تاجران سیاسی

تاجران سیاسی محمد عزیز عزیزی *********************** دریا ورود را به سرابی فـروختند كان عقيق را به عنابی فروختـــد —– دلالهـــای ، ماهر بازاراين زمان بنگر چگونه با چه شتابی فروختـــند —– آبِ وطـــن وآبروی ملک وخلـق را با خرج خوان وصرف كبابی فروختند —– آزادگی وهمـــت وطبـــع بلنــــد را با جوره کفش ودست ثیابی فروختند[…]

زندگی هدیــۀ زیبای خداست!

زندگی هدیــۀ زیبای خداست! محمد عزیز عزیزی زندگی هدیۀ زیبای خداست این گرامی است بسی نزد آنکس که ازفلسفۀ خلقت خود فهم وتفسیر کلامی دارد هدف ومقصد بالا ومرامی دارد ………….. ………. زندگی نیست همه عیش وطرب زندگی نیست همه رنج وتعب زندگی نیست فقط مستی و یاخنده ویا عربده ای زندگی نیست فقط سُستی[…]

زندگی هدیــۀ زیبای خداست!

زندگی هدیــۀ زیبای خداست! محمد عزیز عزیزی زندگی هدیۀ زیبای خداست این گرامی است بسی نزد آنکس که ازفلسفۀ خلقت خود فهم وتفسیر کلامی دارد هدف ومقصد بالا ومرامی دارد ………….. ………. زندگی نیست همه عیش وطرب زندگی نیست همه رنج وتعب زندگی نیست فقط مستی و یاخنده ویا عربده ای زندگی نیست فقط سُستی[…]

درد دلی با خدا !

 درد دلی با خدا !   سرودۀ الحاج محمد عزیز عزیزی خداوندا ! ثنا وحمد بی پایان ز روز اولِ خلقت ….   وتا روز قیامت در همه دوران …..   زمخلوقات تو هر یک ، ملائک ، جن ویا انسان سزاوارِ تو میباشد فقط ای خالق سبحان!   ———————– الهـــا !   من شدم[…]

ای دختر افغان! خدا با خبر توست

ای دختر افغان!  خدا باخبر توست    ای دختر افغان! خدا باخبر توست ای خواهر ایمان، گناه با ضرر توست مغرور مشو خاطر این حسن خدا داد فرمانبر آن باش که سویش سفر توست   کردار تو از غربی  و تمثیل مسلمان با نخره به راه میروی چون کوک خرامان چادر به سر و غافلی[…]

بمناسبت کودتای هفت ثور سال 1357 — الحاج محمد عزیز عزیزی

  بمناسبت کودتای هفت ثور سال 1357   سرودۀ زیبای الحاج محمد عزیز عزیزی     کودتای هفت ثور سال 1357 هجری شمسی از کــودتای ثور سخن هست بیشمــار کی میتوان بگفت یک از جمله صد هزار کار نامه های زشت و پلیدش بیک کلام روز سپیــد ملـت ما کــرد شــام تــــار عزیزی- ساعت 07:26[…]

غزلی در وصف بلبلان مرغزار — الحاج محمد عزیز عزیزی

  غزلی در وصف بلبلان مرغزار   الحاج محمد عزیز عزیزی   فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ   چشم دل باز کن و سیل وتماشا بِنـَگــر در گلستان جهــــان منظر گلهـا بنگــر   بلبلانی که بصد رنگ مزین شـده اند دیده بر صورت شان محو سراپا بنگــر   رقص وآواز وغزالخوانی هر بلبل مست اثرِ نغمـــۀ[…]

عروج بسوی عرش الهی —- الحاج محمد عزیز عزیزی

  بسم الله الرحمن الرحمن الرحیم   عروج بسوی عرش الهی       الحاج محمد عزیز  عزیزی   خوشا آهنگ هجرت ساز کردن بــه دورِ عرش حــق پرواز کردن زعمر ذلــت وخــواری گذشتن حیــــاتِ جـــاودان آغـــاز کردن عزیزی – ساعت 23:58 14-02-2014   کُلُّ نَفْسٍ ذائِقَةُ الْمَوْتِ وَ إِنَّما تُوَفَّوْنَ أُجُورَکُمْ يَوْمَ الْقِيامَةِ فَمَنْ[…]

هدیۀ کوچکی به یاران واهل بیت پیغمبر (ص)— محمد عزیز عزیزی

    هدیۀ کوچکی به یاران واهل بیت پیغمبر (ص) محمد عزیز عزیزی   النَّبِيُّ أَوْلَىٰ بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ ۖ وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ . قرآنکریم سورۀ احزاب – 33 ترجمه : (پیامبر نسبت به مومنان(از جهت محبت ودوستی ) از خود شان اولا تر وسزاوار تراست وهمسران آن (همسران پیغمبر )، مـادران ایشان اند (یعنی مادران[…]

طلوع خوشید جمال محمد(ص) —- محمد عزیز عزیزی

  طلوع خوشید جمال محمد(ص) به پیشگاه رهبر بزرگ ومعلم بشریت (ص)   محمد عزیز عزیزی   ســــرو جــان باد فـــدایِ رۀ  آن سرور مــا آنکه بود شــاه رُســـل  افضل وپیغمبر مـــا   مقــدمش  مـُژدۀ از روشنی  عالـــم  داد در  شبِ  تارِ جهان باختر وهم خاور مـا   سرنگـون گشت بُتان چون بزمین پای نهـاد[…]

تقدیم به استاد ارجمند جناب فضل الحق “فضل” — محمد عزیز عزیزی

  تقدیم به استاد ارجمند جناب  فضل الحق "فضل"   محمد عزیز عزیزی   سلام گـــرم بر استاد فضـــل باد همـــیش امیدوار قبول است ،از جناب شان درویش کسیکــــه مرتبتِ « فضل» آن بسی باشـد محبتش  به «عزیزان» همیشه بیش از پیش بدین شکسته قلم   مـن نوشته نتوانم وگفته های زیادم ز قلب زار و[…]

تقبیح روز ششم جدی روز اشغال کشور افغانستان توسط ارتش سرخ شوروی متوفی ویادی از زندان پلچرخی – کابل— محمد عزیز عزیزی

  تقبیح روز ششم جدی روز اشغال کشور افغانستان توسط ارتش سرخ شوروی متوفی ویادی از زندان پلچرخی – کابل محمد عزیز( عزیزی)   دوستان عزیز ! این سروده را سه سال قبل نوشته بودم  واکنون نظر به ضیقی وقت دوباره باز نویسی وویرایش مجددکرده  بغرض نشر  فرستادم تا از یاد وخاطرات سیاه ششم جدی […]

در حــریم اُنس —محمد عزیزعزیزی

    در حــریم اُنس محمد عزیز عزیزی   فکر توحیدی طلسم جبر باطل بشکند اختیار وعقل هردیوارو حائل بشکند نظم خلقت، حکمت وتدبیرهستی در جهان هر خیال مُهمل وتصویر  جاهـــل بشکند از صدای حرکت ذرات تا  اوج فلک  پرده های گوش هرانسان غافل بشکند هُشدارای نا خدا ! لنگر نیاندازی به عـُجب گر تامل از[…]

انتخـــاب الهـــــی— محمد عزیز عزیزی

  انتخـــاب الهـــــی     محمد عزیز عزیزی   آنکه از جمله بر گزید مــرا از کرم ، او بلطـف دید مـرا   تا ج شاهی بفرق من بنهاد  عزتِ بیش ازاو رسید مرا   از همـه بند ها ،رهایم ساخت     بردرش ساخت او،عبید مرا بَرگـُزید از میان جن ومَلـَک زین جهان ازقریب یا[…]

فیض صبحـــدم— محمد عزیز عزیزی

  فیض صبحـــدم   محمد عزیز(عزیزی)   فیض بسیار ببینی تو به هـــر صبحدمی گر بخیزی وزنی جانب مسجــد قـدمی   گــر دوگانه بگزاری به درِ حضرت شاه برسـد از طرفش ، بهر تو لطف وکرمی صدقـــۀ دیدۀ شبخیز که بر درگۀ دوست نیم شبهــا برود از مژه اش اشک ونمی   »تا توانی بجهان[…]

قلب می باید مصفا ازخلل — محمد عزیز عزیزی

    قلب  می باید مصفا ازخلل   محمد عزیز عزیزی   گفت پیغمبربه یاران این سخن قلب باشد عضو گوشتی دربدن   دل اگر اصلاح شد، ازهرمرض عـــافـیت یابد تمـــام جسم وتن   گر شود فاسد درون سینه، دل جسم میگردد فسادِ آن عَلَـــن   این سرا،خلوتگهی اسرار خاص ره ندارد هــــر کسی در[…]

هر کس شایستۀ مصاحبت ودوستی نیست ! — سرودۀ محمد عزیز عزیزی

  هر کس شایستۀ مصاحبت ودوستی نیست !   سرودۀ محمد عزیز عزیزی   هشُدار ! اینکه ره،نه هموار است تپـــه ودشـت آن پر از خـــار است   هر طرف در کنـــار گردنه هــا رهزن ودزد ویا که اشرار است   ای بســـی رهـــروان این وادی پای هریک بسنگ وافگار است   دور شــو از[…]

بیاد شهــــدای انقلاب اسلامی افغانستان و روز شهـــدا — محمد عزیز عزیزی

  بیاد شهــــدای انقلاب اسلامی افغانستان و روز شهـــدا   محمد عزیز عزیزی   بنگر!به دشت وبـاغ و گلستان وکـُهسار از خون هر شهیــد وطن گشتـه لاله زار   برهرطرف  قــامت سروی شکسته ای    با رنگ خون گشته  کفن سرخ وداغدار   از چشم مادران به غمِ  نور دیدگان   باشد روان سرشک چنـــان ابرنوبهار[…]

پر رنگی « رنگ !» در جهان رنگارنگ — محمد عزیز عزیزی

  پر رنگی « رنگ !» در جهان رنگارنگ   محمد عزیز عزیزی   آنقدر پر رنگ باشند رنگها ،با رنگ رنگ چشم من  طاقت ندارد تا ببیند رنگ رنگ   رنگهــا زیباستنــد  در باغ وبوستان هر کجا لیک نازیبـاست آنصورت که دارد ننگ رنگ   در طبیـــعت  از بیان صورت رنگ گلان   مانی نقاش[…]

ای نسل جوان ،نسل جوان، نسل جوان خیز! —- محمد عزیز عزیزی

    ای نسل جوان ،نسل جوان، نسل جوان خیز!     سرودۀ الحاج محمد عزیز عزیزی   ای نسل جوان نسل جوان نسل جوان خیز ! ای عنصــرِ فرخنـدۀ پر تاب وتــوان خــیز   بر خیز که چشمـــــان زیاد منتظرِ توست با هلهلـــه وزمــزمـــه و شور وفغان خیز   دنیا شده است دهکــدۀ تنگ[…]

هــر گوشــۀ مــصر، کربــلا گــردیــــده — محمد یوسف قوام احراری

    هــر گوشــۀ مــصر، کربــلا گــردیــــده   محمد یوسف قوام احراری                         یارب تو به مصر و بـــرمه و شـــام نگر        از خون هـــمه جا تو جوی و حــمام نگر   یاران تو غــرق آتـــش و خــــون شده اند      یا ایــــنکـه اســـیر دشــمن  دون شــده اند   از دهشت و ظـــلم و جـور فرعونِ[…]

پسند آدمیزاد — محمد عزیز عزیزی

  پسند آدمیزاد   محمد عزیز( عزیزی)   یکی کفر و یکی ایمــان پسندد دگرآنچـه گراین ،دوران پسنـدد یکی سر می گذارد در رۀ دین دگر، دین را برای نان پسنـــدد   یکی مردانه خواهد زیستن را     دگر اطوار  نامردان پســـندد   یکی اوج عــــروجش آسمانهــا دگر در پشت خود پالان پسنــدد یکی خواهد  همیشه[…]

روز مــادر — محمد عزیز عزیز

    روز مــادر    سرودۀ محمد الحاج عزیز عزیزی   گفته اند روز مادر است امــروز درد باشد مـــــرا بسی جان سوز ذکر مـادرچرا نشد یک ســال؟ هیچ کس را نبــود فکــر وخیال؟   از تعجب سرم به سودا رفت هوش وفکرم پرید وبالا رفت   یاد مادر  بـُــَود فقط یک روز؟ بر تو[…]

هــدیۀ تازۀ خونین ایران بافغانستان — محمد عزیز عزیزی

    هــدیۀ  تازۀ خونین  ایران به افغانستان ( ده کشته 18 زخمی و72 نفر مفقود)   محمد عزیز عزیزی   بار دیگر هــدیه ، ز ایران رسید پیکــر گلگون  شهیــدان رسید   باز  به چشم ودلِ  هــر مــادری اشک غم وغصه  وگریان رسید   بیش ازین  کشته ز یکمــاه قبل با بدنِ سرخ به[…]

برای یاد بود شهدای شهر بانیاس سوریه — محمد عزیز عزیزی

  برای یاد بود شهدای شهر بانیاس سوریه   سرودۀ محمد عزیز عزیزی بروز چهارشنبه  هشتم اپریل 2013 ملیشه های بشار اسد نصیری  به همکاری جبهۀ نفاق بین ا لمللی در شهر کوچک بانیاس  حلب دست بجنایت هولناکی ونا بخشودنی زده اند .نیروهای ملیشه وجیش نصیری بعد ازینکه بمنطقۀ بانیاس داخل شدند ،   تمام اهالی[…]