امروز پرتاب راکت های هاوان گردهمایی یاد بود از کشته شدن عبدالعلی مزاری را برهم زد

امروز پرتاب راکت های هاوان گردهمایی یاد بود از کشته شدن عبدالعلی مزاری را برهم زد

گزارش از: صدای افغان

حزب وحدت ملی امروز به یاد بودن کشته شدن رهبر پیشین این حزب مراسمی را برپا نموده بود که در آن شخصیت های بزرگ سیاسی از جمله حامد کرزی، داکتر عبدالله، یونس قانونی، صلاح الدین ربانی، محمد محقق و دیگر شخصیت ها و مقام های دولتی و غیر دولتی اشتراک نموده بودند، ولی در جریان مجلس صدای انفجار و شلیک هاوان شنیده شد که بنظر میرسید در حالت نزدیک شدن و هدف قرار دادن مراسم است.

در هنگام سخنرانی محمد یونس قانونی رهبر حزب وحدت ملی از وی خواهش کرد تا سخنانش را خاتمه دهد و خودش اعلان نمود تا حاضرین مجلس را ترک نمایند.

پس ازین اعلان، در حالیکه اشتراک کنندگان محل تجمع را ترک می نمودند، یکبار دیگر صدای انفجار شدیدتر شنیده شد که باعث پراگندگی، سر و صدا و فرار مردم حتی از روی دیوارها گردید.

تصاویری از این مراسم که به گونه زنده از شبکه‌های تلویزیونی محلی پخش می‌شد نشان می‌دهد که مردم حاضر در مراسم مجبور شدند از روی دیوارها فرار کنند.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *