صفحه مجازی بهترین وسیله‌ نشرمسائل علم شرعی و دعوت اسلامی

صفحه مجازی بهترین وسیله‌ نشرمسائل علم شرعی و دعوت اسلامی،ترقی وپیشرفت جامعه  است

نویسنده: مولوی عبدالصمد “منيب”

ازينكه صفحات مجازی  فیسبوک و…..دربدست آودن اطلاعات وبرقراری روابط ومطرح شدن شخصیت انسانی وسيله‌ مهم  ونقش برازنده را

در زندگي روز مره‌ دارد .

بدین  مسائل شرعی ومعاملات وتعاملات حیاتی

 نيز توسط اين وسيله اجرا ميشود واز مجازي بودن به روش حقيقي بودن استفاده صورت بگیرد.

بدون تردید در دين اسلام برای استفاده‌ی اين وسایل،هدایات لازم بیان شده است كه بايد به آنها التزام ورزیم و آنرا به درمسیر  خيروفلاح و وسيله‌ خيرومصدرخدمت به ملت و وطن خودقراربگیریم ، لذا بايد نکات ذيل را در نظر بگیريم:

1- نيت نيک و خوب داشتن، اين وسایل را به‌ خاطر طاعت خدا وكمک به بندگان صالح‌اش استعمال کردن، ودر نشر وپخش دين وشريعت سهم گرفتن.

2- نشرکردن، نقل دادن، به اشتراك گذاشتن و رساندنِ مسایل شرعی و دينی به مردم.

3- معرفی صفحات اسلامی وارزشمند به مردم.

4- معرفی نهاد‌های اسلامی ومراکز دعوتی به مردم .

5- دفاع از عقيده، اخلاق و ارزشهای اسلامی.

6- معرفی علماء ودعوتگران نخبه برای جوانان ونوجوانان؛ تا اينكه از شفقت ودوستی پدران و استادان معنوی شان بهره‌مند شوند.

7- نشر كردن موضوعات مهم وجالب علمی، فرهنگی، سياسی، اجتماعی، طبی وغيره برای ارتقای سطح آگاهیدرجامعه.

9- احساس مسئوليت درادای رسالت ،استفاده ازفرصتها واندوختهادرپخش ونهادینه ساختن ارزشهای اسلامی وعمران وترقی کشور.

9- بايد استعمال كننده، پیشگام خوبی و الگوی نیکی، براي ديگران باشد.

10-اطمینان و تثبت از راست حقائق و اخبار، موضوعات دینی،سیاسی،اجتماعی وفرهنگی و….. كه به نشر ميرساند. زيرا شایعات و اخبار دروغ زياد وجود دارد  كه حتی ساحه پخش وجودش همين وسائل است.

11-آداب اختلاف: داشتن حسن ظن نسبت به مخالف، و عدم متهم ساختن او به سوءنیت یا ترور شخصیتی‌اش

هرگاه میان دو مسلمان اختلافی پیش آید، اصل بر این است که هر یک از دو طرف اختلاف نسبت به همدیگر حقوقی دارند که اختلاف یکی با دیگری موجب سلب آن حقوق و تکالیف نمی‌شود. از جمله حقوق او اینست که حفظ آبرویش نیز همچون جان و مالش بر تو واجب بوده و تعرض به آن جز در مواردی که …

12-اخلاص، و دوری از هوی و هوس

زیرا اخلاص شرط اصلی پذیرش هر کاری است، خداوند می‌فرماید: ﴿فَمَنْ کَانَ یَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْیَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا یُشْرِکْ بِعِبَادَهِ رَبِّهِ أَحَدًا١١٠﴾ [الکهف: ۱۱۰]. «پس هر که به لقای پروردگارش امید دارد، باید کار شایسته انجام دهد، و هیچ کس را در عبادت پروردگارش شریک نسازد». و یا می‌فرماید: ﴿وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِیَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِینَ لَهُ الدِّینَ﴾ [البینه: ۵]. …

فرقی نمی‌کند که این اختلاف در فهم آیاتی از قرآن یا در احادیثی باشد که به ثبوت رسیده‌اند. شاید ریشۀ این اختلاف به همان اوایل دعوت یعنی پیش از اینکه رسول خدا ص به جوار حق بشتابد، بازگردد؛ همچنانکه در بنی قریظه روی داد، ابن عمرب گوید: پیغمبر ص وقتی از جنگ احزاب به مدینه برگشت به ما دستور داد …

 امانت داری، مراعات كردن اخلاق والتزام به آداب گفتگو، هنگام گفت‌وگو‌ با ديگران.

 اخلاص، صبر وشكيبایی و حكمت را شعار خود قرار داده، و هيچ نوع يأس ونا اميدی را حتی که در معرض دشنام هم قرار گیرد- به خود راه ندهد.

13- استفاده ازين وسایل بخاطر دعوت به نيكي ها وآگاه سازی مردم از امورات امر به معروف ونهي از منكر.

14- متوجه ساختن دوستان از هر آنچه كه زشت، بد ومخالف احكام وآداب اسلامي است.

15- استفاده كردن ازين وسایل برای دعوت به وحدت، اتحاد وهمدلي مسلمانان.

16- استفاده كردن ازين وسایل براي رعايت مصالح، دفع مفاسد و نا بسامانی‌هادرجامعه.

17- مسلمان بايد در هر جا، هر ساحه وميدان كليد خير وقفل شر باشد. زيرا رسول الله ﷺ در حديثی كه ابن ماجه روايت كرده وشيخ البانی بر آن صحه گذاشته فرمودند:

” إنّ هذا الخير خزائن، ولتلك الخزائن مفاتيح، فطوبى لعبد جعله الله مفتاحاً للخير، مغلاقاً للشر. وويل لعبدٍ جعله الله مفتاحاً للشر، مغلاقاً للخير”

علم و وسائل جديد وقديم عبارت از خزانه هاي خير ونيكی‌ها اند كه كليد دارد، وجنت وبهشت براي كسانی وعده داده مي شود كه كليد خير باشند براي نشر اين خزائن نيكو واعمال صالح، ودوزخ و بربادی وهلاكت براي كساني داده مي شود كه ازين خير ونعمتها استفاده سوء ميكنند وكليد شر ودعوتگران بسوی نابسامانی‌ها وزشتی‌ها می‌شوند.

پس بايد كليد خير ودعوتگران بسوی نيكوكاری‌ها شويم وازين وسائل برای نشر وپخش كارهای خير استفاده كنیم وبرای زدودن انحرافات، برداشتهای غلط، عادات وتقاليد مخالف دين، استفاده‌ی اعظم نموده وساحه را براي ديگران نگذاريم…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *