توصیه به آقای ترکانی — ادارۀ صدای افغان

 

توصیه به آقای ترکانی

 

ادارۀ صدای افغان

 

آقای ترکانی !

نامۀ از شما که نشانه هایی  از درد و عصبیت در آن موج میزد گرفتیم . از اینکه وقت گرانبهایتان را چنین بمصرف میرسانید امید واریم تا از آن سودی ببرید که باورما نمیآید.

 

دوست عزیز وقتی انسان کسی را از انجام کاری بخاطر زشتی آن منع میکند، خودش که نباید بار بار و بلافاصله  مرتکب آن شود!. پیام تان را با توصیه مندرجه آن زیر نظر قرار دهید و بعداً خود حکَم شوید!.

 

تهمت زدن و افتراء در مورد سایت را ما مورد چشم پوشی قرار میدهیم . و فقط برای اینکه ( اگر خواسته باشی) اطمئنان شما فراهم گردد خدمت خودت و تمام دوستان بعرض میرسانیم که ما از مسائلی چون تعصبات قومی ، نژادی ، مذهبی و…. به اندازه تنفر داریم که از مزدوری به بیگانگان ولوکه همسایه ما هم باشند و یا در مسائلی باما شریک اما عملکردشان همه ضد منافع ملی ما است!.

امید است تا نامه های قبلی ات را دوباره مراجعه کرده  بلآخره ما را به یک جهت و یا گروه و یا فردی  نسبت دهی نه اینکه هربار مارا به شخصیت های حکمی و عینی دیگری گره زنی !. چون بدین گونه صحبت خودت از ارزش ( اگر داشته باشد) بزیر میافتد.

ندانستیم چه دردی بشما از صحبت های، بگفته شما  آن آقای لندنی میرسد که چنین خشمگین بر وی گشته یی ؟ . وی که بگفته خودش مشت مفت بخوران و شیادان مذهبی را باز میکند و شما هم که در نوشته هایتان میخواهید همین را بتظاهر بکشانید. پس علت درد شما در چیست و این تضاد در مفکوره و عمل شما بخاطر چیست؟ با بد و بیراه گفتن که مشکلی حل نمیشود میتوانی که عاقلانه و منطقی نظرات وی  و یا هر کس دیگر را رد کنی ، نه اینکه هرچه بدهان آمد و در مغز گنجید بی توجه به نصیحتهای بالاتر خودت در صفحه نوشته بفرستی .

در قسمت مسائل تاریخی که شما از آنها یاد کرده ایید، میخواهیم بتوجه شما برسانیم که تاریخ علمی است  که با قصه گویی و روضه خوانی و روایت های افسانوی اصلا جور نمیاید.

نامه شما چیزهای خیلی جالب و قابل یاد اوری داشت اما در پی آن نمی افتیم  و بطور خلاصه میگوییم:

اگر درجهان افرادی و ذهنیتهایی همچون که از نامه شما برجسته میگردد نمیبود، جهان که همه خیر و صلاح و بهبودی میبود  نه بدبختی و شر و کینه توزی .

 

 

                                                            شما بسلامت  باشید.

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *