سخنرانی ویدیویی مولوی عبدالسلام عابد (حفظه الله)

سخنرانی ویدیویی مولوی عبدالسلام عابد (حفظه الله)

ارسال کننده: سمیر شجاع

در طول تاریخ بشریت کمونیست ها واری مردم وحشی، سیاه دل، بی سواد و بیغیرت در طول تاریخ دیده نشده است. آنانیکه امروز هم از تریبیون ها و از تلویزیون ها از کمونیست ها دفاع میکنند…

برای شنیدن کامل سخنرانی ارزشمند مولوی صاحب عبدالسلام عابد (حفظه الله) لطفا بر ویدیوی ذیل کلیک کنید.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *