فـارغ از انـدیشه اغیـار شـو!

فـارغ از انـدیشه اغیـار شـو!

 

مولوی عبدالصمد منيب

فـارغ از انـدیشه اغیـار شـو/ قـوت خـوابیده‎ای بیـدار شو

صدمرض پیدا شد از بی‎همتی / کوته دستی، بیدلی، دون همتی

فساد انسان‎ها از فساد اندیشه سرچشمه می‏گیرد؛ علمای دین ورسالتمندان وداعيه داران حق  برای جامعه انسانی به منزلۀ مغز ومربيان اندیشها اند.

بدیهی است اگر مشعلدارن دعوت واصلاح ، به وظایف خود بپردازند ،

جامعه  از بسا  آسیب هاي عقيدتي ،ارتكاب اعمال جنائي وتخطي اخلاقي  در امان می خواهدماند.

 علما ودعوتگران به سه وظیفه اصلی متوجه شوند ،

 نخستین وظیفه رهبری  سالم مردم در مسیر دین و اعتقادات اسلام است،

 دوم، وظیفه را می توان رهبری و ارشاد عمل در جنبه اخلاقیات عنوان کرد .

سوم، رهبری مردم در جنبه بصیرت افزایی در مسائل معاصر، سیاسی واقتصادي،فرهنگي واجتماعي، است.

 ره روان نهضت اسلامی نیزهماننداين داعيه داران راستين دراداي رسالت خويش بمنظورفلاح وصلاح جامعه  باآگاهي علم به میدان بیاید و با استفاده از فرصتها   و  تهذیب نفس و خودسازی  در هدایت و روشنگری مردم بسوي هدايت  نقش مؤثری داشته و الگوقراربگيرند

کسی که راهنما است، باید راهور نیز باشد کسی که دیدش عمیق ازاسلام نباشد و از گردنه ها و پیچ و خم ها آگاهی نداشته باشد نمی تواندمفيد ومصدرخدمت درجامعه قراربگيرد.

 مبارزين ودعوتگران وقتی می خواهد الگوباشد، ابتدا باید  هدف غایی ووسائل را شناسایی  و نسبت به مسیری که می خواهد طی کند، بصیرت داشته باشد، در این صورت می تواند جامعه را از سنلاخ هاوگزدهاي احتمالي ،عقيدتي،اخلاقي که در مسیر قرار دارد، عبور دهد و راه را از چاه تشخیص دهد.

 ازاینروباید علم و آگاهی نسبت به مسائل روز جامعه داشته و با تشخیص راه درست بتواند راهنمای خوبی برای مردم قراربگیرد.

جامعه به پیروی از آنان اصلاح وبسوي رفاه وآسايش راه مي يابد .

بناءاگردولت مردان به محراق منابرومساجد،مراكزعلمي وتربيتي ،دعوت واصلاحي توجه نكندمسلماجامعه به بي راه رفته وتمام زير بناهاي آن متلاشي ميگردد،

هرچندگفتارها  هرقدرهم شیرین و دلنواز باشند، ولي اگر با عمل ما سازگاری نداشته باشند، بالاخره مردم بنسبت ا عمال و کردار ما تحت تأثیر قرار می‎گیرند.

تضاد در قول و عمل سبب دوری مردم از دولت وعلما و بالطبع از دین می‏گردد.

 امروزه عدۀ کثیری از علما و دعوتگران  به بسیاری از مسائل مهمي جامعه چندان  توجه نميكندوخويش رامحصورمسجدومدرسه وپابند چند ازروشهاي مذهب،خاصي می‎پندارند.

 اين موقف ، موجب زیان و مشکلات متعددی ‎گرديده و برعکس، رعایت آن‏ها موجب رشد و شکوفایی امور دینی وفلاح سرزمين ،جلب اعتماد عمومی بنسبت رسالتمندان درجامعه ميگردد،رسول الله صلي الله عليه وسلم:

می‌فرماید: «مَنْ لَمْ يَهْتَمَّ بِأَمْرِ الْمُسْلِمِينَ فَلَيْسَ مِنْهُمْ». (مسلمانی که به مشکلات سایر مسلمانان توجهی نداشته باشد از جملۀ آنان شمرده نمی‌شود).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *