تهذیب امریکایی از زندانهایش پیدا است — داکتر نثار احمد صمد

 

بسم الله الرحمن الرحیم

 

تهذیب امریکایی از زندانهایش پیدا است

 

 

نویسنده : داکتر نثار احمد صمد

 

امریکا کشوریست که ادعا میکند در جهان پیشتاز ترقی ، دیموکراسی و آرامی است . ولی در حقیقت چنین نیست. امریکا دارای بیش از سه صد میلون جمعیت است . احصایًیه نشان میدهد که تعداد بالغین امریکایی اضافه تر از ۲۳۰ ملیون نفر میباشند ولی یک فیصد آن در عقب میله های زندانها بسر میبرند . بعبارهً دیګر ، از هر یکصد بالغ امریکایی یکی آن در زندان مهمان است . همین امروز ۲٫۳ ملیون امریکایی محبوس اند ، حالانکه در ۱۹۷۰ فقط دو صد هزار امریکایی زندانی بودند . امریکا با در نظر داشت نفوس خود بیشترین تعداد محبوسین جهان را تشکیل می دهد ، یعنی ازین درک اولین مقام جهان را حایز نموده است .

 

ګفتیم که امروز ۲٫۳ ملیون اتباع امریکایی در زندانها مهمان اند ، ولی اګر آنعده افرادِ را نیز بر آن بیافزاییم که به ضمانت رها بوده و یا مجبورأ به روزهای معینی باید حاضری بدهند ، در آنصورت این تعداد به هفت ملیون تن خواهد رسید . بلی ، تیکه دار جهانی حقوق بشر که ګرفتار چنین حالتی باشد ، پیروان و دست نشانده های آن در چه حالتی خواهند بود ؟!

 

امریکا بر علاوهً اتباع خودش به هزارها زندانی  خارجی را نیز در کشورهای مطیع و اشغالی نګهداشته اند . یک دګروال متقاعد امریکایی ( این ورایت ) میګوید که « در بګرام ده هزار افغان تحت شرایط سختی زندانی هستند که به هیچګونه ذرایع حقوقی ، وکیل ، محکمه . . . دسترسی ندارند .» به همین ترتیب دهها زندان غیر قانونی و مخفی دیګری نیز در مصر ، اردن ، دیګو ګارسیا ، عراق ، ګوانتانامو . . . مملو از غیر امریکاییها بوده و همه در چنین سلول ها مهمان اخلاق عالی امریکایی هستند !

 

از طرف دیګر ، فقط ۱۲٪ نفوس امریکا سیاه پوست هستند ، ولی فیصدی محبوسینی که مدت حبس شان بیشتر از یکسال باشد ، ۴۰٪ همین مردم را تشکیل می دهد . در مناطقیکه سیاه پوستها اکثریت دارند یا تعداد آنها زیاد باشد ، در آنجاها کار ، تعلیم ، خدمات صحی و اجتماعی نیز کمتر میباشد در حالیکه فیصدی فسادِ اجتماعی و اخلاقی بمراتب بیشتر می باشد . بلی ، این صرف یک نمونهً بارز تهذیب ، مساوات و تمدن امریکایی را نشان می دهد !

 

امریکا دارای بیشترین تعداد محبوسین در جهان است . چین دوم است یعنی تقریبأ دو ملیون اتباع آنکشور محبوس میباشند . امریکا امروز دونیم برابر بریتانوی ها ، چهار برابر هالیندی ها و پنج برابر فرانسوی ها اسیر دارند که ۹۰٪ آنها ذکور هستند . تعداد مجموعی زندانیان امریکایی حتی بیشتر از مجموع محبوسین ۲۶ کشور اروپا میباشد . روسیه در اروپا دارای مقام دوم است که دوصد هزار اتباع آن در عقب میله های زندان بسر می برند ، حالانکه دنمارک از همهً این کشورها تعداد کمی زندانیان را داشته که تعداد کل آن تقریبأ چهار هزار نفر میباشند . جای تعجب است که کشورهای متذکره جمعأ ۸۱۰ ملیون نفوس داشته که بیش از دو ملیون آنها در زندان بسر می برند ، در حالیکه تعداد محبوسین امریکایی از جمعیت ۳۰۰ ملیونی آن به ۲٫۳ ملیون نفر میرسد .

 

ببنید چین اولین کشوری در جهان است که بیشترین یعنی ۱٫۵ ملیارد جمعیت داشته که از آنجمله فقط ۱٫۷ ملیون باشندهً آن در عقب میله های زندانها محبوس اند ، و پس از امریکا مقام دوم را در جهان حایز نموده است .

 

چه ، مصارف امریکا برای زندانها و محبوسین بسیار زیاد شده که ازین جهت نیز مقام اول را در جهان از آن خود ساخته است ، حالانکه برای بهبود و اصلاح اجتماعی پول کمتری تخصیص میدهند . مصارف در زندانها از ۱۹۸۲ تا ۲۰۰۰ تقریبأ ۶۶۰٪ افزایش یافته است . در سال ۲۰۰۹ مصارف زندانها به ۶۰ ملیارد دالر رسید که یک مبلغ بس عظیمی است . بطور مثال ، در زندان نیو جرسی در ۲۰۰۹ برای هر محبوس ( ۳۹۰۰۰ ) دالر مصرف شده است که متأسفانه این مبلغ در ایالت متذکره از فیس کالج و فاکولته بیشتر میباشد . بلی ، اینست ماهیت اصلی دلال دیموکراسی که پول زیادی نسبت به آموزش در زندانها ضایع میکند !

 

سیستم غلط دیګر امریکا اینست که وقتی اسیران آزاد ګردد ، اکثریت آنها در طی مدت سه سال آینده دوباره دستګیر میشوند که علت آن پشیمانی از تعهد و یا ارتکاب کدام جرم دیګری میباشد . عدهً کثیر محبوسین معتاد به مواد مخدر و سایر نشه ها اند ، دچار اختلالات دماغی ، فقدان تهذیبی ، پایین بودن سطح تعلیمی و ناقص بودن تربیه فامیلی هستند لیکن جهت بهبود این همه نقایص بودجه هیچ کفایت نمی کند . معهذا ، این محبوسین مکررأ جرم نموده و مکررأ دستګیر و به زندان انداخته میشوند و این حالتِ دورانی هیچ قطع نمیشود .

 

بلی ، این کشوری است که در جهان ادعای پیشتازی تمدن ، آزادی ها ، حقوق بشر ، دیموکراسی و انسان دوستی را نموده ولی اصلأ میان تهی بوده است . داستایوفسکی چه خوب ګفته که : « بر مدنیت و تمدن یک جامعه وقتی قضاوتِ خوبتر شده میتواند که سری به زندانهای آن ببرید . » !

فاعتبروا یا اولی الابصار ، ( ن . صمد )

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *