جلوه نمائی شخصیت های کاذب

جلوه نمائی شخصیت های کاذب

عبدالصمد “منیب”

همه جا دوکان رنگ است و همه رنگ می‌فروشند…

شخصیت های حقیقی در خط سیر حقیقت حر کت میکنند حقیت سرمایه معنوی دنیا وآخرت است.

ولی کاذب در جاده های حیله ومکر وفریب وبا تصویرنمائی باغ های سبز وسرخ خیالی  موقتآ در یک کرسی چوبی وپلاستیکی تکیه میکند.

شخصیتهای کاذب بیشتر دوست دارند سر زبانها باشند وبا اعمال خود کوشش می کنند که سر خط صفحات مجازی وزبانهای ناخودآگاه یامتملق باشند

تظاهر بخشِ از زندگی آنها قرمز گرفته  است.

به همین دلیل تلاش می‌کنند به هر نحوِ که شده حضور خویش را برای دیگران به تصویر بکشند؛ تامخاطبین ناخودآگاه  بدانند که ایشان شخص حقیقی است.

بیشتر تلاش این اشخاص برای مطرح کردن خویش در فضای مجازی تصاویر گوناگون خیالی وواهی   را نشر میکنند، تا بوسیله تصاویر پخش‌شده برای دیگران خود را بعنوان شخص مطرح،درحقیقت شخص کاذب بشناسند این عادت شان از غذا خوردن گرفته تا مقام وموقف نه چندان مطمئن نمایش میدهند .

 این‌جاست که شخصیت‌های کاذب شکل می‌گیرند وبه صفحات رسانه ای انعکاس داده میشود  و این امر باعث می‌شودتا دنبال دیدگاه‌های دیگران رفته تابتوانند بیشتر توجه دیگران را به خود جلب نمایند و پیرامون هر کنش‌، منتظر  واکنش دیگران می باشند.

واقعیت ها  زمانی معلوم می‌شود که در فضای حقیقی مقابل هم قرار بگیرند.

این رویاکاذب درحقیقت لطمه به عزت‌نفس و شخصیت کسی‌ واردمیشودکه بیشتر دنبال تظاهر در دنیایی مجازی بوده است؛  چون حالا در یک جمع حقیقی قرار دارد.

در دنیایی حقیقی وقتی وارد محفل یا مجلسِ بشونددر ابتدا  در مورد شما قضاوت‌ها را شکل می‌دهد؛ اما وقتی از محفل خارج می‌شوید سخن که شما گفته‌اید،درپی  قضاوت‌های منفی پیرامون جای‌گاه و موقف شما می‌شوند.

بلی!

هرگاه بدون  کدام فیشن ودرشن،پول…  لباس‌شیک مورد احترام و عزت بودید؛ بدانید که از زندگی واقعی بهره‌ی به خصوص خودتان را برده‌اید.

 در صورت‌که پول و…. لباس و موتر برای شخصیت شما و انسان‌بودن شما جای‌گاه تعریف می‌کند؛ بدانید که از زندگی بهره‌ی نبرده‌اید ،اینجاست که از عرش کاذب به میدان روشن سقوط می نماید.

  این خود رنج‌یست بس بزرگ و حقیر کننده.

پس برای حصول  شخصیت   واقعی ایجاد   ظرفیت و توانایی‌های علمی، مطالعه، تفکر و دوستان خوب لازم است این روحیه می‌تواند شما را ازین وضعیت فلاکت‌بار نجات داده وبه یک شخصیت حقیقی درون خودتان تبدیل نماید

؛ با این شخصیت حقیقی می‌توانید شاد و خرسند زندگی کنید.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *