در پاسخ به ابها مات انجنینر صاحب عبدالعزیز اویانی — محمد عزیز عزیزی

 

در پاسخ به ابها مات انجنیر صاحب عبدالعزیز اویانی

محمد عزیز عزیزی

 

دوست عزیز وهم نام خوب من جناب انجنیر صاحب عبدالعزیزاویانی!

سلام ورحمت الهی برشما باد

از کمال ادب واحترام تان که در نوشتــۀ زیبای تان مراعات کرده بودید ممنونم وامید وارم تا همیشه تمام مسلمانان با مجادلۀ احسن برای رفع اشتباهات ونقایص همدیگر دست بکار شده وباب گفتمان زبانی را بر قهر وغضب وتوهین واستهزا ویا خدای نا خواسته جنگ وجدل ترجیح دهند.

هر چند در بدایت امر تصمیم داشتم تا بر این نوشتۀ تان هیچ مطلبی ننویسم ؛ اما وقتی رعایت ادب واخلاق نوشتاری تانرا متوجه شدم خود را ملزم دانستم تا برای رفع ابهامات تان و هم نکات اختلافی ایکه با نوشتۀ تان دارم مختصرا چیزی بنویسم.

 

انجنیر صاحب عزیز جان گرامی!

بیشتر محتوای نوشتۀ تان را موضوع رژیم بشار اسد سوریه تشکیل میداد که بنده آن رژیم بعثی را درنده خو وسفاک وخونریز خطاب کرده بودم وهنوز هم من بر این برداشت خویش اعتقاد وباور دارم بدلایل زیر:

ا ول – رژیم بعث سوریه اصلاً حکومت تحت الحمایۀ شوروی سابق وماسکو فعلی می باشد ومشروعیت خود را از مردم سوریه نگرفته است .

دوم – حزب بعث یک حزب لادین ولایک وسوسیالیست چپ است.

سوم- بشار اسد خودش وخانواده اش به اسلام عقیده ندارند، هر چند از لحاظ مذهبی شیعۀ غلات ( علی اللهی) می باشند که از لحاظ مذهبی شیعه وسنی آنهارا خارج از ملت اسلام میدانند.

چهـــارم- این رژیم که توسط استعمارسرخ شوروی بوجود آمده بود، حکومت اقلیت شیعـــــۀ نصیری ( غلات علی اللهی ) بر اکثریت اهل تسنن سوریه می باشد که صلاحیت چندانی در ادارۀ کشور ندارند .

پنجم – درندگی این حکومت از امروز نیست بلکه از بیشتر از بیست وپنج سال قبل در زمان حافظ اسد چنین قتل عامهای را براه انداخته بود که از خون مسلمانهای آن سرزمین، جاده های آن مملکت را رنگین ساخته بود.

ششم- این حکومت از ابتـــدای بوجود آمدن آن تا حال با وجودیکه بلندیهای جولان را اسرائیل اشغال کرده است حتی یک فیر بطرف اسرائیل شلیک نکرده است وفعلا هم بلندیهای جولان بدست اسرائیل است وسوریه صرف نظاره گر بوده واز لحاظ سیاسی سخن پراگنی میکند . وبرای آزاد سازی این بلندیها هیچ اقدامی نکرده است .

هفتم- رژیم سوریه عامل انشقاق ودرگیری ونفاق ملت لبنان بوده ودست آن در ترور شخصیتهای لبنانی مستقیماً دخیل است و…….

و…..

و……

البته در ارتباط با بهار انقلابات کشور های عربی ، من با شما هم نظر هستم که امریکائیها وانگلیسها وفرانسویها واسرائیلی ها بیشترین تلاش خود را میکنند تا جای پای قوی درین کشور ها پیدا کنند ، واین امر مربوط به درایت جلوداران انقلابی آن کشور ها است تا انقلابات خویش را از شر غارت دزدان گردنه نجات دهند .انقلاب سوریه نیز مایه گرفته از انقلاب تونس – مصر – یمن – لیبیا وبحرین و…..دیگر کشورهای عربی است ومن صد درصد با شما نظر مخالف دارم که در پشت انقلاب سوریه فقط دست امریکا – وانگلیس واسرائیل وسعودی و…فعال است واین عدم تعمق تانرا در قضایای سیاسی نشان میدهد .

هشتم- رژیم خون آشام سوریه از شروع خیزشهای مردمی تا حال شش هزار نفر از تظاهر کنند گان رابا سلاح گرم ارتش وتانک کشته است وهزاران نفر را درزندانها انداخته وسر به نیست کرده است ، اما مثلیکه شما رادیو ها وتلویزیونهای جهان را نمی بینید ؟ و مثلیکه به غیر از تلویزیون ایران وروسیه که هم پیمانان بشار اسد هستند نمی بینید ؟؟؟!! لطفا سری به انترنت و یو تیوب هم بزنید وسایر تلویزیونهای کشورهای عربی وبین المللی را هم ببینید تا بهتر بدانید و حتی موضوع سر بریدن بچه های مکتب تظاهر کننده را بدست جنایتکاران بعثی سوریه در ملاء عام مشاهده کنید!.

نهم – این رژیم مشروعیت خود را از ماسکو گرفته بود نه از مردم سوریه پس بهتر است تا درین مورد شما هم منصفانه قضاوت کنید وخود را خوب به قضایای سیاسی ونظامی منطقه وانقلابات حوزۀ کشورهای عربی آگاه بسازید.

دهم – از موضعگیری ام در مورد جنایتکاران بین المللی وعملیات انتحاری والقاعده و……گله کردید .شما مثلیکه نوشته ها ومطالب مرا درست نخوانده اید ویا نمی خوانید ، من بصراحت برای تان اعلام میدارم که تمام عملیات نظامی اشغالگران جهانی وعملیات تروریستی وانتحاری وهر عملیکه از نظر شرع حنیف اسلام مردود است ، آنهارا همیشه محکوم کرده وتقبیح نموده ومینمایم .شما بهتر است در آرشیف سایتهای افغانها سری بزنید تا بهتر اندیشه ومکتب فکری ام را بدانید.

یازدهم – من با هیچ مسلمانی در دنیا که وابسته به هر مذهب ویا کیش سیاسی باشد دشمنی ندارم وخواستار وحدت امت اسلامی ام وبرای من ومکتب فکری ام اندیشۀ امت اسلامی مطرح است ، وهیچ فرق وامتیازی را بین مسلمانان از لحاظ وابستگی زبانی – سمتی – ملی وقومی – ومذهبی وکشوری قایل نیستم وبحکم پیامبر بزرگوار اسلام:
» کلکم من آدمٍ وآدمٌ من تراب»

در نزد من موضوع شیعه وسنی مطرح نیست اما کسانیکه بر ناموس پیامبر (ص) وبر یاران وشاگردان پیامبر وبر اکثریت قاطع امت مسلمه دشمنی وهتاکی میکنند ، آنهارا شیعه نمیدانم بلکه آنهارا پیروان عبدا لله ابن سبای یهودی دانسته وعامل استعمار وآلت فعل دشمنان اسلام میدانم.
ودفاع از ناموس پیامبر ویاران پیامبر واصحاب پیامبر (ص) را جزء شعایر دین میدانم وهر مسلمان می بایست برای دشمنان اسلام اجازه ندهد تا بر حریم شعایر دین ما هتاکی صورت گیرد .

من اعتقاد دارم که شیعه وسنی میتوانند با هم متحد شوند به شرط اینکه افکار واندیشه های خوارج تکفیری وروافض تکفیری را بدور اندازند .خوارج تکفیری وروافض تکفیری هر دو سرطان امت مسلمه میباشند . وباید ایشان را براه راست واندیشۀ وسطی اسلام دعوت کرد وآنهارا تداوی کرده واز افراط وتفریط بر حذر داشت .

دوازدهم – از مناقشات فکری ام با جناب پیر زاده صاحب که دوست من هستند گله نمودید ، من پوره میدانم که مسلمانان دوست ندارند بین دوبرادر مسلمان هیچ اختلافی باشد .اما برادر من ! ما در عین حالیکه دوست وبرادر هستیم میتوانیم در مورد بعضی مسایل تفاوت نظر داشته باشیم ویا اینکه ممکن یکی از ما در اشتباه باشیم . شما هم با سعۀ صدر نوشته جات را دنبال کنید اگر اشتباهی از من سرزده باشد مرا حالی کنید خوشحال میشوم.

سیزدهم – در مورد جریانات اکثر انفجارات وقتل عام بیگناهان در عراق – پاکستان – افغانستان ویا سایر جاها با شما هم نظر هستم که در پشت بیشتر این جریانات سیاه، وقتل عامهای جنایتکارانه دست کثیف وپلید ومرموز دشمنان بین المللی اسلام دخالت داشته تا اسلام ومسلمین را بجان هم انداخته واز اسلام راستین واز اسلام متمدن واز اسلام تمدن ساز واز اسلام علم پرور وعالم دوست ، چهرۀ خشن وغیر مطلوب وضد انسانی ترسیم کنند .وازین برداشت ونظر نیک تان خوشحالم .

در دیگر قسمتهای نوشتۀ تان با شما هم نظرم واز شما بعنوان یک جوان برومند ومسلمان تشکر کرده وبر خود می بالم که چنین جوانهای تحصیل کرده ومسلمان ومسئولیت شناس در هر گوشه وکنار مملکت ما وجود دارد که مردانه وبا کمال شهامت هر کس را میتوانند امر به معروف ونهی از منکر نموده وانتقاد کنند .

در اخیر برای تان وهم سلکان تان توفیق مستدام آرزومندم.
پایان

والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته
———————————-
روز شنبه: ساعت 23:30

برادرتان : محمد عزیز( عزیز)

14-01-2012

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *