ملاحظا تی بر نوشته ای آقائ مصباح-هراتی — عبدالله عابد کابلی

 

 

ملاحظا تی  بر نوشته ای آقائ مصباح-هراتی پیرامون (( جهل ، انحراف، خرافات در حاشیه ای عاشورا ))

عبدالله عابد کابلی

        نوشته ای مفصل تانرا  در ارتباط  به عاشورائ حسینی مرور کردم  . وبر خلاف  عنوان بسیار قشنگ آن متاسفانه محتوائ آن ،  جز  ترویج  خرافه – جعل تاریخ – ابراز نفرت وکینه  بر علیه اصحاب پیغمبر ( ص ) وتهمت وناروا بکسانیکه  با خرافات  واعمال شرک آ لود ،   مخالف اند ، پیام دیگری نداشت  ومیتوان آ نرا ذیلا   چنین خلاصه نمود :

          البته قبل از ابراز نظر باید عرض  نمود که همه مسلمانان  بلا استثناء با اهل بیت ویاران واصحاب  پیغمبر(ص)  وخاصتا حضرت امام حسین (رض)  محبت واحترام دارند . اما این احترام ومحبت بشکل غلو وافراط واعمال شرک آ لود   نمی باشد. و بر خلاف آخوند هائ کوردل ومتعصب روضه خوان  ، بنام محبت اهل بیت واما م حسین(رض ) ، بغض وکینه ونفرت خلفائ راشدین و باقی یاران واصحاب وحتی  زوجه ای مطهره ای  جناب پیغمبر خدا ( حضرت بی بی عایشه ای صدیقه را که خداوند پاکی وطهارت اورا  در قرآن تصدیق کرده است) را بدل داشته و حتی با کمال بئ ادبی و  گستاخی به اصحاب ویاران پیامبر (ص) وفامیل  پیامبر توهین میکنند   .

 چون  مسلمانان ، بالاثر سفارشات وتا کیدات پیا مبر بزرگوار اسلام محبت واحترام اهل بیت  وائمه  وهمچنین  رعایت ادب واحترام  مقام والائ  یاران واصحاب  رسول  ( ص ) را  جزء شعایر دین  وپیروی از سنت آنحضرت میدا نند واز بی حرمتی وبی ادبی نسبت بیاران واصحاب حضرت  پیامبر(ص ) جدا احساس ناراحتی میکنند . زیرا حضرت رسول (ص) فرمودند:

  « اللَّهَ اللَّهَ فِي أَصْحَابِي اللَّهَ اللَّهَ فِي أَصْحَابِي لَا تَتَّخِذُوهُمْ غَرَضًا بَعْدِي فَمَنْ أَحَبَّهُمْ فَبِحُبِّي أَحَبَّهُمْ وَمَنْ أَبْغَضَهُمْ فَبِبُغْضِي أَبْغَضَهُمْ وَمَنْ آذَاهُمْ فَقَدْ آذَانِي وَمَنْ آذَانِي فَقَدْ آذَى اللَّهَ وَمَنْ آذَى اللَّهَ يُوشِكُ أَنْ يَأْخُذَهُ»

حالا مختصرا به قسمتی از،  جعل ، غلو و  وتهمت وافتراء تان در باره ای تاریخ اسلام ، و نسبت بدیگر مسلمانان ، بر میشمارم تا دیگر جناب تان خودرا  در دیف روشنفکران برادران شیعه ی ما قلمداد نکرده بلکه آن جناب  نیز همچون  کلینی- خمینی – طبرسی- مجلسی- شیخ مفید و…..    وسایر غلات شیعه خرافی تر – متعصب تر  وبد دهن تر نسبت باصحاب ویاران پیامبر بوده و هستید. ونمونه ای این طرز دید  افراطی  وغلوئ تانرا  یاد آ وری خواهم کرد.

 

1-      (در آ ستانه ای سال 370 1 هجری قرار داریم  و …….)

   جناب تان  فراموش کردید  که ، امسال سا ل 1430 هجری قمری بوده ودر آستانه ای  محرم سال  1431 هجری قرار داریم . و حال خود تان  عمامه ای بزرگ تانرا  در پیش خود قاضی  قرار دهید که  :   شما حتی تاریخ دقیق امروز را درست  ننوشتید  آیا  نوشته جات ومطالب تان را که  به بیش از   1350  سال قبل تعلق دارد، صحت  وسقم آنرا  چگونه باید ارزیابی کرد. وقضاوت را به خود تان و خوانندگان  میگذارم .

2- درقسمت اول مقدمه ای تان این گفته ای غلو آمیز نگاشته شده بود   که:(بدون تردید قیام روز عاشورا بود که راه حق را از باطل جدا ساخت و……….)  معلوم میشود که   جناب تان نه بکتابهائ آسمانی آشنایی دارید ونه هم  رسالت همه ای انبیا کرام ( ع )  را  مرور کردید  ونه هم شناخت کاملی از  مقوله ای حق وبا طل دارید که در طول تاریخ بشری  بمقابل هم قرار گرفتند.

 ورنه چنین تهمت ناروائ بر سیدنا امام حسین  (رض) وارد نمی ساختید  وکتب آسمانی ورسالت انبیا ومقوله  عظیم حق وبا طل را نیز زیر سوال نمی بردید .

   واگر جناب تان لا اقل اسمائ  قرآن را میشنا ختید   چنین ادعائ نمیکردید . زیرا یکی از   بزرگترین نام هائ قرآن [فرقان   ] است که  جداکننده ای اصلی حق وباطل است  وهمه کتب آسمانی  ومنهج انبیا ئ کرام (ع ) مشخص کننده وجدا کننده ای راه حق وباطل بوده  وهستند. و به تبع از آ ن  تمام کتب آسمانی و مبارزات انبیا ء (ع) واولیاء واصفیا بر ضد طواغیت وستمگران  مشخص کننده ای حق وباطل بوده و  مسلماً قیام سیدنا  حضرت امام حسین ( رض) نیز هم  یکی از جمله ای  قیام هائ حق علیه باطل بود.

         3- جناب حضرت عالی دوباره سخن اغراق آمیز وتوهین آمیز ، بزرگ دیگری بتاریخ اسلام بدین شرح نسبت دادید که:(…..   شاید بتوان گفت که بعد از بعثت رسول خدا (ص)، شایسته ترین شاه کار ی ایکه امت اسلامی از خود بدنیا نشان داد همین قیام روز عاشورا در صحرائ کربلا …..بود )  .   آیا تاریخ اسلام را خوانده بودید که چنین سخن اغراق آمیز ارائه کردید یا نه؟ مگر فردائ قیامت در برابر  انبیائ کرام  (  ع  ) وخاصتا حضرت ختمی مرتبت  چه روئ خواهید داشت  . درحالیکه سراسر زندگانی همه ای  پیا مبران ویاران واصحاب ایشان  وخاصتا  حضرت خاتم النبیین  و یاران واصحاب ایشان  در طول زند گانی مبارزاتی شان وخاصتا  شاهکارهائ غزوات بدر-احد -خیبر -مکه- تبوک  وده ها غزوه ای دیگر وفتوحات شاندار یکه  خلفائ راشدین واصحاب پیامبر وفاتحان وسرداران جهاد بین الملل اسلام  وفاتحین  تاریخ  که بزرگترین دژ هائ شرک وکفر را در فارس – روم ،   ا ندلس ، فلسطین وحتی افغانستان وغیره جاها در هم شکستند  وانوار نجات بخش اسلام را پخش کردند ،   چه جوابی خواهید داشت. البته قیام امام حسین ( رض) هم نیز از جمله مجاهدت هائ مانند سایر  اصحاب رسول الله( ص) است که متاسفانه  بجائ تشریح وتعریف درست از آن ، با تحریف  واغراق و روضه  خوانی مزخرف غلات آ نرا توهین مینمایید . و بعضی از افراد تحمیق شده ایکه از تاریخ  انبیائ گذشته و تاریخ اسلام  هم خبر ندارند  ممکن این روضه خوانيهای بی بنیاد را  باور کنند اما آنهاییکه  اهل خرد وتحقیق و  ومطاله ای  تاریخ  ادیان  وخاصتا تاریخ اسلا م هستند  به بر داشت ناصواب وسفاهت  تان  خواهد خندید .

   4 –  در جائ دیگر باز سخن بی بنیا د وکاملا بی اسا سی را که هیچ  دلیل عقلی ، نقلی وتاریخی  برائ اثبات آن وجود ندارد  گفتید:  (…… افراد بشر در سطح هستی……چه بسا برخی از آنها آزادی واستقلال خویش را  مرهون  دست آ ورد هائ عاشورا میدانند. و….     ) اگر مراد  تان از  حرکت آزادی خواهانه  واستقلال طلبانه ای عبدالله ابن سبا ویا حکومت شاه اسماعیل صفوی باشد باید بروشنی آنرا تذکر میدادید  ، زیرا تمام مسلمانان و  اکثریت برادران  با انصاف شیعه ای مان ،  شاه اسماعیل صفوی  را نوکر انگلیس دانسته  وحتی اورا  اهل دین بحساب نمی آ ورند  .  ونا مبرده به تحریک استعمار  در برابر خلافت  عثمانی آخرین مرکز امپراطوری اسلامی با انگلیسها یکجا شده  وبر ضد آن  جنگید و عمل کرده است. و  نتیجه  حکومت صفوی ، ظهور وتقویت  طرز تفکر واندیشه  غلات  وتکفیری است که نه تنها اهل تسنن بلکه بهترین  ومعززترین یاران واصحاب  پیامبر تکفیر کرده ورسم ورواجهائ  جاهلی ، خرافی  وشرک آلود را  ترویج داده  واز کله هائ اهل تسنن ایران  مناره ها درست کردند. که روح حضرت امام حسین ( رض)   وکل امت مسلمه (اعم از شیعه وسنی) از تشیع صفوئ  وحکومت آن نفرت داشته وبیزار اند  . و   غایله ای عبدالله ابن سبائ یهودی را نیز اکثریت اهل تشیع  وکل مسلمانان حرکت منافقانه ای  یهود هائ  شکست خورده ای بنی  قریضه  – وبنی نضیر میدانند.  که هیچ ربطی به اسلام ومسلمین  و سیدنا حضرت امام حسین  (رض) ندا شته و یک حرکت شکست خورده ای تاریخئ است ..

 واگر مراد تان انقلابات  وحرکت هائ آ زادی خواهانه واستقلال  طلبی  در فرانسه، روسیه -کوبا -چلی -چین – ویتنام وغیره بلاد غیر اسلامی باشد لطفا اگر نشان و آدرسی از تاریخ جهان دارید- ا رائه کنید ، که چنین  ادعائ صورت گرفته باشد.   ورنه بس کنید ، افتراء وتهمت به اسلام و به تاریخ اسلامی وحتی  به تاریخ حرکتهائ اجتماعی   وانقلابات  کشور هائ غیر اسلامی ودیگر  نا مسلمانان  بیچاره ایکه بی خبر از این ادعائ تان هستند .؟؟؟؟؟!!!!!!!!!     

5- عجیب ترین  وغیرعقلانی ترین وحتی غیر منطقی ترین  مطلبی  که ، نه به هیچ یکی از قوانین آ سمانی والهی  سازگار است  ونه هم با قوانین  بشری وکفری  ساخته شده دست بشر انطباق دارد  و از مغز آن جناب تراوش کرده است اینست که  ادعا کردید:

(  ای کاش آن  حادثه ای غم انگیز بوقوع نمی پیوست  تا امروز  امت اسلامی  مورد طعن وملامت دیگران قرار نمی گرفت .و…..   )  حال  بقول خود تان وهمه اهل تشیع  در سراسر جهان ، اگر  افرادی مانند : شمر ذوالجوشن- عمر سعد – عبیدالله ابن زیاد فرزند مرجانه  که بدستور یزید ( خلیفه ای ظالم وستمگر و…….)   مرتکب  جنایت وگناه بس بزرگ وکبیره ای[[ شهادت  حضرت  امام حسین( رض  ) ویاران  آنحضرت]] گردید ند،  این عمل چه در آن وقت وچه حالا وچه در آینده مورد تقبیح ونکوهش همه ای مسلمانان واهل حق قرار گرفته بود وقرار دا شته  وقرار خواهد داشت و………………….     .

« و حتی بروایتی    خود یزید  ازکردار پلید عبیدالله ابن زیاد  خیلی ناراحت شده وبر او اعتراض هم داشته است وبالاثر از این تر اژیدی غمبار وجنایت انجام شده  متاثر شده و از فرط غم واندوه برایش مریضی روانی وخلل دماغ پیداشده بود که منجر به مرگ آن گردیده است.  که البته وصد البته  اگر این روایت صحیح هم باشد ، باز یزید به عنوان فرد اول نظام  آن دوره  مسئول  اول این حادثه  عظیم والمناک تاریخ مسلمانها است . وهیچ طایفه وفر قه ای از مسلمانان  نبوده ونیستند که مخالف عمل یزید نبوده  واورا محکوم نکرده با شند.   وهمه ایمان داریم که  خداوند در روز آ خرت با وی تصفیه ای حساب   خواهد کرد. زیرا خداوند ذات عادل، جبار ، منتقم وغالب است ودر عین حال ذات غفار ، رحیم  ،  تواب،  است  و  بروز آ خرت در قلمرو پادشاهی خداوند متعال هیچ کسی را مجال  قوت و ابراز نظر نیست »

 حال ممکن این قضا وت قا ضیهائ دربار  صفویه ، و یا حکم  شخصی  شاه اسماعیل صفوی  باشد  که بار ملامتی  وطعنه ای گناه کبیره ای یزید وهمراهان  اورا بگردن کل امت مسلمه  بحساب آ ورد . ورنه نه ادیا ن سماوی  ونه قوانین کفری  وغیر خدایی دنیا  هم در مورد گناه   و جنایت فرد ویا افرادی ، کل امت اسلامی  ویا بشریت را مآ خذه وملامت  نمیکند وخدا کند خود تان  چنین قضاوتی  نداشته باشید ؟؟؟!!!

    6 –  شما  از لشکر کشی ابو سفیان( شوهر هند) دربرابر  پیامبر خدا ( در احد  ) یاد کردید وخواستید تا با جعل تاریخ روضه بخوانید و ما نند بسياری از  روضه خوانهائ ایرانی  وخرافی بد یگران انگیزه ای نفرت به ابو سفیان  وخانواده ای امویان تولید کنید .

 حال اگر از مخالفت ابوسفیان درزمانیکه  نامبرده مشرک ودر حال جنگ بود و یا مانند دیگر کفار قریش و حتی کاکائ پیغمبر در مخالفت قرارداشت  یاد کردید، به نا مبرده  وسایر کسانیکه  هنوز به اسلام  روی نیاورده بودند ودر صف مخالفین قرار داشتند   چه الزامی  میتواند وارد باشد. زیرا در دوران جاهلیت   عده ای  زیادی از قریش و اصحاب  در صف مخالفت قرار داشتند و حتی با آنحضرت ویاران او  جنگیدند . وبعد از اینکه  به حقانیت اسلام ودعوت پیامبر (ص)  پی بر دند مسلمان گردیده وحتی در کنار پیامبر  واصحاب شمشیر زدند وبعضا هم شهکاری کرده و شهید شدند .  

       شما  تاریخ فتح مکه را مرور کنید که بعد از فتح مکه جناب حضرت رسول  ( ٌص) این پیغمبر  رحمت و هدایت  نه تنها ابوسفیان را  مجازات نکرد  که برایش ارج هم قایل شد  واعلام کرد که هر کسیکه در خانه ای  ابو سفیان هم پناهنده شده با شد در امن  وامان قرار خواهد داشت. و این  عقده  ونفرت تان میر ساند  که جناب تان با پیغمبر رحمت  ( ص  ) هم ناراحت وخفه هستید که او چرا ابو سفیان را بخشیده وبرایش کریدت  واعتبار هم قایل شده است . که این  قضاوت نا بخردانه تان  دهن کجی به رحمت ورافت  پیامبر رحمت للعالمین  است .

    7-  در مسئله ای جنگ حضرت علی ( رض ) وحضرت معاویه( رض )  اشاره داشته وبه بی حرمتی اذعان داشتید که: ( دربرابر معاویه ….. علی وفرزندش حسن از پا در آمدند و……..)  که این نهایت  بی ادبی بی حرمتی نسبت به شخصیت معظم  سیدنا  حضرت علی وسیدنا  حضرت امام حسن وحضرت معاویه (  رضوان الله  تعالی علیهم اجمعین) بوده است . واز جانبی جعل قضایائ تاریخی است که باز هم از دماغ ومنبر روضه خوانی  تان مایه گرفته است.

زیرا اولا اختلاف اصلی حضرت علی ( رض )  وحضرت معاویه (رض) بر سر محاکمه قاتلان سیدنا حضرت  عثمان ( رض ) بود ومسئله ای اجتهادی بود .  وهر چند   بنظر اکثریت علمائ اهل سنت  و جماعت  اجتهاد  سیدنا  علی (رض) را  به صواب دانسته و برحق میدانند اما سب ولعن وتوهین اهل روافض وپیروان ابن سبا را نیز به یاران واصحاب رسول الله  خاصتا حضرت معاویه  نیز  تقبیح نمو ده وآنرا عمل نفاق میدانند .

ومعتقدند که خداوند خود پاداش صواب وخطای  اجتهادی آنهارا میدهد. وبر طبق حدیث پیغمبر خداوند که در باره ای یاران واصحاب خویش همیشه تاکید داشته  اند – بجز اهل نفاق هیچ کسی اجازه ندارد تا   اصحاب پیامبر را مذ مت کند . بناءً  مسلمانان  از حوادثیکه بالا ثر توطئه  منافقین در صدر اسلام اتفاق افتاده بود جدا  متاسف اند  واز لحاظ اجتهادی ، حضرت علی ( رض) را به صواب میدانند واما در مورد خطای اجتهادی حضرت معاویه ( رض ) به خود وهیچ مسلمانی  اجازه نمیدهند  تا به  صحابی  پیغمبر خدا و امیر مدبر وفرمانروائ مسلمانان که اسلام ومسلمین  در ظل سایه ای او به پیشرفتهائ  شایانی هم دست یافته است اسائه ادب کنند . ودر قسمت حضرت امام حسن  ( رض  ) هم حضرت  ایشان با حضرت معاویه صلح کردند واز پا در نیامدند. وتهمت  ناروائ تان مبنی بر از پا در آمدن سیدنا علی وامام حسن (رض) نه تنها اهانت به آن بزرگواران است بلکه کاملا دروغ وکذب محض است  که بر تاریخ اسلام  روا داشتید .

     8- نکته ای خیلی موهن دیگر تان  اینست که  با انتصاب یزید به خانواده ای امویان بغض وحقد وکینه ای درونی تا نرا نتوانستید کتمان کنید وبئ با کانه وگستاخانه  بر حریم  خلفائ  جلیل  ا لقدر اسلام تاختید بدین شرح است که:(آری یزید فرزند همین خانواده است  که تما می شان  دربین مسلمانان بنام اولاد جگر خوار شهرت دارند . و…..)حال با  این اتهام دروغین و ناروائ تان بکل مسلمانان  از یکطرف و   به همه خانواده امویها که در راس آن داماد حضرت پیغمبر (ص)  سیدنا حضرت عثمان ذی النورین ( رض )  داماد  پیغمبر  واز جمله ای عشره ای مبشره  وسومین خلیفه ای جلیل القدر مسلما نان است وهمچنین  حضرت عمر ابن عبدالعزیز (رض)  وحضرت معاویه ( رض) و باقی  دیگر خلفائ اموی ، توهین واهانت  روا داشتید  . واین  نهایت بی ادبی وگستاخی و هتک حرمت است که جناب تان  به مسلمانان صدر اسلام  روا داشتید.  و اینگونه قضاوت ها وصحبتها همردیف صحبتهائ سخیفانه  غلات  واهل روافض است که  از جناب تان  انتظار آن نمی رفت .  

    9- در قسمت   دسته بندی  مردمیکه از طریق جهل  ویا از طریق خرافه   به قضیه عاشورا  جفا کردند  نیز مغالطه کرده اید.  زیرا جناب تان  کسانی را به جهلا   منسوب ساختید که آنها با  اعمال خرافه – شرک آ لود  ومرده پرستی وقبر پرستی  مخالف بوده  و توهین وتحقیر ائمه  واصحاب پیغمبر ( ص)   و  سیدنا   علی ( رض ) و   امام حسین (رض)   را از جمله ای اعمال منافقان میدانند  و   همچنین اعمال خرافی و ناروائ که از سالیان سال و   از مدتها در ایران ،  عراق ؛ پاکستان  و…..جریان دارد   ، شرعا ودیانتا ، عقلا ومنطقا آنرا نمی پسندند و آنرا رد میکنند   ، زیرا اینگونه  اعمال   اساس شرعی   و اساس عقلی ومنطقی ندارد .  وبه جز تر ویج خرافه ، تحمیق مردم و گسترش  تعصبات غیر منطقی  ونفرت نسبت به مسلمانان دیگر فایده ای ندارد.

 و ما   در طول  حیات   پیغمبر خدا ، نه به شهدائ احد و نه هم به شهدائ   بدر  ونه هم حتی به شهادت  حضرت حمزه (رض) وشهادت سیدنا عمر(رض) وسیدنا علی ( رض) ونه هم به شهادت امام حسن  (رض)  اینگونه اعمال خرافئ وناروا انجام شده است . پس اگر  کسی  شرعا ، عقلا  ومنطقا  اینگونه اعمال خرافی  وشرک  آ لود را نپسند د وبر طبق  اصول ومبانی شرعی  وسنت پیغمبر وسیره ائمه  اینگونه اعمال را  ناروا بداند ، به نظر تان او جاهل  است؟؟؟؟!!!    وممکن بنظر تان آنهایکه بر خلاف آ نها،مروج خرافات واعمال شرک آ لود و ترویج درامه هائ مشمئز کننده  بوده و هستند ،  عالم هوشیارو  با خرد  ودرست  کار وعامل به سنت پیغمبر  وروش ائمه بوده   ویا هستند؟؟؟؟!!!!  .

       واتهام ناروائ دیگریکه  باین گروه بسته اید که  همانا  نپرداختن  به قضایائ تاریخئ  اسلام ومسلمین است . که این  افتراء  محض است  وهیچ مسلمانی قضایائ تاریخی اسلا م  ومسلمانانرا از نظر دور ندا شته است  . واما آنچه مسلمانان  نسبت به قضایائ تاریخئ اسلام  حساس هستند که  جعل – تحریف ودروغ  در تاریخ اسلام نباید وارد شود.  و بایدمستندات تاریخی مسلمانها  ازدستبرد استعمار وعوامل آنها حفظ  گردد ، و  در عین حال از عوامل اعتلا وپیشرفت مسلمانها  وضعف وشکست آنها درس گرفته شود  . بدون اینکه  قضایائ تاریخی صدر اسلام را وسیله ای  اختلافی وتفرقه وشکست مسلمانها  قرار داده  ووسیله ای در دست دشمنان قرار گیرند     .

 که متاسفانه جهال دین و غلات مشرک وآخوند هائ مزدور استعمار با جعل قضایائ تاریخی   وکج  فکری، رسالت موفقانه ای  حضرت ختمی مرتبت ( ص ) و حقانیت تاریخ شکوهمند اسلام و الگوهائ حکومتهائ اسلامی صدر اسلام  وپیروزی وتوفیقات آنها  در عرصه هائ ایجاد وانکشاف مدینه های  فاضله ای اسلامی  دربستره عظیم  روئ زمین  وارتقاء وپیشرفتهائ علمی ، اخلاقئ تربیتی مسلمانها را   زیر سوال برده  و به پیامبر بزرگوار اسلام  ویاران  واصحاب با وفا وسر فراز آن و همچنین بتاریخ اسلام  بزرگترین خیانت وجفارا روا داشته اند .

    10-   واما  در مورد نفی خرافات  وزدودن اعمال شرک آ لود ،  و  اعمالیکه  هر سال  در ایران – عراق  وغیره  جاها  بیاد بود وتجلیل  عاشورا صورت گرفته  نیز حق مطلب را نه تنها ادا نکرده بلکه  از قضیه طفره رفته اید .ورنه  اعمال شنیع زنجیر زنی – شمشیر زنی – قمه زنی-  سینه زنی    ، کله زنی ، مشت زنی- وهزاران اعمال خرافی دیگر که بالو سیله ای مروجان خرافه  در این کشور ها انجام شده و میشود ، وآن همه  ملا ها و آخوند هائ حوزه ای  که  در این کشور ها وجود دارند واز همه عمده تر  در کشوری  مانند ایران که  نظام وسیستم  وقدرت سیاسی – نظامی ومقدرات کل مردم بدست ایشان است برائ جلو گیری ونفی اینگونه حرکات   چه اقدامی کرده ومیکنند .؟؟؟!!!!  در جواب میتوان گفت که نه تنها  بر علیه  اعمال  خرافه  وشر ک آلود اقدام نمیشود  بلکه  هر سال وماه وروزیکه میگذرد ، بازار انجام  اینگونه اعمال ناروا برائ پیشبرد اهداف دیگری  رونق می  گیرد ونوآوریها ئ تازه ای بمراتب خرافی تر ، شرک آ لود تر  ومضحکه تر  انجام میشود . که اشاره بان از حوصله ای این مقال بدور است .           

     پس  نتیجتاً  معلوم میشود که ترویج اینگونه اعمال خرافئ وشرک آلود با انگیزه هائ سیاسی  واقتصادی  استوار بوده ومیباشد.

 ازلحاظ سیاسی  هدف اصلی آن    برائ سر باز گیری  ازبین  جهلا  وتوده هائ عوام   ملتها است . تا با استفاده از  احساسات ، عقده ، نفرت ، خشم کینه وبد زبانی وتوهین  وسب ولعن بدیگر  مسلمین و خاصتا بهترین مسلمانان  صدر اسلام  ودر رأس  خلفائ راشدین ،  واصحاب رسول الله (ص)  و ترورشخصیت  هائ نامدار مسلمانان ، تاریخ اسلام را  زیر سوال برده  وآنرا  جعل کنند تا وظیفه  وماموریت  عبدالله ابن سبائ  یهودی شکست خورده  دوباره  از سر گرفته وتکمیل شود  .

   واز لحاظ اقتصادی  امروز  هیچ منبع  پر در آمد  وسر شار  ورایگان  وبدون زحمتی  همچون سهم امام  ، خمس  وحق المنبر نیست که از طریق  استحمار وتحمیق  مردم عوام  به جیب روضه خوان ها و شیادان دغل کار  واریز میشود .

پس برائ آ نهاییکه  هنری جز سب ولعن  ونفرین وناسزا  ودروغ وافترا ء ولا طایلات  وجعل روایات تاریخی بلد نبوده  ونیستند ، جای خواهد داشت تا  ازین رهگذر  هم جیب هائ خویشرا پر کنند  وهم بهترین وموثر ترین خدمت را باستعمار  ودشمنان  تاریخی مسلمین  انجام دهند.

  چنانچه  کل  جریانها   وحرکتهائ انحرافی ایکه در عرض نهضت  جهانی اسلام  از سالیان متمادی  شکل گرفته است  به نحوی سر نخ آنها با استعمار  بسته بوده  واز طریق آ نها نیز تمویل، حمایه وحتی پشتیبانی  هم شده است .         .

  ((تلک امت قد خلت من قبلکم  لها ماکسبت  ولکم ماکسبتم  ولا تسئلون عما کانو  یعملون بقره-    ))

 .                                                                والسلام

                                                         عبد الله عابد کابلی

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *