پرسش حیران خان و پاسخ تلیفون جان — فضل الرحيم رحيم

 

پرسش حیران خان و پاسخ تلیفون جان

 

 

طنز از قلم فضل الرحیم رحیم

 

 

صدای زنگ تلیفون ساعت چهار صبح از خواب بیدارم کرد گوشی را برداشته همینکه گفتم بلی ، طرف مقابل گفت مه هستم مه  مصروف شاه  خان حیران ، هستم از کابل زنگ زدیم ، بعد از احوال پرسی ، پرسید م که خیرت خو است حیران جان که در این گل صبح یاد مه را کردی و در فکر مه شدی ؟ مصروف شاه خان حیران ، در حالیکه گلویش را حسب عادت با سرفه های جبری صاف نمود گفت : تو در جریان هستی که من مدیر مسوول ، سکر تر مسوول ، صاحب امتیاز، و همه کاری جریده پر تیراژ و پرخواننده ، پر فروش و پر اعتباری بنام  " گیچ نامه " در همین خود مرکز و تمامی ولایات کشور هستم . بنا بر همین ویژگیهای که خدا نصیب جریده " گیچ نامه "   نموده  مقامات خارجی ، داخلی ، محلی ، نیمه داخلی و نیمه خارجی  وقتی به ریسرج نیاز داشته باشند فوراً با من در تماس می شوند و من در تماس های مستقیم ، غیر مستقیم ، تلیفون ، فکس ، امیل ، نامه ، پیغام موضوع را با مردم طی یک دو سوال مطرح و ریسرج مورد نیاز را از  پاسخها بدست آورده تقدیم نیاز مندان می نمایم که خدا را شکر کار و بار ام بسیار چوک است . گفتم خوش شد م که صدایت را شنید م و خدا را شکر که جور  و صحت و سلامت  و آرام هستی ، راستی نگفتی که به من چرا زنگ زدی در این صبح وقت ؟ مصروف شاه خان حیران گفت : یک موسسه ء خارجی  به اداره ء گیچ نامه  وظیفه سپرده تا دقیقاً ، کاملاً ، صحیحاً ، واضحاً و شفافاً ریسرج نما ید که چرا همه حوادث ناگوار ، مرگبار ، تلخ ، ناخوش آیند ، مصیبتبار حتا انتخابات ، در کشور ما تکرار سر تکرار ، تکرار می شوند تا بر عکس این ها . به همین خاطر می خواهم با طرح این سوال که مصیبتهای از قبیل انفجار ها ، راکت پراگنیها ، بمباران مردم ملکی ، انتحاری ها و تقلبکاری ها همه وهمه  قصه های تکراری شده اند نظر ترا بدانم که  آیا خدا نا خواسته   هفت کوه سیاه در مابین" انتخابات مبارک" هم شامل همین مصیبتهای تکراری با وارد شدن به دور دوم و سوم …………. می شود یا نه ؟ در همین لحظه صدای حیران جان قعطع و تلیفون اتومات پاسخ داد . مشتری گرامی ! کرید ت تلیفون شما با پول افغانی چارچ شده  بناً توان همچو مکالمات را ندارد اگر می خواهید تلیفون شما توان این مکا لمات را داشته باشد لطفاً تلیفون دست داشته ئی خود را با  کرید ت دالری چارچ نموده سرشار باشید . تود . تود . تود .

24 اکتوبر 2009

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *