انستیتوت مطالعات استراتژیک مرکزی است برای نشر الحاد و اسلام ستیزی

انستیتوت مطالعات استراتژیک مرکزی است برای نشر الحاد و اسلام ستیزی

استاد عبدالرؤف توانا

برادران و خواهران محترم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
در حفظ الله متعال باشید.
انستیتوت مطالعات استراتژیک که آقای اسپنتا و خانم سیما سمر از اعضای شورای آن است، بار دیگر با نشر این گزارش به اصطلاح تحقیقی که در حقیقت از الفبای تحقیق علمی بهره ندارد و نویسنده آن شخص کم سواد و به بهره از علم و تحقیق است، ثابت کرد که مرکزی است برای نشر الحاد و اسلام ستیزی و پخش افکار استشراقی در افغانستان.
من این گزارش را شب قبل از اول تا پایان خواندم.
رادیکالیزم درین متن معادل اسلام است و نویسنده اسلام را و هر آموزه اسلامی موجود در نصاب معارف افغانستان را سبب افراط گرایی و تروریزم می داند.
مفهوم دین از نظر نویسنده همان ديد ماتریالیستی مارکس، دورکیم، ماکس ويبر و گیدنز که همه جامعه شناسان ملحد غربی اند می باشد.
يعني دین ساخته خود انسان است.
گزارش بار بار باور به دین و خداوند را دگم اندیشی و جزم گرایی می خواند.
مثلا نویسنده آغاز کتاب های معارف را با حمد ونعت یک سبب رادیکال و افراط گرایی در نصاب معارف می داند.
معیار های که بر اساس آن کتاب های نصاب ارزیابی شده از تعریف و مفهوم دین تا رادیکالیزم و افراط گرایی همه ملحدانه و ماتریالیستی اند.
لطفا شما مثال های را که به عنوان نماد رادیکالیزم ذکر شده ببینید تا به حقیقت این اتهام نامه که به نام تحقیق نشر شده پی ببرید.
هدف دیگر این نویسنده و مرکز دامن زدن به فتنه در میان مردم افغانستان است.
در بخش سوم زیر نام سیاسی بودن نصاب معارف نام افغانستان، هویت افغانی و مصطلحاتی چون ولسوالی، پوهنتون و غیره را فاشیزم قبیله ای می خواند.
در همین بخش چند بار اسلام را فاشیزم دینی می گوید.
این تحقیق نیست، سوء استفاده از نام وزین تحقیق برای رسیدن به اهداف الحادی است.
خلاصه هدف این گزارش استشراقی اینست تا اسلام و مفاهیم اسلامی باید از نصاب معارف افغانستان کشیده شود و نصاب معارف سکولار شود تا معارف مسلمان تربية نکند.
یک عیب نصاب معارف افغانستان از نظر گزارش اینست که چرا مفاهیم و اصطلاحات دینی در کتاب های زبان و ادبیات، علوم اجتماعی و دیگر علوم آمده است؟!
و پیشنهاد می کند تا مفاهیم و کلمات دینی از کتاب های مضامین دیگر کشیده شود.
شاید نشر این گزارش درین وقت ایجاد غوغای تبلیغاتی علیه نصاب معارف و زمینه سازی برای سکولار سازی و بی محتوا ساختن آن باشد.
گام های مقابله با این گزارش مغرضانه :
١-مطالعه گزارش و یاداشت برداری از آن
٢-رد و مناقشه علمی آن و بیان ضعف، بی اعتبار بودن علمی و توضیح مغرضانه بودن آن.
٣-به چالش کشاندن نویسنده و ناشر با استدلال و علم.
٤-آگاهی دهی و تبلیغ در مورد ماهیت، اهداف و حقیقت ناشر گزارش.
٥-برملا ساختن ماهيت استشراقی گزارش و جهت که آن را نشر کرده است.
٦-حمايت قانونى از نصاب معارف.
٧-ايجاد يک کمسیون یا نهاد برای رصد ، پیگیری و مبارزه با ترفند های الحادی و استشراقی.
موفق باشید.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *