بیانيۀ انجنیر گلبدین حکمتیاربخاطرهشتمين سال تجاوز نيروهاى صليبى — دوستداران وطن

 

بیانيۀ انجنیر گلبدین حکمتیار ،امیرحزب اسلامي افغانستان ، بخاطرهشتمين سال تجاوز نيروهاى صليبى بر افغانستان

 

الحمد لله و كفى و سلام على عباده الذين اصطفى و بعد:

بسم الله الرحمن الرحيم

اينك كه از تجاوز نيروهاى صليبى بر كشور ما هشت سال سپرى شد، خواستم به اين مناسبت حقايق دردناكى را با زمامداران ايالات متحده امريكا و مردمش در ميان بگذارم:

 

·            تجاوز بر كشور ما تحت پوشش سركوبى القاعده و سرنگونى حكومت طالبان صورت گرفت، ولى زمامداران ايالات متحده امريكا اكنون و پس از هشت سال بمباريها و كشتار بيش از صد وده هزار افغان بى دفاع و مظلوم؛ مى گويند كه به اهداف خود نايل نشده ايم، براى تحقق اهداف اين جنگ بايد تعداد نيروهاى آنان و موئتلفين شريك جنايتهاى جنگى شان به صد و پنجاه هزار افزايش يابند!! ولى جهانيان مى پرسند: تا چند سال ديگرى مى خواهيد در افغانستان بمانيد و چه تعداد ديگر افغانان را مى خواهيد بكشيد تا به اهداف تجاوز نايل شويد؟! شما ادعاء مى كنيد كه امنيت اروپا و امريكا بايد در افغانستان تأمين شود!! گويا امنيت اروپا و امريكاى مجهز با وسايل مدرن و پيشرفته را كشور ضعيف و جنگ زده اى چون افغانستان از فاصلۀ هزاران ميل دور تهديد مى كند!! حرف بيهوده و سخيفى كه هيچ انسانى عاقل آن را نمى پذيرد. اين در حاليست كه نه قبل از حادثۀ يازدهم ستمبر و نه بعد از آن هيچ افغانى در اروپا يا امريكا هيچ اقدام نظامى يى عليه شما انجام نداده، عمليات يازدهم ستمبر نيز در اروپا و امريكا طرحريزى شده؛ نه در افغانستان يا عراق، فعالين آن رزمندگانى بودند كه يا در اروپا و امريكا تولد شده اند و يا در آنجا آموزش ديده اند، نه افغان بودند و نه در افغانستان آموزش ديده اند! همه مى دانند كه آنها كورسهاى آموزش پيلوتى را در افغانستان نه بلكه در امريكا فراگرفته اند، و پلان عمليات را نيز در همانجا ريخته اند. افغانستان حتى اكنون و پس از آنكه از اشغالش هشت سال سپرى مى شود و اشغالگران براى جلوگيرى از تلفات سربازان شان ملياردها دالر را بر تشكيل اردو افغانستان مصرف كرده اند، از تربيۀ پيلوتهاى خود عاجز است، حكومت طالبان در هشت سال قبل حتى براى تربيۀ يك افسر اردو نيز كورسى در اختيار نداشت چه رسد به تربيۀ پيلوتها.

·            به زمامدران ايالات متحدۀ امريكا بيش از هر كسى ديگر هويدا است كه نقش اسامه بن لادن در عمليات يازده ستمبر؛ بيش از اين نبود كه عمل كنندگان اصلى عمليات؛ كمى پيش از اقدام؛ او را در جريان گذاشته بودند، نه طرح  اين عمليات در افغانستان ريخته شده و نه با اشغال افغانستان و قتل يا دستگيرى اسامه مى توانيد از تكرار چنين عملياتى مانع شويد. جلو چنين عملياتى را در افغانستان نه بلكه در اروپا و امريكا  مى توانيد بگيريد.

·            شما در هشت سال گذشته اعضاى القاعده را نه؛ بلكه مردمان بى دفاع و مظلوم افغانستان را كشته ايد، به اعتراف مسئولين بريتانيا؛ سربازان اين كشور هر سال چهار مليون مرمى در افغانستان شليك كرده اند!! اگر يك دهم اين مرمى ها به هدف اصابت مى كرد؛ مى دانيد كه تا حال چه تعداد افغانها را كشته بودند؟!

·            بايد بدانيد كه با جنگها نمى توانيد مخالفين تان را نابود كنيد، تجارب گذشته نشان داد كه هر جنگى تعداد جنگجويان مخالف شما را دو چند  ساخته، در افغانستان كه مشاهده مى كنيد جنگ از جنوب و شرق به شمال و غرب گسترش يافت، تعرض بر عراق مخالفين تان را سه چند ساخت و جنگها در پاكستان آن را به چهار چند رساند، اگر شما از كشتار بى رحمانۀ فلسطينيان مظلوم به دست جنايتكاران صهيونيست حمايت نمى كرديد؛ نه در افغانستان با جنگ روبرو مى شديد و نه در عراق و پاكستان.

·            با افزايش تعداد نيروهاى اردو و پوليس افغانستان هرگز نمى توانيد در اين جنگ پيروز شويد، با خروج نيروهاى اشغالگر از كشور ما اين نيروها به زودى متلاشى خواهند شد و اسلحۀ آن بدست مخالفين تان خواهد افتاد.

·            شما با افزايش نيروهاى تان در افغانستان نيز دستآوردى جز اين نخواهيد داشت كه تعداد بيشتر افغانهاى مظلوم را بخاك و خون بكشيد و تابوتهاى بيشتر سربازان تان را به اروپا و امريكا انتقال دهيد.

·            كشتارهاى دسته جمعى در كندز، شيندند و سائر ولايات افغانستان، و حملات طياره هاى بدون پيلوت و كشتن اطفال، زنان و پيرسالان در اين حملات؛ همواره چون داغ سياهى بر پيشانى شما و ديموكراسى خونين تان خواهد ماند، اين حقيقت براى هميش از جهانيان پنهان نخواهد ماند كه شما در اين حملات راكتى از يورانيم نيم غنى شده استفاده كرده ايد، جنرالان شما خود به آن اعتراف خواهند كرد و جهانيان بر شما لعنت و نفرين خواهند فرستاد.

·            حكومتى را كه شما در كابل ساخته ايد پناهگاه دزدها، جنايتكاران جنگى، مفسدين، خائنين ملى و وطن فروشها است، در فساد و اختلاس تا گلو غرق اند، منفور ملت اند، مردم از آنان و عملكردهاى شان نفرت دارند، كفايت و توان ادارۀ كشور را هرگز ندارند، اگر شما امروز كشور ما ترك بگوييد فردايش اين حكومت سرنگون خواهد شد.

·            اين جنگ هر چند طولانى تر شود، و حتى به زعم شما اگر در آن پيروز هم شويد؛ كه احتمال آن وجود ندارد، هيچ سودى به امريكا و امريكائيها تحويل نخواهد داد، سود اين جنگ يا در كيسۀ كمپنى هاى بزرگ سلاح سازى مى ريزد، يا جنرالانى كى بخش اعظم بودجۀ نظامى توسط آنان و رفقاى دزد شان در حكومت كابل حيف و ميل مى شود، و يا به روسيه و ايران بر مى گردد، قربانيان اين جنگ يا افغانهاى مظلوم اند، يا سربازان اروپايى و امريكايى كه على الرغم مخالفت خويشاوندان شان؛ در اين جنگ نامقدس؛ به كام مرگ فرستاده مى شوند. مصارف مالى و جانى آن را شما متحمل مى شويد و سود آن به مسكو و تهران بر مى گردد، خوب مى دانيد كه حكومت كابل اكنون در اختيار گروه هاى وابسته به روسيه و ايران است.

·            شما براى فريب افغانها و جهانيان ملعبۀ انتخابات مسخره و مضحك را به نمايش گذاشتيد، چند صد مليون دالر را بر آن مصرف كرديد، بگوييد كه نتيجۀ اش چه بود؟ بنابر ادعاى شما بيست در صد افغانها در آن شركت كردند،  آن هم براى اين كه شما توانستيد با تبليغات گسترده و مسلسل تان تعصبات قومى و نژادى را دامن زده و اقوام برادر را به سهمگيرى در انتخابات عليه همديگر تحريك كنيد، اكنون شما خود نتايج اين انتخابات را مشكوك مى خوانيد، ولى مسكو و به تبعيت از آن ايران به كرزى بمناسبت پيروزى اش در انتخابات مباركباد گفت! حالا كسى برندۀ انتخابات اعلان خواهد شد كه از سى مليون افغانها فقط سه مليون رأى مشكوك بدست آورده!! يعنى از هر ده رأى يك رأى!!

·     به نمايندگى از ملت هوشيار و مؤمن خود به شما مى گويم: اگر در جستجوى بيرون رفت آبرومندانه از افغانستان هستيد ما مى توانيم شما را كمك كنيم، ولى اگر بر دوام جنگ و اشغال كشور ما اصرار ورزيد؛ بدانيد كه همت ما بلند و عزم ما راسخ است، در جنگها و تحمل دشواريها و مصائب آن آبديده شده ايم، و به جنگ طولانى براى آزادى كشور خود آماده ايم، خوب بدانيد كه جز خروج بلاقيد و شرط از كشور ما؛ هيچ راه حلى را نخواهيد يافت.

زنده باد مجاهدين – مرگ بر اشغالگران

حكمتيار

افغانستان

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *