مطالب جدید
تحفۀ تو، کفن من!- بخش نهم

انجنیر محمد نذیر تنویر

پس از کنفرانس قطر مورخ 20 و 21 اپریل 2019؛ که از طرف اداره کابل سبوتاژ گردید، رسالۀ نوشتم که شامل تجربیات ، چشمدید ها، شناسایی بحران و رفع عملی بحران از برای کنفرانس های بعدی می باشد. این رساله که زیر عنوان… ادامه

تحفۀ تو، کفن من!- بخش هشتم

انجنیر محمد نذیر تنویر

پس از کنفرانس قطر مورخ 20 و 21 اپریل 2019؛ که از طرف اداره کابل سبوتاژ گردید، رسالۀ نوشتم که شامل تجربیات ، چشمدید ها، شناسایی بحران و رفع عملی بحران از برای کنفرانس های بعدی می باشد. این رساله که زیر عنوان… ادامه

تحفۀ تو، کفن من!- بخش هفتم

انجنیر محمد نذیر تنویر

پس از کنفرانس قطر مورخ 20 و 21 اپریل 2019؛ که از طرف اداره کابل سبوتاژ گردید، رسالۀ نوشتم که شامل تجربیات ، چشمدید ها، شناسایی بحران و رفع عملی بحران از برای کنفرانس های بعدی می باشد. این رساله که زیر عنوان…ادامه

کارتون روز

انجنیر محمد نذیر تنویر

ادامه

تحفۀ تو، کفن من!- بخش ششم
انجنیر محمد نذیر تنویر

…این بار پس از سفر قطر، و در حاشیه کنفرانس قطر؛ که از طرف اداره کابل سبوتاژ گردید، رسالۀ را زیر دست دارم که شامل تجربیات ، چشمدید ها، شناسایی بحران و رفع عملی بحران از برای کنفرانس های بعدی می باشد… ادامه

قرآن در مقایسه با تورات و انجیل
مولوی عبدالصمد منيب

در اين جا به برخى از تفاوت هاى قرآن كريم با كتاب تورات و انجيل اشاره مى شود: قرآن كريم معجزه جاويدان پيامبر گرامى(صلي الله عليه وسلم) است كه كسى مانند آن را نياورده و نمى تواند بياورد، ولى تورات و انجيل معجزه نبوده و نيستند… ادامه

تحفۀ تو، کفن من!- بخش پنجم
انجنیر محمد نذیر تنویر

…این بار پس از سفر قطر، و در حاشیه کنفرانس قطر؛ که از طرف اداره کابل سبوتاژ گردید، رسالۀ را زیر دست دارم که شامل تجربیات ، چشمدید ها، شناسایی بحران و رفع عملی بحران از برای کنفرانس های بعدی می باشد… ادامه

تحفۀ تو، کفن من!- بخش چهارم
انجنیر محمد نذیر تنویر

…این بار پس از سفر قطر، و در حاشیه کنفرانس قطر؛ که از طرف اداره کابل سبوتاژ گردید، رسالۀ را زیر دست دارم که شامل تجربیات ، چشمدید ها، شناسایی بحران و رفع عملی بحران از برای کنفرانس های بعدی می باشد… ادامه

انتقاد سالم یاتک روی ماجراجویانه

مولوی عبدالصمد منيب

انتقاد برخی درنبود شفافیت، درمواقف سیاسی،  درتصامیم  ، اقتصادی… بیشتر ضعف ونابسامانیها،تخریش اذهان وچند دسته گی هارا بوجود میاورد. جاداردشفافیت وحسابدهی را ازخودآغازنمایم. به همين هدف بنده  در تباني باتفکرخردمندانه امیرامارت حزب اسلامی ورهبرصلح وآزادی محترم حکمتیار،حزب اسلامی برای رسیدن به اهداف عالی خودبه تأسی ازپیشگامان نهضت اسلامی ضرورت به بسا رجال ایثارگرومبارزان راستین وقربانیهای مزید نیاز دارد، نبایدماشتابزده درفکراحرازکرسی… ادامه

اى بيده قومه را پاڅه!

شاعر: سمیر شجاع

اى بيده قومه را پاڅه د تورتم سره مى جنګ دئ / غافل مه شه له دى حاله چې دښمن د دوست په رنګ دئ

دحق سترګى کړه لږ خلاصى حقيقت ته ښه په ځيرشه / اعتبار دى چې پرى کړئ هغه ورور درنه په څنګ دئ … ادامه

تحفۀ تو، کفن من!- بخش سوم
انجنیر محمد نذیر تنویر

…این بار پس از سفر قطر، و در حاشیه کنفرانس قطر؛ که از طرف اداره کابل سبوتاژ گردید، رسالۀ را زیر دست دارم که شامل تجربیات ، چشمدید ها، شناسایی بحران و رفع عملی بحران از برای کنفرانس های بعدی می باشد… ادامه

تحفۀ تو، کفن من!- بخش دوم

انجنیر محمد نذیر تنویر

…این بار پس از سفر قطر، و در حاشیه کنفرانس قطر؛ که از طرف اداره کابل سبوتاژ گردید، رسالۀ را زیر دست دارم که شامل تجربیات ، چشمدید ها، شناسایی بحران و رفع عملی بحران از برای کنفرانس های بعدی می باشد… ادامه

تحفۀ تو، کفن من!- بخش اول

انجنیر محمد نذیر تنویر

…این بار پس از سفر قطر، و در حاشیه کنفرانس قطر؛ که از طرف اداره کابل سبوتاژ گردید، رسالۀ را زیر دست دارم که شامل تجربیات ، چشمدید ها، شناسایی بحران و رفع عملی بحران از برای کنفرانس های بعدی می باشد… ادامه

چې د ځوى په شان ساتلئ په خپل کور راته دښمن شو

شاعر: سمیر شجاع

چې د ځوى په شان ساتلئ په خپل کور راته دښمن شو / زما خوار نصيب ته ګوره کشر ورور را ته دښمن شو

د دنيا برخه ئې خوښه آخرت ورته قصه شوه / د پردى کافر ملګرئ دا کم زور راته دښمن شو… ادامه

شفافیت خواهی تا ریاست طلبی!

مولوی عبدالصمد منیب

ریاست  طلبی (موقف، پول، موتر، صلاحیت،…) درمیزان اسلام تلاشی است ناپسند، نهی شده ودرمورد آن بشدت هشدارداده شده است. رسول الله صلی  الله علیه   و سلم ،میفرماید:(بخداسوگند مسئولیت وریاست رابه کسی که خواستاروعلاقه مند به آن باشد، نمی دهم). صحیح البخاری، کتاب الاحکام… ادامه

د ثور د اتمی په مناسبت د حزب اسلامی د مشر تاریخی او په زړه پوری وینا

د صدای افغان اداره

… بریا یعنی دا چی د مجاهدینو ارمانونه ترسره شی، هغه ستر ستر لوړ اهداف ترسره شی د کوم په خاطر چی زمونږ ولس یو نیم ملیون شهیدان ورکړل. د افغانستان آزادی، خپلواکی، ملی حاکمیت، ملی وحدت او د ملت د خوښی یو مظبوط ځواکمن مرکزی حکومت چی دا هیواد اداره کړای شی… ادامه

رهبر حزب اسلامی تاریخ و حقائق تقریبا نیمه قرن را در یک سخنرانی کوتاه و موجز بیان نمود!

مولوی محمد سرور شاکر ازهری

سخنرانی دیروز رهبر معزز حزب اسلامی در ارگ واقعا یکی از سخنرانی های خیلیها جامع، حقبینانه، عادلانه و غیر معترضانۀ مستقیم و یا غير مستقيم به شخصیت ها و یا رقبای سیاسی و همسنگر بود. واقعا تاریخ و حقائق تقریبا نیمه قرن را در زمان بسیار کوتاه مدت با الفاظ واضح و عام فهم برای مردم عوام و سیاسیون بوجه احسنش بیان کرده که… ادامه

تفکرنواندیشی درمقیاس اجتهاد

مولوی عبدالصمد”منیب “

دین به مثابه برنامه کلی الهی برای زندگی انسان دارای دوستورالعمل های خاصی است که آن را ازسائر دستورالعمل های وضعی و تفکر بشری متمایز می سازد،شکی نیست  این دستورالعمل ها حاوی مقاصد وهدفی مشخصی است،ولی بایددرهرگونه تعامل با نصوص یاقواعد شرعی مرتبط با آن درنظرگرفت،درغیر آن نه تنهادرتضاد…ادامه

گردهمآیی ستاره های قران در شهر لندن

گزارشگر: سلیمان شاه صوفی زاده

…درین گردهمایی که به ابتکار مؤسسۀ خیریه بنام “مسلم اید” در شرق لندن برگزار گردیده بود، ده تن از ستاره های جوان و خوش آواز قرآن که در بین طبقۀ جوان امروزی شهرت و محبوبیت زیادی دارند، از کشورهای مختلف جهان دعوت گردیده بودند… ادامه

بسترهارا منظم و دورنمارا مشخص نمایم

مولوی عبدالصمد منیب

برادران مومن ومتعهد! دراین شرائط حساس لازم میدانم تابسترهاراسامان بخشید ه وفعالیتهارانتیجه گیریی نمایم. برای تحقق اهداف دورنمای خویش، راه برد… ادامه

یا داعی هستیم یا مدعو! (ویدیو)

سخنرانی ارزشمند و پرمحتوای استاد عبدالسلام عابد

فرد فرد ما در یکی از دو حالت قرار داریم، یا داعی هستیم و یا مدعو. یا ما دیگران را به پیام خدای ما و به اسلام عزیز ما دعوت میکنیم و یا اینکه دیگران مارا دعوت میکنند…ادامه

نقد سازنده ورسالت اخلاقی  رسانه ها!

مولوی عبدالصمد “منیب”

درشرایطی  که کشور به مشکلات فراوان ربرو ست از طرفی هم رسانه های بیرونی اتش تفرقه ونفاق را دامن زده و ازطرف دیگربرخی رسانه های شریرکه همواره به نفع باداران خود… ادامه

فیض الباری شرح مختصر صحیح البخاری (جلد اول)

تألیف:  دکتر عبدالرحیم فیروز هروی

به اتفاق علماء، کتاب (صحیح البخاری) صحیح‌ترین، و عالی‌مقام‌ترین، و باارج‌ترین کتاب بعد از کتاب خدا یعنی قرآن مجید است، و از اینجا است که این کتاب نه تنها در عالم اسلامی… ادامه

مطالب برگزیده
د قرآن کریم بشپړه ژباړه

دعظيم الشان قرآن بشپړه ژباړه چی تلاوت کونکی يی  قاری برکت الله سليم، اوويونکی يی دقدر وړ ښاغلی عمرخطاب دی، دثبت او داونلود دآسانتياوی په موخه دام پی 3 په سيستم ترتيب شوی او د ديجيتال په توګه تاسو ته داستفادی لپاره وړاندی کیږی… ادامه

ترجمۀ کامل قرآن کریم

دوستداران وعلاقمندان کلام پاک الهی!ترجمۀ کامل قرآن عظيم الشان را که تلاوت کنندۀ آن قاری برکت الله سليم، وگويندۀ آن محترم عمر خطاب ميباشد، برای سهولت ثبت وداونلود به سيستم ام پی 3 تهيه وترتيب نموده ايم تا … ادامه

تجلی قرآن در عصر علم

تأليف: عبدالرؤوف مخلص هروي

کتاب بسیار ارزشمند وپر محتوای جدید جناب محترم عبدالرؤوف مخلص هروي بنام ” تجلی قرآن در عصر علم” که حاوی مطالب سودمند وخيلی جالب ميباشد، اينک برای بهره گيری … ادامه

اخلاق و سیرت پیامبر (ص) الگوی …

نوشتۀ محمد نسيم رحيمی

حضرت محـمد (ص) پسر عبدالله، نواسه عبدالمطلب در سپيده دم دوازده ربيع الاول (عام الفيل) در ۲۲ اپريل سال ۵۷۱ ميلادي در شهر مکه چشم به دنيا گشود.عبدالله پدر آنحضرت (ص) قبل از تولد پيامبر (ص) وفات يافته بود، که بدينگونه محمد (ص) يتيم به دنيا آمد.عبدالمطلب  محمد (ص) را به درون خانه کعبه برد و به درگاه خدا دعا کرد…ادامه

rahiqulmakhtoomترجمۀ فارسي الرحيق المختوم

کتاب برندۀ جايزۀ اول مسابقۀ  بين المللی سيره نويسي

تاليف: صفی الرحمن مبارکپوري

سيرهء نبوی در حقيقت عبارت از رسالتی است که پيامبر اکرم (صلی الله عليه و سلم) آن را به جامعهء انسانی عرضه داشت و بوسيلهء آن مردم را از تاريکی ها بسوی نور …ادامه

سریال تاریخی و جالب زندگانی حضرت عمر فاروق رضی الله عنه

برگرفته شده از: شبکه اسلامی کلمه

هموطنان عزیز و گرامی! تماشای این سریال جالب و ارزشمند را به همۀ شما عزیزان توصیه میکنیم. این سریال که در نتیجۀ زحمات اخلاصمندانۀ …ادامه

ترجمۀ فارسی اللؤ لؤ و المرجان

(احادیث مشترک امام بخاری و مسلم)

پحديث و سنّت يغمبر(ص)دومين ركن و دومين سند و حجت دردين اسلام است و حديث متّفق عليه امام بخارى و مسلم در اعلا درجه صحت و بعد از قرآن صحيح ترين سند دينى است…. ادامه

hekmatyar.soroshسروش از اسلامگرایی تا اسلام ستیزی

کتاب جدید انجنیر گلبدین حکمتیار

متأسفانه امت اسلامی و بخصوص مردم مسلمان افغانستان و ایران درین اواخر با مشکل جدید (نظريه پردازى هاى واهى و بى بنياد شخصى به نام سروش و اعتراضات او بر برخى از آيات قرآن) مواجه گردیده اند که الحمدلله همه درین کتاب به گونه دقيق و علمى ارزيابى شده، و پاسخ محكم و دقيق به پرسشهاى بى مايه و بى پايه او و تمامى كسانى داده شده كه…ادامه

حکمتیار: سيکولر ها چيزي را بنام اخلاق و قانون نمي شناسند!

ادارۀ صدای افغان

با سپاس فراوان و قدردانی از رهبر معزز حزب اسلامی جناب حکمتیار صاحب، خطبه جمعه و سخنرانی نهایت ارزشمند و مطابق به مقتضای روز شان را  که چهرۀ اصلی سیکولر را، بخصوص سیکولران افغانی و اعتقادات و عملکرد شان را به معرفی گرفته اند… ادامه

خطر د سیکولر دی! خطر د سیکولر دی!

سلیمان شاه صوفی زاده

ای ورونو! زمونږ صفونو کی ګډ شوی لوی خطر دی

خطر د سیکولر دی! خطر د سیکولر دی!

پخپل کور کی مو نه پریږدی، وحدت ته لوی ضرر دی

خطر د سیکولر دی! خطر د سیکولر دی!… ادامه

meydanestid4آیا میدانستید؟

ادارۀ صدای افغان

دوستداران و خواننده گان محترم صدای افغان! سلام و رحمت الهی بر شما باد
برای تقدیر و ارج گزاری از زحمات شباروزی و پر ارزش استاد گرانقدر احمد جاوید عارفی که نهایت مخلصانه و فعالانه در خدمت اسلام و مسلمین خصوصا افغانهای عزیز قرار داشته و هر روز مضمونی را با محتوای خیلی عالی ارائه نموده، از طریق شبکه های اجتماعی بدسترس خواهران و برادران ایمانی شان قرار میدهند، خواستیم بخشی ازین وبسایت را برای نشر مطالب ارزشمند شان به ایشان تخصیص دهیم تا باشد بدینوسیله این برادر عزیز خویش را در راه دعوت و اصلاح همکار ی نموده و مصدر خدمت گردیم.
ان شاء الله شما میتوانید مطالب استاد را به شکل مسلسل آن روزمره ازین دریچه ویا بخش اسلام مطالعه نموده و از آن مستفید گردید. برای ورود به مطالب “آیا میداسنتید؟” برتصویرفوق و یا اینجا کلیک کنید.

شنیدن قرائت قرآن کریم به آواز قاری یی منتخب تان

بحث ها و انعکاسات

جهت استفاده بهتر بازدید کنندگان سایت، آن مقالاتی را که مداخله نویسندۀ دیگری را در پی دارد، بعد از نشر، درین آرشیف باهم یکجا کردیم .

nasher

payamپیام ما

ادارۀ صدای افغان

بنام خداوند، ذاتی که انسان را آفرید از یک مرد و زن و هیچ فرقی را میان ایشان به اساس رنگ و نژاد، سمت و زبان ، قوم وقبیله جائز ندانست مگر در بسر رسانیدن کار های نیک، که همین تلاش در انجام کار نیکو وسیله میشود برای برتریت و افزونی فرد. هر فردی که باشد، و از هر جا و تبار یا قوم و قبیله که سر بلند کرده باشد… ادامه

مژده به علاقمندان کلام الهی

پروگرام و سوفت واير خيلی جالب، وسيع و مفيدی برای دیندوستان و علاقمندان علم قران. علاقمندان کلام الهی میتوانند به کمک این سوفت وایر در هر کنج و کنار جها با زبانهای مختلف و با سهولت کامل از آن استفاده نموده و بهره مند گردند…ادامه

تفسیر انوار القرآن

ترتيب و ترجمه: عبدالرؤف مخلص هروی

تفسير انوار القرآن گزیده ای از سه تفسیر: فتح القدیر شوکانی، تفسیر ابن کثیر و تفسیر المنیر وهبة الزحیلی مي باشد كه جناب استاد محترم عبدالرؤف مخلص آنرا تهيه … ادامه

متن عربی و فارسی بخش عقاید کتاب فقه اکبر

مترجم: عبدالله حیدری

بزرگترین نعمت و سرمایة یک انسان در این جهان نعمت ایمان خالص و عقیدة صحیح است. ما اهل سنت و جماعت خداوند یکتا و یگانه را شکر می کنیم که به ما این گنج عظیم را عنایت فرموده است که خلاصه اش:…ادامه

تلبیس ابلیس

(کتاب بسیار ارزشمند و پرمحتوای علامه ابوالفرج ابن جوزی)

تلبیس ابلیس شاهکاری است در روانشناسی اعتقاد و کردار و مجموعۀ تصاویر…ادامه

د روژی دیرش تحفی

لیکوال : ډاکټر نثار احمد صمد

معززو دوستانو ، نبوي حدیث دی “چی کله روژه راورسیږی نو شیطانان بندي کیږی ، د دوږخ ټولی دروازې تړل کیږی خو د جنت ګرده دروازې خلاصیږی . ناره کونکی ږغ کوی چی اې د خیر غوښتونکې ، مخته راسه او اې دجاری بدۍ غوښتونکې ، پر شا سه . دا کار هره ورځ وی…ادامه

صلاح الدین ایوبی رحمة الله علیه

اين کتاب (زندگی نامۀ راد مرد بزرگوار اسلام صلاح الدين ايوبی) که توسط عبدالله ناصح علوان تأليف و محترم حامد دانشور به زبان دری ترجمه گرديده  است، یکی از جالبترین و مهمترین کتب اسلامی ميباشد که اينک جهت استفاده و بهره برداری خدمت شما عزيزان نيز تقديم است… ادامه

کتاب اسلام و بزرگداشت زن

مؤلف: محمد جمیل زینو

براى بزرگداشت مقام زن در اسلام در قرآن مجيد سوره‏ اى بنام «نساء» تخصيص داده شده است و اين در حالى است كه سوره ‏اى بنام مردان وجود ندارد و به ويژه مادر در اسلام جايگاهى والا دارد و خداوند در قرآن مجيد بعد از عبادتش به نيكى نمودن در حق مادر توصيه و تاكيد كرده است…ادامه

bukhariترجمۀ فارسی مختصر صحیح البخاری

تألیف: محمد بن اسماعیل بخاری

بی تردید، سنت دومین مصدر از مصادر قانون گذاری اسلامی است که پس از قرآن مجید، مرتبه دوم اهمیت را به خود اختصاص… ادامه

reyadhussaleheenترجمۀ فارسی رياض الصالحين

ترجمه و شرح: عبد الله خاموش هروی

مختصری از احاديث رسول اکرم صلی الله عليه وسلم را که شامل اموری است که راهنمائی صاحبش بسوی آخرت و حاصل کنندهء آداب ظاهری و باطنی آن … ادامه

فیض الباری شرح مختصر صحیح البخاری (جلد اول)

تألیف:  دکتر عبدالرحیم فیروز هروی

به اتفاق علماء، کتاب (صحیح البخاری) صحیح‌ترین، و عالی‌مقام‌ترین، و باارج‌ترین کتاب بعد از کتاب خدا یعنی قرآن مجید است، و از اینجا است که این کتاب نه تنها در عالم اسلامی و نزد مسلمانان، بلکه در نزد همۀ جهانیان شهرۀ آفاق است، و این امر احتیاجی به دلیل و اثبات ندارد… ادامه

یا داعی هستیم یا مدعو! (ویدیو)

سخنرانی ارزشمند و پرمحتوای استاد عبدالسلام عابد

فرد فرد ما در یکی از دو حالت قرار داریم، یا داعی هستیم و یا مدعو. یا ما دیگران را به پیام خدای ما و به اسلام عزیز ما دعوت میکنیم و یا اینکه دیگران مارا دعوت میکنند و ازین خلاصی نداریم، یعنی حالت سومی وجود  ندارد…ادامه

سخنرانی ویدیویی مولوی عبدالسلام عابد (حفظه الله)

ارسال کننده: سمیر شجاع

در طول تاریخ بشریت کمونیست ها واری مردم وحشی، سیاه دل، بی سواد و بیغیرت در طول تاریخ دیده نشده است. آنانیکه امروز هم از تریبیون ها و از تلویزیون ها از کمونیست ها دفاع میکنند… ادامه