به مناسبت هشتم مارچ روز جهانی زن

به مناسبت هشتم مارچ روز جهانی زن

پوهندوی دکتور فضل الهادي وزین

هشتم مارچ، روز جهانی زن را به تک تک زنان رنج کشیده و ستم دیده کشور عزیز مان تبریک می گویم.

برای ما یک روز نه، بلکه هر روز، روز زن است زیرا زن مانند مرد، موجود ارجمند  مکرم و اشرف المخلوقات است.

به این مناسبت باید گفت که، متأسفانه وضعیت و حالت زنان در افغانستان ناهنجار و نا بسامان است و باید به سوی مثبت تغییر کند.

فقر اقتصادی، مرض، بی سوادی، بی خانگی، ، عدم دسترسی به تعلیم و تربيه، عدم دسترسی به غذا و دوا، محرومیت از حقوق شرعی، بى قانونى، تبعیض، ظلم اجتماعی، خشونت های خانوادگی، امراض روانی، محرومیت از حقوق اساسی، محرومیت از حق میراث، ازدواج های اجباری، کار های مشقت بار، تجارت و سوء استفاده از نام زن از طرف بعض دلالان پروژه گیر، به ابتذال کشیدن زن بنام آزادی و حقوق زن، تهاجم فرهنگی، سوء استفاده از محرومیت و مظلومیت زنان و بالآخره جنگ و نا امنی مهم ترین مشکلات زنان در افغانستان اند.

نجات زنان کشور ما ازین وضعیت دردناک و رنج آور مستلزم برنامه دقیق و اراده سیاسی قوی است.

ما برای نجات زنان افغانستان و تأمين حقوق و جایگاه انسانی و اسلامی آنان کمر همت بسته و با پروردگار مان عهد محکم بسته ایم و به توفیق خدای خیر الناصرین و حمایت ملت نجيب افغانستان بویژه مادران، خواهران و دختران مان سرنوشت زنان افغانستان را به سوی خیر و سعادت و رفاه  دگرگون و متحول خواهیم ساخت.

و ما ذلك على الله بعزيز.

پوهندوی دکتور فضل الهادي وزین

نامزد معاونیت اول ریاست جمهوری در تیم انتخاباتی صلح و عدالت اسلامی

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *