اعلامیه کمیسیون صلح و آزادی برای افغانستان بمناسبت پیروزی ملت مصر — انجنیر محمد عظیم آبرومند

 

اعلامیه کمیسیون صلح و آزادی برای افغانستان بمناسبت پیروزی ملت مصر

 

انجنیر محمد عظیم آبرومند

 

درست دوقرن بعد ازاستبداد یعنی بعد ازحمله ناپلئون ملت صبور مصر با هژده  شب وروز ایستادگی کاخ استبداد را سرنگون کرد. این واقعه میمون درتاریخ جهان و دنیای اسلام یکی ازپرهیبت ترین ، پرشکوه ترین و سراپا ریبا ترین مقاومت دربرابر ظلم و استبداد را تمثیل می کند. البته پیش ازهمه سخن، لازم است که به ملت غیور و صبور مصر این پیروزی درخشان را تبریک وتهنیت گویم و میدانیم و احساس می کنیم که کافه امت اسلامی درسراسرجهان و آزادی دوستان دنیا این پیروزی بزرگ ملت مصررا یک واقعه بسا سترگ تلقی می نمایند و در اظهار تبریکی  نیزخود را سهیم میدانند.

تقاضای ملت مصر برمبادی اساسی عدالت ، آزادی و حقوق برحق انسانی استوار بوده و درین تقاضا اکثریت ملت یعنی مسلمین و اقلیت قلیل یعنی مسیحیان همصدا وهمسنگر بودند. هژده شبانه روز ایستادگی مصریان دربرابر استبداد دوصد ساله، ازیک معنویت بسا پرخضوع برخورداربود که همه جهانیان را مبهوت ساخت. هر روزوشب صد ها هزار انسان درمیدان تحریر و سایرنکات شهر قاهره و اسکندریه با سمبول های قیام ، قعود وسجود دربرابرپرودگار عالمیان تقاضای صریح و روشن خود را مبنی برسقوط نظام جبار حسنی مبارک قوت می بخشیدند. آزادگان جهان دیدند که دینداران صفا طینت ، جوانان با همت ، سالخوردگان با حکمت ، زنان با عصمت و بلاخره همه وهمه ملت مظلوم و فهیم مصر درراه اندازی انقلاب کبیر دینداری ودنیاداری ازهمه شهکاری  جهت ارج گذاشتن به کرامت انسا نی  و حقوق برحق انسان استفاده کردند. همجواری و تسامح و اخوت پیام این انقلاب کبیر است که آزادگان و بخصوص امت اسلامی را به یاد نخستین روز فتح مکه می اندازد .درآن روزیکه آیه شریفه قرآن نازل شد که می فرماید:

جاء الحق و زهق الباطل ان الباطل كان زهوقا.

کمیسیون صلح و آزادی برای افغانستان به نمایندگی ازهمه صلح طلبان افغان پیروزی ملت مصر راجهت براندازی صلح آمیز نظام جبارحسنی مبارک به تمام مصریان تبریک گفته آرزومند است که این ملت تاریخ ساز هرچه زود ترجهت تکوین و تثبیت آرمان اصلی انقلاب کبیردینداری ودنیا داری یعنی عدالت ، آزادی به استقراریک نظام دیموکراتیک نایل آید.

بااحترام

محمد عظیم آبرومند

(عضوکمیسیون صلح وآزادی برای افغانستان)

23 دلو سال 1389 هجری شمسی

مصادف با 11 فبوری سال 2011 میلادی

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *