افتضاح ديگر ارتش پاكستان — آرش آريايی

 

 

افتضاح ديگر ارتش پاكستان

 

درست در سال 1947 كشوري بنام پاكستان كه از بدنه هندوستان جداگرديده بود تشكيل و شامل جغرافيه جهاني گرديد اين كشور از ابتدا بوجود آمدنش كه زاده استعمار بود از جمله پرماجراترين كشور با همسايه هايش  در سطح جهاني تبديل گشت.

پاكستان كه باجنگ متولد شده بود طي سالهاي 1965  و  1974 جنگهاي ديگري را با كشور زادگاه اصلي خويش يعني هندوستان تجربه كرد. جنگهاي متعدد و تشنج دوامدار اين كشور را از ابتدا شرور و نظاميگر ببار آورد و قدرت اصلي نزد نظاميان باقي ماند اگرچه پاكستان هرچند انتخابات متعددي را سازماندهي كرد و دم از ديموكراسي زد ولي عملأ قدرت واقعي نزد ارتش كه ديگر نهادهاي اقتصادي، اجتماعي و سياسي ريشه دوانده بود قرار داشت چنانچه در هرچندسال كودتاي عليه حكومت هاي به اصطلاح انتخابي صورت گرفته و نظاميان به قدرت مطلقه خويش در پاكستان ادامه داده و ميدهند.

پاكستان كه در سه جنگ با هندوستان شكست خورده بود در تلاش بدست آوردن جنگ افزارهاي جديد بود تا بتواند در منطقه با حريف خويش يعني هندوستان رقابت كند. پس از اينكه هندوستان درسال 1994 نخستين بم اتمي خويش را مورد آزمايش قرار داد پاكستان در صدد ساختن بم اتومي گرديد ارتش پاكستان و سازمان اسخباراتي I.S.I كه مستقيمأ تحت كنترول ارتش قرار داشت در سال 1975 داكتر عبدالقدير خان كه تبعه اصلي پاكستان بود و در يك لابراتوار غني سازي يورانيوم در هالند كارميكرد به خدمت گرفته به پاكستان انتقال داده شد و تحت نظر مستقيم سازمان استخبارات پاكستان (I.S.I) برنامه كاري او آغاذ يافت پاكستان درست در 28 و 30 ماه مي 1998 اولين بم اتمي خويش را مورد آزمايش قرار داد و لقب پدر اتم پاكستان براي عبدالقدير خان داده شد.

سازمان استخبارات I.S.I بخاطر جلب كمك ها و حمايت بعضي كشورهاي منطقه خاصتأ كشورهاي اسلامي بالاي بم اتمي خويش اسم اسلامي را اضافه كرد به اين طريق كمك هاي بيشتر از شيخ نشين هاي خليج و حمايه بعضي كشورهاي اسلامي را دريافت نموده ضمنأ تقاضاي محرمانه از طرف بعضي كشورها بشمول كشورهاي منطقه مبني بر ارسال تجهيزات كه در ساختن سلاح اتمي بكار مي رود با ارايه پول هنگفت مورد تاييد سازمان I.S.I قرار گرفت وطبق يك پلان منظم كه تحت نظر مستقيم I.S.I تدوين گرديده بود شبكه خاص كاملأ محرمانه در دبي ايجاد و از اين طريق به كشورهاي متقاضي در ساخت و ارسال سانتري فيوژ عملأ معامله صورت گرفت.

بعداز اينكه ايالات متحده امريكا فشار بيشتري بالاي كورياي شمالي وارد نمود و كورياي شمالي حاضرگرديد تا برنامه اتمي خويش را در اختيار آژانس اتمي ملل متحد قرار دهد و كورياي شمالي افشا نمود كه سانتري فيوژ راكه در غني سازي يورانيوم بكار مي رود از پاكستان بدست آورده است بعد از افشا اين ماجرا پاكستان كماكان انكار ورزيده و موضوع را رد مي نمود تا اينكه رئيس C.I.A وقت آقاي جورج تنت اسناد مهمي كه دلالت به جزئيات از سانتري فيوژP1  پاكستان مي نمود بدسترس شخص پرويز مشرف قرار داد و پاكستان ناگزير موضوع را پذيرفت كه بعدأ معلوم شد كه پاكستان نه تنها حين تجهيزات را به كشور كورياي شمالي فروخته بلكه به كشور ليبيا و ايران نيز بفروش رسانيده است.

پاكستان با دست پاچگي سناريوي ديگري را جهت سرپوش قراردادن بر معاملات پنهاني I.S.I تمام ملامتي را بالاي عبدالقديرخان كه پدر اتم پاكستان خوانده مي شد انداخت و موصوف را مجبور به عهده گرفتن تمام ملامتي راكه گويا شخص عبدالقديرخان اين همه معاملات را پنهاني انجام داده و اعترافات را مبني بر عذرخواهي از ملت پاكستان از طريق تلويزيون به جهانيان به نمايش گذاشت و مجددأ آقاي مشرف موصوف را بخشيده و باوجود تاكيد امريكا كه مي خواست از قديرخان در رابطه به جزئيات موضوع پرسشهاي بعمل آورد پاكستان مخالفت نموده و موصوف را در سال 2004 در يك محل پنهان و تحت مراقبت و نظربند قرار داد تا واقعيت موضوع از جهانيان مخفي باقي بماند.

آيا مي شود چنين يك دانشمند را به گفته مشرف كاملأ آزاد گذاشت و هيچ نوع نظارتي بالاي آن نداشت و آيا يك شخص مي تواند چنين يك عمليات مخفي و بزرگي را به شكل پنهاني پيش برد و همزمان با چندين كشور معاملات را انجام دهد آن هم بالاي كشورهاي كه از قبل تحت مظنونيت ايالات متحده امريكا قرار داشته بسيار مضحك به نظر مي رسد كه سازمان I.S.I و نظاميگران آن در رأس مشرف خودرا به راحتي برائت دهند.

اينك حكومت جديدي كه در پاكستان در اين اواخر بوجود آمده و بدون شك اين حكومت نيز تحت نظر نظاميگران قرار دارد ولي بادر نظرداشت رقابتهاي سياسي كه در بين احزاب پاكستان وجود دارد و عبدالقديرخان تازه ار نظر بند رهايي يافته سخن برلب گشود و افشا مي سازد كه اين همه معاملات توسط ارتش پاكستان سازماندهي ميگرديد و تمام امكانات را ارتش در اختيارش قرار داده و تحت نظر ارتش صورت گرفته و شخص پرويز مشرف را مقصراصلي دانست و افتضاح ديگر ارتش پاكستان برملا گرديد و امروز كه در منطقه تنش بوجود آمده و بعضي از كشورها را در لبه يك جنگ ويرانگر قرار داده و مقصر اين همه سازمان استخباراتي I.S.I  و نظاميگران پاكستان نيست كه هنوز هم با فريب و نيرنگ به سياست هاي مغرضانه ادامه مي دهند.

 

آرش ( آريايي )

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *