اطلاعیۀ عاجل و قابل توجه! — افغان جرمن آنلاین

 

اطلاعیۀ عاجل و قابل توجه!

 

افغان جرمن آنلاین

 

روشنفکران، میهن پرستان، و عناصر ملی آگاه افغان، هوشیار و بیدار باشید که توطئه بزرگی برای تجزیه کشور عزیز ما افغانستان در راه است. طبق اطلاعات عاجل رسیده از منابع معتبر ملی، قرار است امروز… ادامه

 


 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *