فیض الباری شرح مختصر صحیح البخاری (جلد اول)

فیض الباری شرح مختصر صحیح البخاری (جلد اول)

تألیف:  دکتر عبدالرحیم فیروز هروی

به اتفاق علماء، کتاب (صحیح البخاری) صحیح‌ترین، و عالی‌مقام‌ترین، و باارج‌ترین کتاب بعد از کتاب خدا یعنی قرآن مجید است، و از اینجا است که این کتاب نه تنها در عالم اسلامی و نزد مسلمانان، بلکه در نزد همۀ جهانیان شهرۀ آفاق است، و این امر احتیاجی به دلیل و اثبات ندارد.

برای باز کردن کتاب فیض الباری لطفا بر روی تصویر کتاب و یا بر اینجا کلیک کنید.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *