جوانان مسلمان خواستار مسدود شدن  انیستیوت مطالعات استراتیژیک افغانستان شدند

جوانان مسلمان خواستار مسدود شدن انیستیوت مطالعات استراتیژیک افغانستان شدند

ارسالی: فرد الدین قادری زاده

صدها تن از جوانان مسلمان در شهر فیض آباد مرکز ولایت بدخشان امروز چهارشنبه  دوم اسد سال 1399  طی یک جلسه اعتراضی، اهانت اخیر انیستیوت مطالعات استراتیژیک افغانستان را محکوم کرده، از نهادهای عدلی و قضایی افغانستان خواستند که عاملان تهیه این گزارش مغرضانه را مورد پیگرد قانونی قرار داده و جواز این مرکز را لغو اعلام نمایند. در این نشست  جوانان هشدار دادند که در صورت عدم تمکین به خواست های شان، خود وارد عمل خواهند شد و اقدام به مسدود سازی این مرکز خواهند نمود. عبدالفتاح امرخیل از جوانان مربوط به حزب دعوت اسلامی افغانستان گفت که این مرکز به دستور سفارت خانه های غربی اقدام به نشر این گزارش نموده است تا زمینه را برای حذف مضامین اسلامی از مکاتب افغانستان فراهم نماید. فخرالدین عضو حزب جمعیت اسلامی افغانستان در این جلسه، گزارش انیستیوت مرکز مطالعات استراتیژیک افغانستان را فاقد معیارهای علمی یک گزارش تحقیقی عنوان کرد و تاکید نمود که تدریس مضامین دینی در مکاتب منجر به افراطیت نمی گردد؛ اما نشر این چنین گزارش های مغرضانه می تواند مسلمان ها را برای حمایت از ارزش های دینی شان بیشتر انسجام ببخشد. در این جلسه فردالدین قادری زاده عضو سازمان جوانان حزب اسلامی افغانسان نیز  محتوای این گزارش را کفرآمیز خواند و هشدار داد که اگر به خواست های مردم دولت پاسخ ندهد، حزب اسلامی افغانستان  تظاهرات بسیار بزرگ را راه اندازی می نماید و تا ارزش های دینی شان دفاع نمایند.اشتراک کنندگان این نشست با نشر یک قطعنامه به دولت افغانستان یک هفته فرصت دادند که در زمینه اقدام عملی نماید و مسولان رهبری این مرکز را بازداشت و جهت تحقیق بیشتر به لوی سارنوالی معرفی نمایند.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *