نقش اعـتـقاد به خدا در دفع اضطرابات وانحرفات — امــیـن الـدیــن سعـیـدی

 

نقش اعـتـقاد به خدا در دفع اضطرابات وانحرفات

 

تتبع ونگـارش : امــیـن الـدیــن» سعـیـدی – سعید افـغــانی«

مدیـــر مطـالعات سـتراتیژیک افغان و مسؤل مرکز کلتوری دحـــــق لاره-جرمنی

 

 محققان روانشناسی در تحقیات که بالای انسانهای معتقد بعمل آورده اند، بدین نتیجه رسیده اند، که انسانها معتقد به دین ومذهب الهی به مفهوم واقعی قرآن وسنت پیامبر اسلام  محمد صلی الله علیه وسلم،  كمتردچاراضطراب روانی و فکری میګردند .

روانشناسان میګویند که: تجربه نشان داده است  فامیل ها وخانواده هايي كه بيشتر به اعتقادات دینی ومذهبی آسمانی  پابند باشند، درزندگي هستند كمتردچار مشكلات، پرابلم ها واضطرابات ،اخلاقي واجتماعي مي شوند.

فامیل های که بتوانند همه نيازهاي فرزندان خویش رادر عرصه های  اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي، عاطفي وازهمه مهمتر تربـيتي  برآورده سازند، ودر جنب آن هدایات ودساتیر قرآن وسنت پیامبر اسلام محمد صلی الله علیه وسلم  را در اعمال وګفتار خویش عملی نمایند، توانمندی آنرا  دارند که زندګی، فامیل وخانواده خویش را  بطور احسن وموفقانه رهبری نموده وبه پیش ببرند. به اساس این تحقیقات فرزندان صالح  برای جامعه تقدیم بدارند .

خانواده های معتقد ومذهبی فرزندان خویش را به روحیه ایــثـار وفداګاری ، صبر و تحمل اعتقاد  و اخلاق سالم تربـیه نمایند.

روانشناسان در تحقیقات که بعمل آورده اند بدین نتیجه رسیده اند که نود درصد فرزندان والدين كه با همديگر نماز پنج وقـته خویش را دراول وقت بجا ء میاورند، فرزندان موفق به خود و جامعه تقدیم داشته اند .

روانشناسا ن  در تحقیقات خویش بدین باور آند که تنها اعتقادات کافی نبوده بلکه در جنب آن عمل واجرایی دقیق هدایات  اسلامی مهم واساسی میباشد.

من بدین باور هستم که در عصر حاضر وبه اصطلاح در قرن ۲۱  آنعده فامیل های که در کشور های غیر اسلامی ( از جمله در کشور های اروپای وامریکا ء ) زندګی  مینمایند، یګانه چیزی که جلوی بسیاری از انحرفات اخلاقی را در خانواده ګرفته میتواند همانا داشتن ایمان راسخ وپـیروی از هدایات آسمانی قرآن عظیم الشان وسنت پیامبر  اسلام  محمد صلی الله علیه وسلم ودر بیشا پیش آن ادای نماز پنچګانه  و در یک جمله فهم بدون افراط و تفریط از دساتیر دین مبین اسلام است. درفهم که از ذات الهی (ج) الله تعالی ودین اسلام بصورت دقیق بوده الله تعالی را درپهلوی رحمن و رحیم و جبار و قهار هم دانسته وظایف و رسالت های خود د ودیګران را کما حقه مطابق به ارزش های اسلامی خویش درک درست نماید. 

تقویه روحیه اعتقادی واجرای وتطبیق دسا تیر اسلامی ، بخصو ص اداء نماز های پنچګانه برای پدران وسر پرست خانواده  ( پدر ، مادر ، خواهر وبرادر وغیره … ) این امکان وفرصت را میدهد که فرزندان خویش را  بوجه احسن تربـیه و خود را ملاک و ممثل عمل خیر ودینی قرار داده و بدین ترتیب جلوی بسیاری از انحرفات را بګیرند .

طوریکه پروردګار ما  مى فرماید:

( وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر) ( العنكبوت: ۴۵ ).
(یعنى: و برپا بدار نماز را! بدرستى که  نماز از كارهاى بى حیایى و ناپسند منع مى نماید.).

وهمچنان درحدیث دیگر رسول اكرم صلى الله علیه و سلم مى فرماید:
(أریتم لو أن نهرا بباب أحدكم یغتسل فیه یوم خمسا هل یبقى من درنه شیئ؟ قالوا لا یبقى من درنه شیئ قال: فذاك مثل الصلوات الخمس یمحوا الله بهن الخطایا) ( متفق علیه).
یعنى: (اگر یك نهر آب از در خانه هر یكى از شما جارى باشد و او در آن هر روز پنچ مرتبه بدنش را بشوید، بگویید كه آیا چركى در بدنش باقى مى ماند؟ اصحاب كرام گفتند: چركى در وى باقى نخواهد ماند. رسول اكرم صلى الله علیه و سلم فرمود: این به نماز پنجگانه شباهت دارد كه به سبب آن الله تعالى گناهان را محو مى گرداند).

 واقعآ تـقـویه روحیه اعتقادات دینی واجرای وجیاب دینی ، این روحیه  در بین اعضای فامیل وخانواده ها ،به آنان این امکان را میسر خواهد ساخت  که درمقابل مشكلات و سختيهاي زندگي صبورباشند ، پروردګار برای شان زندگي سعادتمندي نصیب خواهد کرد. تقویه این روحیه  مي تواند درايجاد آرامش برهر عضو خانواده اي كه قرار است فرزندن  را تربيت و وارد جامعه  سازد ، تاثير بسزا دارد .

پروردګار  !

برای ما توفیق نصیب نما تا با داشتن اعتقا د راسخ، فهم دقیق و درست ازدساتیر اسلامی و انسانی بدون افراط و تفریط  وتطبیق شریعیت غرای محمدی توانمندی آنرا  در یابیم  که خود وفرزندان خویش رااز شر پرابلم ومصیبتها وبلا های قرن بیست ویکم نجات دهیم .

ربنا علیک توکلنا و الیک المسیر. پرورګارا بر تو توکل کرده ایم و راه ما به جانب شما ست.

امین یا رب العالمین   

 

۲۵/۹/۲۰۱۰

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *