اتحادیه اروپا وقتی دهن جوال میگیرد — حميد عطا ادم

 

اتحادیه اروپا وقتی  دهن جوال میگیرد

 

حميد عطا ادم

 

گرمای شدید انتخابات و پیآمد های آن ، سرد مزاجی نمایندگان اروپایی نظاره گر بر انتخابات را زیر تابش خود ناقرار ساخته و انهمه  " یخ مزاجی اروپایی" شان را نرمک نرمک اب نموده تا اینکه کاسه صبر شان دیگر گنجایش انرا بخود نداشته لبریز گردید.

این گروه افراد  که در ظاهر برای خدمت به پروسه   سوار کردن مردم … ما، بر خر دیموکراسی  وارد  افغانستان شده اند  بلاخره دست و استین بر زده  و مستقیما در عملیه  انتخابات  پای مداخله و جانبداری را پیش  نموده  و خواهان انند تا همان مهره یی را که خودشان  گزیده اند بر گردن خر دیموکراسی کذابی خود بیاویزند !.

 

درین شکی نیست که تقلب در انتخابات صورت گرفته و خواهد گرفت اما چرا فشار در یک نقطه است ، چرا این اقایان بازهم یکچشم شان را دو چند میگشایند و دیگرش را نیمه باز میگذارند؟ و یا اینکه این عادت بمرگی شان شده است ؟.

 

در روزهای اول که همه رقص پیروزی انتخابات را در عشرتکده های خویش براه انداخته بودند بعد از تقریبا یکماه از سپری شدن آن  یکباره، و بعد از ظهور برتری  و تفاوت  بین دو کاندید مطرح   در این انتخابات ، اعلان کردند که بیشتراز یک برچهار  انتخابات مبنی بر خدعه و تقلب ، و اکثریت مطلق ان هم  بنفع  کاندید مشخصی است که خواهان تغییر وی به نوکر نو اند،  انجا که گویند: ( نوکر نو، آهو را گیرد به دو.. ! ).

 

تعجب اور است که مقدار یک بر چار ارای موجود در صندوق  (  یکنیم میلیون ) را  تقلبی نام میزنند و انهم بعد از تقریبا یکماه پس از روز انتخابات  و بعد از انهمه جوش و خروش و پایکوبی بر مؤفقیت انتخابات . میخواهند بگویند که باید انتخابات بنفع کاندید مورد علاقه خودشان چرخش پیدا کند، و برای اینکه شبهه اتهام را از خود بدور کنند کمی از این ارای تقلبی را در کاسه قرار دادی خودشان هم میریزند  و برای زیب و زینت دعوی خود حتی نام پاک ترین فرد انتخابات افغانستان آقای بشردوست را نیز میخواهند الوده کنند که بنفع وی هم تقریبا صد هزار !! رأی تقلبی ریخته شده !؟.

 

بگمان من اتحادیه اروپایی که با چنین کارهایش اعتبار خودرا خدشه دار میسازد،در این کار برد خود  چند هدف را تعقیب میکند

 

یک : اوردن فردی که تعهد به خدمتشان نموده است و کمرش را  بخاطر خدمت بدیگران بسته است و لو که مردم هموطنش هرگز روی ارامش را نبینند.

دو : بفحوای  ضرب المثل مشهور  ادم از ادم پند میگیرد، خربوزه از خربوزه رنگ ! ، ارسال پیامی است بگوش معترضین انتخابات ریاست جمهوری ایران که شما هم صبر کنید و دوام دهید بلاخره حرفتان بکرسی خواهد نشست. البته این کارشان نه بخاطر گل روی  موسوی و کروبی است  چون اینها   اقایان کروبی و موسوی را به همان اندازه احمدی نژاد بد میبینند ولی چون توسط این دومعترض ، شاید اروپا و یارانش بتوانند یخن ایران و نظام انرا پاره پاره  ببینند و راه  را برای دست اندازی های دیگرشان در اینده ها هموار کنند ، پس نمیخواهند این اعتراضات خاموش گردد. بنا بر این چنین مینماید که اروپائیان اهداف خاص خود را دنبال میکنند و اصلا سرنوشت مردم ما برای شان مهم نمیباشند. با تذکر اینکه هرگز نمیخواهم از رژیم ایران که مردم مارا از ان داغها است دفاع کنم.

سه : استمرار هرج و مرج در افغانستان بخاطر اهداف دورخودشان چون دلایل و شواهد گویای این است که اینها منفعت خود را در بی امنیتی و عدم استقرار افغانستان و منطقه جستجو میکنند.

این اقایان  برای گریز از هرنوع پی آمد این ادعایشان در ادعای خویش  کلمه  " احتمال " را بکار برده  تا در صورتیکه جهاتی  پیدا شوند و انهارا وادار به اثبات دعوای شان بکنند در زیر سایه همین کلمه از شاخه یی بشاخه یی بپرند.

 

از نکات جالب اینست که در روز انتخابات عدم  وجود مراقبین بین المللی و از جمله اروپایی که باید در مراکز انتخابی میبودند، در نزد مردم سؤال بر انگیز بود  ولی با انهم ادعا کردند که از جمله کمتر از 6 میلیون رأی موجود در صندوقها،  بشتر از ربع انرا با چنین ادعا و موقف گیری  اماده برای رد کردن میسازند. وقتی در روز انتخابات و روز های متصل بعد از ان که با چشمان خود میتوانستند تقلب را بیابند ، هیچ ندانستند و نفهمیدند  و برعکس هی  عربده پیروزی میکشیدند.، از کجا بعد از تقریبا  چهار هفته  تعداد ارای تقلبی و جهات  انرا هم دانستند؟! بگفته شاعر :

توکه از مصر بویش را شمیدی            چرا  در چاه کنعانش ندیدی؟

 به سوای  اقای رمضان بشردوست ،  دیگران و به خصوص  این دو دوست قدیم و خصم کنونی  ( عبدالله و کرزی ) سراپا در تقلب و رسوایی دچار اند با تفاوت اینکه گه ناگهی کرزی میخواهد صدای اعتراض بر عملکرد های ناشایست اربابان بلند کند  که ارزومندم از صدق دل و دلسوزی بر مردم و منافع ملی بوده باشد..

 

و بگونه یک پرسش  ساده  : ایا امریکا و اروپا در افغانستان راههای جداگانه یی را میپیمایند؟

 

 

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *