پایګاه های دایمی در افغانستان آخرین امید امریکا در منطقه — احمد طارق فیض

 

پایګاه های دایمی در افغانستان

آخرین امید امریکا در منطقه

 

احمد طارق فیض

 

اظهارات اخیر آقای کرزی بعد از سفر به آلمان بخصوص تائید گفتگو حکومت کابل با امریکایی ها بر سر پایگاه های دایمی نقطه عطفی در حیات سیاسی و اجتماعی کشور می باشد. اظهارات آقای کرزی بیانگر گذر از مرحله کنونی به شرایطی است که افغانستان به پیمانه زیاد از وجود نیرو های بیگانه پاک میشود و حکومت کابل تا جای بدور از مداخلات خارجی و مستقل تصامیمش را در قبال قضایا  اخذ خواهد کرد.

در رابطه ایجاد پایگاه های دایمی امریکا در افغانستان سوالات بسیار اذهان عامه را بخود مصروف نموده است اما مهم تر ازهمه  چرایی مسئله می باشد یعنی چرا امریکا میخواهد در افغانستان پایگاه های دایمی داشته باشد؟ و چرا مردم افغانستان به نیرو های بیگانه اجازه بدهد که پایگاه های دایمی در کشور شان داشته باشد؟ اگر نگاهی به منطقه بی اندازیم ایران بحیث همکاری خوب برای امریکا در منطقه مطرح است و اشغال افغانستان و عراق مثال بارز و خوبی در رابطه می باشد رئیس جمهور ایران چند باری از طریق مطبوعات اظهار داشت آماده ایم برای هدایت جهان با امریکا صحبت کنیم باوجودیکه ایران حرف از هدایت جهان میزند اما بیشتر اظهارات رئیس جمهور ایران در قسمت منطقه واقع گرایانه بنظر میرسد. یعنی ایران همکاری خوب امریکا در منطقه میتواند باشد تنها در صورتیکه منافع حکومت ایران حفظ باشد اما ایران آنقدر رشد نموده است تا در خدمت امریکا قرار گیرد و دقیقا مقامات قصر سفید به این مسئله  پی برده است. در حین حال روحیه ضد امریکا ستیزی در پاکستان به اوج خود رسیده است، امریکا در جنگ نام نهاد علیه ترویسم بسطح مملکت از وجود پاکستان استفاده نمود. عساکر پاکستان بیشتر از عساکر امریکایی درین جنگ سر های خود را از دست دادند، اقتصاد پاکستان شدیدا آسیب دیده است، امروز هیچ نقطه ای از پاکستان امن نیست ضمنا خطر تجزیه از هر زمان دیگر بیشتر پاکستان را تهدید میکند. همچنان امریکا در چند موارد از هندوستان کمک گرفت برای فشار آوردن بالای پاکستان. از جانب دیگر چندین قرار داد های اقتصادی و نظامی را امریکا با هندوستان بسته نمود که در نتیجه آن بعضی حلقات در مطبوعات پاکستان تاکید بر فاصله گرفتن از امریکا و بیشتر نزدیک شدن و توجه داشتن بر روابط چین و پاکستان داشتند. در سطح جهان کمترین ملتی را میشود سراغ کرد که بمانند ملت پاکستان روحیه ضد امریکایی داشته باشند. ضمنا امریکا برای رقابت با چین در منطقه و جهان نیاز به هندوستان دارد تا پاکستان بنا در منطقه برای امریکا بجز افغانستان امید دیگر نمانده در حالیکه همسایه های شمالی افغانستان سر شار از گاز هستند. روسیه هم در پهلوی هندوستان وایران از جنگ بحیث جنگ در افغانستان منفت می بردند بنا از وجود امریکا در افغانستان حمایت نمود اما تصور نکنم روسیه حین ذهنیت را در قبال پایگاه های دایمی امریکا در افغانستان داشته باشد. مطمئنا سالهای بعد روابط واشنگتن و مسکو تیره خواهد شد و مسئله نصب میزایل در اروپا و ایجاد خط دفاعی روابط کرملین و قصر سفید را به دوران جورج بوش بر خواهد گرداند. با مدنظر گرفتن خیزش ها و تظاهرات مردمی در ممالک عربی اگر امریکا افغانستان را کاملا از دست بدهد آغاز انجام امپریالیزم و استبداد امریکایی در سطح منطقه و جهان شروع خواهد شد.

اگر حکومت کابل مسئله  پایگاه های دایمی امریکا در افغانستان را محول به ولسی جرگه و لوی جرگه کند در آنصورت امکانات بسیار وجود دارد بر توافق پایگاه های امریکایی در افغانستان چون کسانیکه بحیث نماینده مردم بخانه ملت راه پیدا کرده اند اکثر آنها ده سال  تمام وجود نیرو های بیگانه را در سراسر افغانستان تحمل کرده و آنها را پذیرفته اند. از جانب دیگر داکتر عبدالله عبدالله  که مدعی داشتن نزدیک به صد نماینده در ولسی جرگه است در مصاحبه با تیلویزیون طلوع از وجود پایگاه های امریکایی در افغانستان حمایت نمود. بهر ترتیب اگر امریکا بخواهد بر خلاف ولسی جرگه  میتواند پایگاه های دایمی خود را داشته باشد اما موقف مقاومت و مجاهدین امروزی تعین کننده است. همانطوریکه در بالا تذکر داده شد خروج نیرو های بیگانه از کشور در واقع گذر از مرحله به مرحله و دور جدید است. بنا تقاضای زمان و شرایط آن زمان حکم میکند تا نیرو های مقاومت و مجاهدین امروزی موقف گیری های جدید اتخاذ نمایند. تظاهرات میلیونی مردم مصر مدل خوبی است اگر امریکا بر خلاف خواسته و اراده ملت افغان پایگاه های دایمی در افغانستان ساخت در آنصورت مجاهدین امروزی میتوانند در پهلوی حماسه از قدرت نرم استفاده کنند و اراده ملت را توسط تظاهرات میلیونی در پایتخت و سایر ولایات به نمایش بگذارند. در حین حال ولایات ایکه از وجودی نیرو های بیگانه پاک میشود حرف بدی نیست اگر مجاهدین در حفظ امنیت و فساد زدایی به اردوی ملی و پولیس ملی کمک نماید. یعنی تامین امنیت و فساد زدایی در جامعه جزء از اهداف مجاهدین نیز می باشد ودر حین حال برای رفتن بطرف انتخابات سر تا سری نیاز به تامین امنیت در سراسر افغانستان داریم.

بهر ترتیب خروج نیرو های بیگانه نتیجه زحمات ده ساله، قربانی و جان فدایی های مجاهدین همیشه قهرمان و کافه ملت افغانستان می باشد. بنا مقاومت به تمام معنا میتوانید امریکایی ها را وادار نماید تا پایگاهای شان را نیز در خاک افغانستان بسته نماید خو تاکید بنده بر انتخاب بهترین و سالم ترین شیوه مبارزه می باشد.

با احترام

 


 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *