هر نقشه ای بسنجید بر آب است

هر نقشه ای بسنجید بر آب است

استاد احمد جاوید عارفی

تروریستِ خبیث چنان می پنداشت که با از بین بردن پنجاه مسلمان، از شهرت و نشر اسلام در جهان می کاهد، در حالیکه:

– در مرکز لندن، در پهلوی قصر ملکه در مشهور ترین مینار آزادی انگلستان Trafalgar Square آذان روز جمعه با قوی ترین بلندگوی جهان به گوش انس و جن رسانیده شد.

– صدر اعظم و زنان غیرمسلمانِ نیوزیلاند، همه حجاب بر سر کردند،و احادیث رسول کریم صلی الله علیه وسلم را در رسانه های بین المللی قرائت نمودند.

– توده های عظیمی از مردم توجه ی جدی را به مکتب اسلام تبارز داده، هزاران غیر مسلمان، شروع به تحقیق و مطالعه ی دین مبین اسلام نمودند.

– سراپای وجود دین گریزان، سیکولران، دین ستیزان و مستشرقین  افغانی و غیر افغانی را لرزه و ترس فرا گرفت و دانستند که در مقابل الله سبحانه و تعالی احدی نمیتواند مکر بکند.

و چی زیبا گفت خالق جهانیان:

وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ (انفال ۳۰)

(به خاطر بیاور) هنگامی را که کافران نقشه می‌کشیدند که تو را به زندان بیفکنند، یا به قتل برسانند، و یا (از مکّه) خارج سازند؛ آنها چاره می‌اندیشیدند (و نقشه می‌کشیدند)، و الله (سبحانه و تعالی)  هم تدبیر می‌کرد؛ و الله (سبحانه و تعالی) بهترین چاره جویان و تدبیرکنندگان است!

بلی!

چی دسیسه، نقشه و مکری بود در مقابل اسلام، و چی نقشه و پلانی را الله سبحانه و تعالی عملی کرد.

پس ای سیکولر و دین ستیز خبیث:

این را بدان که:

وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ (آل عمران ۵۴)

و (یهود و دشمنان مسیح، برای نابودی او و آیینش،) نقشه کشیدند؛ و الله (سبحانه و تعالی)  (بر حفظ او و آیینش،) چاره‌جویی کرد؛ و الله (سبحانه و تعالی) ، بهترین چاره‌جویان است.

هر نقشه ای بکشید بر آب است، و بجز از تباهی و رو سیاهی خود تان،چیزی دیگری در قبال ندارد.

احمــد جاوید ﴿عــــارفی﴾

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *