آموزش تجوید قرآن (بخش چهارم)— سلیمان شاه صوفی زاده

  مد چیست؟   مد درلغت: زیاد کردن، امتداد و کش کردن را گويند. مد در اصطلاح علم قرآئت: کش کردن وطولانی ساختن صدا به اندازۀ يک الی سه الف در هنگام تلفظ یکی  از حروف سه گانۀ مد به سبب مواجه شدن با اسباب مد را “مد” گويند.   حروف مد سه ا ند:[…]

آموزش تجوید قرآن (بخش سوم) — سلیمان شاه صوفی زاده

  تجوید قرآن (بخش سوم)   تهیه و ترتیب کننده: سلیمان شاه صوفی زاده   چنانکه در بخش اول و در آغاز این برنامه ذکر نمودیم، برای آموزش درست و سادۀ تجوید بهتر است آنرا طبق تعریف آن به دو دوره و یا دو بخش عمده که عبارت از دوره فصیح خوانی (روان خوانی قرآن)[…]

آموزش تجوید قرآن (بخش دوم) — سلیمان شاه صوفی زاده

  تجوید قرآن (بخش دوم)   تهیه و ترتیب کننده: سلیمان شاه صوفی زاده   صفات حروف   اګر به بحث مخارج حروف رجوع کنیم، میبینیم که بخشی از حروف را با بخشی دیګری نظر به مخارج متفاوت آنها به آسانی از یکدیګر میتوان تمیز نمود، ولی سوال مطرح میشود که چګونه میتوانیم حروفی را[…]

آموزش تجوید قرآن (بخش اول) — سلیمان شاه صوفی زاده

  تهیه و ترتیب کننده: سلیمان شاه صوفی زاده   آموزش تجوید قرآن (بخش اول)     تجوید چیست؟ تجوید در لغت: به معناي نيکو گردانيدن و یا نیک ساختن چیزی را میګویند. در اصطلاح علم قرائت: رعايت حق و مستحق حروف قرآن را تجوید ګویند.   حق حروف : مخارج ، صفات و حالاتیکه[…]

سوالها و جوابهایی در مورد تجوید — سلیمان شاه صوفی زاده

  سوالها و جوابهایی در مورد تجوید     دوست و هموطن عزيزم ضياء جان  السلام عليکم ورحمة الله درمورد مد لازم معلومات خواسته بوديد، اينک شناختی که بنده از مد لازم دارم با کمال عاجزی با شما برادر عزيزم شريک ميسازم. اميد است  قناعت شما حاصل شده و در صورت کمی و کاستی در[…]