شهیدی که با آخرین الفاظ زندگی اش نمایندگی بسیار خوب از ملت پر افتخار افغان و امت مسلمه نمود!

شهیدی که با آخرین الفاظ زندگی اش نمایندگی بسیار خوب از ملت پر افتخار افغان و امت مسلمه نمود!

نگارش و پژوهش از: سلیمان شاه صوفی زاده

در نوار ویدیویی که خود قاتل از طریق کمرۀ نصب شده بر سرش بطور زنده به شبکه های اجتماعی  پخش میکرد، بطور واضح دیده و شنیده میشود که در هنگام ورود قاتل به محوطۀ مسجد النور تصادفاً داودِ شهید که در جلو دروازۀ ورودی مسجد قرار داشت، با دیدن وی اورا مخاطب قرار داده میگوید: “Hello Brother” (سلام برادر).

اما با آنکه برادر افغان ما شهید داود نبی این تروریست قسی القلب و وحشتی صفت را که برای قتل عام نمازگزاران مسلمان بسوی درب ورودی مسجد النور در زیلند جدید می آمد، با بهترین کلمات “Hello Brother” (سلام برادر) استقبال نمود، آن درنده خو سلامش را بجای پاسخ مناسب و انسانی با شلیک مرمی به سینۀ مملوء و سرشار از محبت، عطوفت و اخلاق عالی یی اسلامی و انسانی اش پاسخ منفی داد که این آخرین کلمات شهیدِ 71 سالۀ افغان بلا فاصله در جهان مطبوعات و صفحات اجتماعی مبدل به یک رمز ونشانه یی از اخلاق عالی یی یک مسلمان گردید که سبب محکومیت جهانی این حادثه دردناک و اظهار خشم و غضب و ریختن اشکِ غم برای جهانیان گردید.

یکی از نظر دهنده گان بنام “عمر مدنی” در صفحۀ تویتر خود نوشته است: تاریخ کلمات اخیر داود نبی را هرگز فراموش نخواهد کرد. او با تمام احترام و سینۀ فراخ به او “برادر” گفت، اما نمی دانست که او شیطانی در شکل انسان است.

نظر دهندۀ دیگری بنام مختار الدیرة نوشته است: وی نظر به فطرت سالم و آنچه از محبت و اخلاق اسلامی در قلبش داشت، به قاتل خود گفت: “Hello Brother”. خداوند ج اورا رحمت کند و در زمرۀ شهداء محسوب نماید.

کسی دیگری نوشته است: داود نبی قاتلش را با اخلاق مسلمانان ( سلام) ملاقات کرد، اما وی در مقابل با آنکه دانست وی به او سلام داد، او را با اخلاق تروریسم پاسخ داد.

بعد از آنکه این قاتل وحشی از کنار جسد داود شهید (اولین شهید در مسجد النور) عبور نمود، بشمول وی 41 تن از نمازگزاران را درین مسجد شهید و ده ها تن دیگر را شدیداً مجروح نمود که به تعقیب آن به مسجد دیگری در پنج کیلومتری این مسجد رفته و در آنجا نیز هشت نمازگزار را شهید و چند تن دیگر را مجروح نمود که جمعا به تعداد 49 تن را شهید و بیشتر از 40 تن دیگر را در هردو مسجد مجروح نمود.

خوشبختانه اخلاق عالی و اسلامی یی داودِ شهید و علاقمندی اش با مسجد نه تنها سبب افتخار به خانواده ، تمام ملت پرافتخار افغان و امت اسلامی اش ، بلکه سبب کسب درجۀ عالی یی شهادت و کامیابی اش در دنیا و آخرت گردید.

خداوند متعال ج چنین مرگ پر افتخار را نصیب هر مؤمن و مسلمان گرداند. آمین.

منبع خبری: شبکۀ جهانی عربی زبان الجزیرة

برای تماشای حملۀ دلخراش تروریستی بر مسجد النور در زیلند جدید، لطفا بر ویدیوی ذیل کلیک کنید:

 

One thought on “شهیدی که با آخرین الفاظ زندگی اش نمایندگی بسیار خوب از ملت پر افتخار افغان و امت مسلمه نمود!

  • انالله و انا الیه راجعون
    بگزار جهانیان بدانند که تروریست نه هدف مشخص دارد و نه به یک قوم و ملت و مذهب معین وابسته است

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *