غيبت كردن ودشنام دادن مرده مسلمان از صفات واخلاق اسلامي مسلمان  نيست

غيبت كردن ودشنام دادن مرده مسلمان از صفات واخلاق اسلامي مسلمان  نيست

عبدالصمد”منيب”

غيبت كردن ودشنام دادن مرده مسلمان گناهش بيشتر از غيبت ودشنام دادن زنده است؛ زيرا انسان زنده از خود قدرت دفاع کردن را دارد اما مرده از خود دفاع كرده نمي تواند.

آزار واذيت رسانيدن به مرده مسلمان از آزاز واذيت زنده ازلحاظ حجم  گناه كم نيست. رسول  الله صلى عليه وسلم در حديث فرموده است : ” إنما الأعمال بالخواتيم”  الله متعال مرده مسلمان را از روي آخرين اعمالش معامله ميكند در قبر ودر آخرت..ودر حديث صحيح ديگري رسول الله صلى الله عليه وسلم از دشنام دادن مرده مسلمان صراحتا منع فرموده است : ” لا تسبوا الأموات، فإنهم قد أفضوا إلى ما قدموا” مرده هاي مسلمان را دشنام ندهيد زيرا آنها رسيدند به كارهاي خير وشر كه كرده اند ..وشما مسئوليت آنها را نداريد،

 مسلمان بايد براي اموات ومردگان مسلمان دعاي مغفرت نمايد ..اگر اعتراض ونقد بر فكر ونظريات وكرداري  شخصي  وي دارد،پس روي نظريات بحث  وآنرا مورد رانقد قراردهد مگر به مرده مسلمان دشنام ندهد؛ زيرااذيت رسانيدن به مرده مسلمان رارسول الله صلى الله عليه وسلم

شديداتوبيخ فرموده است:  ( كسر عظم الميت ككسره حيًّا) شكستاندن استخوان مرده مثل شكستاندن استخوان زنده است. 

بلي!

اسلام  عزيزيك نظام وبرنامه كلي حيات بشر است و براي تنظيم حيات بهتر جامعه برنامه دارد.

اسلام صرف عقيده و انجام يك سري عبادات و اوراد و اذكار نيست،بلكه در صحنه عبادي وعقيدتي،اخلاق وفرهنگ،اجتماع وخانواده،

سياست واقتصاد و ديگر ابعاد حيات اجتماعي انسان حضور فعّال دارد.

به ديگر تعبير، اسلام داراي دستورات و مقرراتي است كه با طبيعت و سرشت انساني هماهنگي كامل دارد؛ زيرا در آن به همه خواستها و نيازهاي طبيعي و انساني  توجه شده است و هيچ چيز از قيدحكم وبيان فرو گذار نگرديده است.

بدين ملحوظ  الله متعالي به ماامركرده است كه تمام امورات حيات خودرامطابق دوستورات اسلام  انجام بدهيم

بدين اساس ما بدون فرامين اسلام هيچ كاروعملي راانجام داده نمي توانيم

هرعمل وفكركه خلاف اصول واساسات اسلام باشد مردود است

بدين نسبت هرموضع گيري مان  درپيوند هرماجرا درتمام ابعاد حيات بادرنظرداشت اصول اسلام عزيزوسنت گهربار نبي معظم اسلام صلي الله عليه وسلم ،بخاطرخدا وند جلت عظمته مي باشد،نه خواسته هاي شخصي وذاتي مان!

بلي!

درصورت ضائعه شدن حقوق في ما بين انها،مال ونفس، هتك حرمت ….. ولي درنزد خداوند تمام آنهامحفوظ است وآنرادروزآخرت حتماازاجروثواب اعمال خير مرتكب شونده گرفته و براي كسيكه دردنيادرحقش ظلم شده است داده ميشود،

رسول محبوب اسلام صلی الله علیه وسلم : ميفرمايد:

 اولین چیزی که بنده به خاطر آن محاسبه میگردد نماز است و اولین چیزی که بین مردم حکم می شود خون است .

اول ما یحاسب به العبد الصلوة و اول ما یقضی بین الناس فی الدماء- رواه النسائی، صححه الألبانی.

 اولین حقوق که بنده برآن محاسبه می شود از حقوق الله، نماز، است و از حقوق بندگان، خون است.

وديگر اينكه  الله متعال مرده مسلمان را از روي آخرين اعمالش معامله ميكند در قبر ودر آخرت!،

 پس دشنام دهنده چه ميداند كه الله متعالي اوراآمرزيده باشد!

رسول  الله صلى عليه وسلم  فرموده است :  إنما الأعمال بالخواتيم”  الله متعال مرده مسلمان را از روي آخرين اعمالش معامله ميكند

 بنابراين سزاوار است که مردگان را جز بخير و نيکي ياد نکنيم همان گونه که رسول الله«صلي الله عليه و آله و سلم» فرموده اند:

«لا تذكروا هلكاكم إلا بخير»

«مردگانتان را جز به نيکي ياد نکنيد.»

(أخرجه النسائى عن عائشة) (4/52 ، رقم 1935) و مي فرمايند:

«لاتسبوا الأموات فإنهم قد أفضوا إلى ما قدموا »

«مردگان را دشنام ندهيد، زيرا آنان به آنچه پيش فرستادند، رسيدند.»

(أحمد ، والبخارى ، والنسائى عن عائشه‌ي) و درحديث ديگري مي فرمايند:

 “لا تسبوا الأموات فتؤذوا الأحياء”

“مردگان را دشنام ندهيد و سبب آزار زندگان نشويد”.

(أحمد ، والترمذى ، والطبرانى عن المغيرة بن شعبه‌)

 در عقيده ي اهل سنت و جماعت، شخص با انجام دادن گناهان كبيره از ايمان خارج نمي شود و هميشه در جهنم نمي ماند مگر زماني كه گناه را حلال و جايز بداند، بر خلاف  عقيده خوارج، كه مسلمانان را با انجام گناه كبيره همچون زنا، سرقت، نافرماني پدر و مادر و بقيه ي گناهان كبيره هر چند كه آن را حلال نداند، تكفير مي كنند خوارج در اين مسئله مرتكب اشتباه بزرگي شده اند.

بنابراين ارتكاب معاصي منجر به كفر نمي شود، از اين رو الله تعالي بر مرتكبين اين گناهان حد شرعي تعين فرموده و دستور داده است تا

آن  اجرا شود ،درحقيقت اين فرصت توبه براي بنده است تا ازگناه هان توبه كنند و از محرمات دست بردارند.

قول راجح  اهل سنت اينست، كه گناهكار ايمانش ضعيف ولي كافر نمي گرددو براي هميشه همچون كفار در جهنم باقي نمي ماند، بلكه آينده ي او در مشيت الله تعالي است كه او را ببخشد يا به مقدار جرمش عذابش دهد، سپس او را از جهنم نجات دهد.

احاديث پيامبر صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مؤيد همين مطلب است بر خلاف نظريه ي خوارج و معتزله؛ الله تعالي مي فرمايد: «إِنَّ اللَّهَ لا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ » [نساء48]

“مسلماً الله تعالي اين را كه براي او شريك قائل شوند نمي بخشد و آنچه فروتر از آن باشد براي هر كه بخواهد مي بخشد”.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *