنها حسن نیت کافی نیست بلکه حسن عمل لازمی است. شعار های انتخاباتی بایستی با در نظرداشت ظرفیت ها و امکانات ملی و بین المللی طرح و تدوین گردد و چسپیدن به شعارهای غیر عملی مضر و خطرناک بوده و مردم را در برابر نظام سیاسی کشور بی باور میسازد. با توجه به محدودیت هایی که در زمینه جذب کمک های بین المللی به بازسازی کشورهست، نمیتون در کوتاه مدت به همه خواست ها پاسخ مثبت داد، در این جا آنچه از اهمیت فراوان برخودار است تشخیص اولویت هاست نقش دولتمردان و رهبران کشور در سمت دهی و سیاست گذاری و تعیین دکتورین، ستراتیژی، سیاست خارجی و نیروهای دفاعی، امنیتی ، اقتصادی و اجتماعی بس ارزنده است. تا با طرح دقیق و اگانه مسیر یابی نمایند.

          قابل اذعان است که کاندیدان در پهلوی مسایل سیاسی، نظامی و اقتصادی به مسایل اجتماعی  و فرهنگی نیز توجه نمایند. پیام ها نوید دهنده باشد و راهگشا، محکوم ساختن افراد درد این ملت را درمان نمی کند. ضرب المثل است آنچه بدیگران می گویی نخست به خودت بگو. جامعه کنونی افغانستان یک جامعه عقب افتاده و ورشکسته است. این ورشکسته گی در ابعاد گسترده حیات اجتماعی نمایان است. از سوی دیگر جامعه کنونی ما محصول یک ربع قرن درگیر جنگ و وحشت آواره گی و مصایب بیشماری بوده، شباهتی با اجتماع قبل از این دوره دردناک ندارد، و نمیتوان گذاشته را با امروز به سهولت پیوند زد و مخصوصاً موسسات سیاسی کنونی را دنباله تحول، تجربه و اندوخته های سالیان قبل از مصایب سه دهه اخیر تلقی نمود. در واقعیت امر تاریخ سیاس جدید کشور ما از سال های آغازین قرن بیست و یکم بعد از حادثه 11 سپتامبر 2001 آغاز می گردد. یعنی صفحه جدیدی را در مناسبات بین المللی کشور گشود.

          نامزدان ریاست جمهوری در کمپاین انتخاباتی به عناصر ستراتیژی ملی کشور بیشترین توجه را معطوف نمایند که دارای محتویات ذیل میباشد.

1-      نقش امنیت منطقه در تامین امنیت داخلی.

2-      تامین منافع ملی افغانستان در سراسر جهان.

3-      تحکیم و انسجام وحدت ملی در کشور.

4-      حفظ توانمندی های نیروهای دفاعی کشور.

5-      بالا بردن تراز رفاه مردم کشور.

6-      توسعه امنیت داخلی و خارجی افغانستان.

7-      اصلاح نظام اقتصادی افغانستان.

8-      حفظ پرستیژ و وقار افغانستان.

9-      ایجاد جو سیاسی و اقتصادی برای دسترسی به بازار های جهانی.

10- ایجاد شرایط برای دسترسی به انرژی در کشور از طریق ایجاد بندهای آبگردان و استخراج نفت و گاز.

11- ترقی و پیشرفت کشور به گونه دوامدار.

12- حفظ و بقای منافع ملی.

13- پذیرش مسوولیت در برابر منافع ملی و مصالح علیای کشور.

         تاریخ جامعه ما مانند هر جامعه دیگر تاریخ تلاش ها و مبارزات مردم ما در راه بهبود حیات اقتصادی، اجتماعی و رهایی از فقر و استبداد بوده است و این مبارزات در سراسر تاریخ ادامه داشته و پیوسته محتوا و مضمون تاریخ ما را ساخته است. راهی که مردم ما در طول تاریخ تا کنون پیموده اند، راه هموار نبوده و پیوسته با فراز و نشیب ها و دشواری های گوناگون روبرو بوده است. گروه های سیاسی و نهاد هیا اجتماعی و مدنی در کشور رسالت دارند تا افراد و اشخاص را حمایت و پشتیبانی نمایند که بتوانند کشتی شکسته افغانان را به ساحل مقصود برسانند. تعدد کاندیدان ریاست جمهوری نمایانگر عدم همسویی و مشارکت گروه های سیاسی در دید گاه های اوضاع سیاسی، نظامی، اقتصادی و اجتماعی کشور نهفته است و تا کنون خطوط مشترکی برای تامین امنیت، ثبات و بازسازی افغانستان به وجود نیامده است و چنین فضای سیاسی نتیجه اختلاف و رقابت های گروهی، قومی، سمتی، نژادی و … میباشد. و باید با چنین فضای آلوده وداع گفت.

 

بااحترام

ستار "افغان"

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *