حامد کرزی از ۳۰ در صد بیشتر رای آورده نمیتواند!!!! —محمد عارف يوسفی

 

حامد کرزی از ۳۰ در صد بیشتر رای آورده نمیتواند!!!!

 

محمد عارف يوسفی

 

در انتخابات ۱۸ میزان سال ۱۳۸۳  محترم حامد کرزی با بدست آوردن بیش از ۵۵ درصد آرای مردم  توانست که رقبای انتخاباتی اش را شکست دهد.گرچه نمیتوان شفافیت انتخابات قبلی را تضمین کرد ولی با آن هم محترم حامد کرزی به آرامی و سهولت برنده ی انتخابات معرفی شد.

یکی از دلایل عمده ی که مردم را واداشت تا به جناب کرزی رای دهند، خستگی آنها از جنگهای دراز مدت داخلی که شیرازه ی همزیستی و زندگی روزمره ی مردم را بکلی مختل ساخته بود، که با ایجاد دولت موقت تا حدودی نظم و آرامش دوباره در کشور  برقرار شد و مردم تازه لذت آزادی را بعد از حکومت چند ساله ی طالبان چشیده بودند. البته مردم این همه را مدیون همکاری قوای خارجی دانسته و به این گمان که حامد کرزی یگانه کاندید مورد حمایت غرب و جامعه جهانی میباشد و وی خواهد توانست که با امکانات و حمایت جامعه ی جهانی کشور را از حالت رکود و ورشکستگی به سمت ثبات و آرامش سوق دهد برایش رای دادند.

ولی امروز بعد از گذشت پنج سال نتنها اینکه انتظارات و آرزو ها برآورده نشد بلکه وضعیت چندین مرتبه خرابتر و آشفته تر نسبت به نخستین روز های اولین انتخابات ریاست جمهوری افغانستان گردیده است.اگر آن زمان را  با امروز که در آستانه ی دومین دور انتخابات ریاست جمهوری قرار داریم به مقایسه گیریم به وضاحت میتوانیم دریابیم که  مسیر حرکت و رشد و ترقی کشور بطرف پائین بوده و سیر نزولی اش را پیموده است.

از نگاه امنیت:

در بعضی ولایات بخصوص شرق و جنوب کشور جنگ تقریباً بدون وقفه ادامه دارد و مردم بیچاره هر روز قربانی تهاجمات هر دو طرف نبرد میشوند، وضعیت امنیتی به مراتب بدتر شده و هر روز از چندین انفجار و انتحار و حملات مسلحانه ی مخالفین گزارش داده میشود که این امر سبب بد بینی بیشتر مردم شده و اعتماد ملت نسبت به دولت  از بین رفته است. به همین ترتیب در شمال کشور نیز که از  آرام ترین منا طق کشور در طول سالهای بعد از سقوط طالبان بشمار میرفت در یکی دو سال اخیر بی امنی رخنه نموده است. و خلاصه در مجموع هیچ فرد بلند پایه ی دولتی و یا غیر دولتی جرات حضور در میان مردم را در هیچ گوشه ی از کشور بدون  ترتیبات خاص امنیتی ندارد، که این خودش وضعیت فوق العاده نظامی را بخاطر میاورد.

سیاست:

دولت افغانستان در سیاست داخلی اش حمایت مردمی را با خود ندارد،  زد و بند های که به اساس منافع قومی، تنظیمی، سمتی، زبانی و داد و ستد مالی بطور غیر مشروع صورت گرفته، دیگر مردم را در مخلص بودن دولتمداران نسبت به وطن و ملت مشکوک ساخته است. و در بعد خارجی آن نیز دولت افغانستان هم اکنون بدترین موقف را از دید جامعه ی بین المللی در سطح جهانی دارد ، حتی حامیان اصلی دولت افغانستان این دولت را ناکام و فاسد میخوانند.

 اجتماعی و اقتصادی

اکثریت مردم به فقر کامل بسر میبرند. بالا رفتن قیمت ها و پائین بودن معاش مامورین پائین رتبه در پهلوی رشد بیش از انتظار بیکاری در سطح کشور زندگی را برای مردم عادی با مشکلات زیاد مواجه ساخته است،  ازدیاد مهاجرت  به کشور های همسایه و دورتر از آن ، ازدیاد روز افزون معتادین مواد مخدره ، رشد تصادمات قومی و سمتی و زبانی و غیره … لطمه ی بزرگی را بر چهره  و اعتبار  این دولت وارد کرده است.

بناً مردم ما در طول ۵ سال اخیر با وجود حمایت قوی مالی و نظامی بین المللی امروز در وضعیت بسیار دشوار و بدی قرار دارند . مردم بیچاره افسوس روزها ی  ۵ سال قبل را میخورند و متاسف هستند که رهبری دولت بدست مردمان صادق و خدمتگذار نبوده که وضعیت را نتنها اینکه بهبود نبخشیده اند بلکه بسوی خرابی اش سوق داده اند.

البته ناکامی دولت دلایل گوناگونی میتواند داشته باشد مانند مادیات پرستی و فساد مالی، قاچاق مواد مخدر، مدیریت ناکام منسوبین عالیرتبه ی دولتی که اکثر شان به اساس استعداد و اهلیت نه، بلکه روی مصلحت ها مقرر شده اند.  و ده ها مسایل دیگر بخصوص در عرصه ی مبارزه با مواد مخدر و مخالفین مسلح .

با در نظرداشت نکات فوق الذکر آیا جناب حامد کرزی در انتخابات ۲۹ اسد ۱۳۸۸ مانند انتخابات ۱۸ میزان سال ۱۳۸۳ باز هم رای اکثریت را بدست خواهد آورد یا خیر؟ 

چنانچه دیدیم در نخستین انتخابات ریاست جمهوری محترم حامد کرزی با کسب ۵۵،۴ در صد آرا به پیروزی رسید.

ولی با در نظرداشت تغییرات زمانی، اجتماعی و سیاسی تفاوت های انتخابات گذشته با این انتخابات خیلی زیاد است  اول اینکه که فعلن ۴۱ کاندید (گر چه تعدادی از کاندید ها به نفع سایرین گذشته اند) در رقابت های انتخاباتی داخل مبارزه شده اند. در حالیکه این رقم در انتخابات قبلی به ۱۸ نفر میرسید. یعنی رای مردم این بار بیشتر تقسیم و پراگنده میشود.

نکته ی دیگری که نمیشود آنرا نادیده گرفت حضور افغانهای مقیم ایران و پاکستان در انتخابات قبلی بود که اینبار ازین امر محروم استند. و ازینکه کریم خلیلی در انتخابات قبلی نیز معاون حامد کرزی بود و در ایران شاید بیشترین رای را وی بدست آورده باشد و در پاکستان نیز شاید بیشتر مردم رای خود را  به نفع حامد کرزی به صندوق ها ریختانده باشند. پس اگر ۱۰ در صد رای مربوط به کرزی صاحب را رای افغانهای مقیم کشور های همسایه در انتخابات گذشته حساب کنیم بناً در انتخابات حاضر حامد کرزی ۱۰ در صد آرا را ازین مدرک از دست خواهد داد.

  از یک جانب رجوع نکردن مردم به مراکز رای دهی نظر به اخطار و تهدید پیاپی که از طرف مخالفین دولت صورت میگیرد بخصوص در مناطق آسیب پذیر که انتظار بیشترین رای را جناب کرزی از همان نقاط دارد و  از جانب دیگر پائین آمدن سطح محبوبیت وی در تمام کشور نسبت به دور نخست نظر به دلایل که در شروع گفته شد امکان دار د حد اقل ۳۰ الی ۴۰در صد رای وی را بکاهد. در ضمن  کاندیدان چون اشرف غنی احمدزی، سرور احمد زی ،میرویس  یاسینی ، ملا عبدالسلام راکتی،معتصم بالله مذهبی و شهنواز تنی  نیز رای پشتون ها را با وی تقسیم میکنند که در انتخابات قبلی رقبای مهم پشتون در مقابل کرزی قرار نداشت. و نامزدان دیگری چون داکتر عبدالله عبدالله، رمضان بشردوست، سید جلال کریم و دیگران در تمام ولایات افغانستان میتوانند  رای حامد کرزی را کمتر سازند.

گرچه با پیوستن جنرال دوستم و حاجی محمد محقق در کمپاین انتخاباتی حامد کرزی امکان دارد رای مردم ازبیک و هزاره تا حدودی به نفع وی ریختانده شود چون آرای بدست آمده از انتخابات قبلی نشان داد که ۲۰ در صد آرا را این دو نفر بدست اورده بودند، ولی اینبار قرار کمپاین های انتخاباتی و حمایت های مردمی که شاهد آن بوده ایم تمامی مردم ازبیک و هزاره برای تیم جنرال دوستم و حاجی محقق رای نخواهند داد پس این رقم را اگر ۵۰ در صد بگیریم یعنی جنرال دوستم و  حاجی محمد محقق میتوانند صرف ۱۰ در صد آرای انتخابات را بدست آورند.

 و نتیجه گیری ما به اساس آمار بالا ازین قرار میباشد.

رای حامد کرزی در سال ۱۳۸۳ که ۵۵،۴ در صد بود ولی در انتخابات این هفته میتواند چنین باشد

۱- محترم حامد کرزی ۱۰ درصد  رای را نسبت محروم شدن افغانهای مقیم پاکستان و ایران از دست خواهد داد

۲- ۳۰ درصد نظر به کاهش محبوبیت که این رقم شامل تمام افغانستان میشود

۳-باختن حد اقل ۳۰ در صد دیگر برای رقبای بالقوه چون اشرف غنی احمدزی، سرور احمدزی، میرویس یاسینی، معتصم بالله مذهبی، عبدالسلام راکتی  و شهنواز تنی و دیگران …که رای قوم پشتون را بدست می اورند.

به این اساس آقای کرزی جمعاً ۷۰ درصد آرای راکه در انتخابات سال ۱۳۸۳ بدست آورده بوداز دست خواهد داد و اگر ۱۰ در صد رای احتمالی حاجی محمد محقق و جنرال دوستم را به نفع حامد کرزی محاسبه کنیم این رقم به ۶۰ درصد تغییر میابد  یعنی با از دست دادن ۶۰ در صد رای، این مرتبه حامد کرزی صرف ۲۲،۱۶ (بیست و دو اعشاریه شانزده)درصد مجموعی آرای ملت  را میتواند بدست  آورد.

 البته با پیوستن مارشال فهیم خان و محمد اسمعیل خان وزیر انرژی و آب با تیم حامد کرزی، حامدکرزی توسط  کمپاین ایشان رای کمتری را نسبت به انتخابات سال گذشته که از هواداران جمعیت اسلامی بدست  آورده بود نصیب میشود، زیرا این مسئله را به وضاحت میتوان در کمپاین های انتخاباتی مشاهده کرد. در حالیکه در انتخابات قبلی اکثر مردم بدخشان، کندز، تخار،بغلان و شمالی برای حامد کرزی رای داده بودند و ازینکه عطا محمد نور والی بلخ نیز در انتخابات قبلی از حامد کرزی حمایت نموده بود اکثر رای شمال کشور بخصوص مزار شریف را نیز حامد کرزی بدست آورده بود که این بار ازین امتیاز محروم است.

بناً مارشال فهیم خان و محمد اسمعیل خان هر اندازه  رایِ که بدست آورند باز هم برابر با نصف آرای که توسط حمایت استاد ربانی، احمد ضیا مسعود و عطا محمد نور  در انتخابات گذشته برای حامد کرزی بدست آمده بود نخواهد شد. زیرا همه می بینیم که از مارشال فهیم در میان هواداران جمعیت اسلامی و شورای نظار استقبال چشم گیری صورت نمیگیرد و از سوی دیگر اگر سطح استقبال حامد کرزی ومحمد  اسمعیل خان در هرات را از طرف مردم شریف هرات با داکتر عبدالله مقایسه کنیم داکتر عبدالله عبدالله حد اقل دو مرتبه بالاتر از ایشان مورد استقبال مردم شریف هرات قرار گرفت و این خودش نشاندهنده ی این است که محمد اسمعیل خان با از دست دادن محبوبیت قبلی اش رای کمتری را به نفع حامد کرزی بدست خواهد آورد.

گرچه به اساس ارقام احتمالی فوق محترم حامد کرزی در حدود ۲۲،۱۶ درصد رای مردم افغانستان را در انتخابات ۲۹ اسد ۱۳۸۸ بدست خواهد آورد ولی با انهم اگر جور امد های درلحظات اخیر صورت میگیرد چنانچه امروز هدایت امین ارسلا،محمد نصیر انیس، محمد یاسین صافی و حکیم تورسن به نفع کرزی از کاندیداتوری خویش منصرف شدند،  و رای این همه کاندید های که به نفع کرزی کنار میروند را  ۷،۸۴ درصد محاسبه کنیم باز هم رای مجموعی کرزی صاحب در انتخابات پیش رو بیشتر از ۳۰ درصد نخواهد بود.

در پایان با حفظ احترام برای حامد کرزی و دیگر کاندیدان محترم ریاست جمهوری  ارقامی را که نوشته ام به اساس تحلیل و برداشت شخصی ام از نوشته ها و اخباری که از رسانه های داخلی و خارجی به نشر رسیده است و همچنان عکس العمل های مردم  شریف افغانستان نسبت به انتخابات از طریق رسانه ها و حمایت شان از کاندید های مختلف،در پهلوی آن شرایط و وضعیت فعلی افغانستان و کشور های منطقه و جامعه جهانی که در پروسه و نتیجه ی انتخابات افغانستان بی تاثیر نیستند میباشد.

و در ضمن دعا میکنم  هر نامزدی که به پیروزی میرسد، خداوند بزرگ  برایش توفیق خدمت هدایت کند تا خادم صادق و یاور مومن برای مردم بیچاره و رنج کشیده ی افغانستان عزیز باشد. 

 والله اعلم

به امید شگوفایی و ترقی افغانستان عزیز 

 

محمد عارف "یوسفی"

هفدهم اگست ۲۰۰۹

۱۷-۰۸-۲۰۰۹

برابر با ۲۶ اسد ۱۳۸۸

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *