هموطن منور و نابینای ما، سند فراغت کمپیوتر را بدست آورد — امان معاشر

 

هموطن منور و نابینای ما، سند فراغت کمپیوتر را بدست آورد

 

امان معاشر خبرنگار آزاد

 

خانم روشندل وفرهنگی هموطن ما، محترمه شفیقه نورزی، سند فراغت دانش کمپیوتر را از انستیتوت نابینایان عام المنفعه ونکوور، کانادا به درجه عالی بدست آوردند.

در مراسم شانداری که بمناسبت توزیع سند فراغت دانش آموزان دانشکده وی. سی. سی.، در سالون کنفرانس های آن دانشکده، بروز بیستم نوامبر ترتیب یافته بود، در موقع اهدای سند فراغت برای خانم شفیقه، استادان و صد ها تن از فارغین و مهمانان دعوت شده بپا ایستاده و با کف زدنهای پیهم، خانم شفیقه نورزی را بدرقه نمودند.

خانم "  بیتتی    " مسوول و یکتن از استادان آن دانشکده گفت: "استعداد خارق العاده خانم شفیقه، شایسته هر گونه تقدیراست. آموزش دانش کمپیوتر، بلند ترین سطح سویه آموزشی را طلب می کند. خانم شفیقه، توانست آنرا موفقانه بیآموزد.  زحمت و پشت کار این دانش آموز موفق، نمونۀ مثال در حیات دانشکده ما خواهد ماند. خانم شفیقه، در طی سالهای تعلیمی اش، مفتخر به دریافت دو «اسکالر شیپ» یا مکافات نقدی گردیده است.

شفیقه جان نورزی، در یک خانوادۀ فرهنگی متولد شده و در حال حاضر، همراه با پدر دانشمند خویش، محترم الحاج محمد کبیر نورزی، مؤلف کتاب «قوطی عطار» و خواهر مهربان و فرهنگ دوست شان، محترمه محبوبه نورزی، در شهر ونکوور، کانادا بسر برده مصروف کارهای فرهنگی می باشد.

شفیقه نورزی، مؤسس و مدیر مسؤول مجله نشریه "زن"، یگانه مجله قشنگ و پر محتوا در کانادا محسوب میشود که بیش از هفت سال میشود به کمک و رهنمایی های پدر بزرگوار نود ساله اش  و خواهر عزیزش، محبوبه جان به وقت معیین متواتر بچاپ رسیده و در خدمت هموطنان فرهنگ دوست ما در کانادا، امریکا و اروپا، قرار میگیرد.

شفیقه جان در مصاحبه هفته قبل با تلویزون آریانای امریکا به جواب سوال ذکیه جان کهزاد، گفت: "موفقیت و کامیابی من وابسته به همکاری فامیل و فرهنگ دوستان است."

شفیقه جان، ماه قبل از طریق تلویزیون "نــور"، مفتخر به دریاقت مدال از  خدمات فرهنگی اش در امر توسعه وحفظ فرهنگ پارینه ما گردیده است.

شفیقه جان، یکی از اولین افغانهای کانادایی هستند که در ونکوور لایسنس آموزش تربیه اطفال را بدست آورده است. ایشان، در سال 2002 ، به کمک فرهنگ دوستان خویش، مکتبی را بنام «سـید جمال الدین افغان» در ونکوور با موجویت ۱۳0 شاگرد، تأسیس نموده خود معاونیت ادارۀ آن مکتب را عهده دار بودند، که تا به امروز یکی از کانون های مطمئن و فعال تربیه اولاد افغان است که در ان اساساً فارسی، قرآن شریف و دینیات توسط استادان مجرب افغانی، بصورت داوطلبانه تدریس میگردد.

شفیقه نورزی، یکی از فعالین خانه فرهنگی "مـولانا" بوده و با مشوره های سودمند و چاپ فعالیت های خانه فرهنگی "مـولانا"، از طریق مجلۀ خویش، افتخارات بزرگ را در راه یکجا ساختن هموطنان فرهنگی ما به منظور بقای ثروت معنوی کشور، نصیب فرهنگ دوستان خود ساخته اند.

پرواز بلند بــه این شاهین بخت فرهنگ ملت افغانستان در آسمان فرهنگ آرزو می نماییم.

 

امان معاشر، خبر نگار آزاد

 

www.houseofmawlana.com

 

  

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *