پاسخ دندان شکن خواهر مبارز ما فرشته کوهستانی به آریانا سعید رقاصه

پاسخ دندان شکن خواهر مبارز ما فرشته کوهستانی به آریانا سعید رقاصه

سلیمان شاه صوفی زاده

دولتمردان افغان غیرت، عزت و دفاع از حرمت دین و ناموس وطن را ازین شیر دختر افغان بیاموزند!

آفرین بر این خواهر معززه و محجبه ما که چه زیبا از حجاب اسلامی و عفت یک زن افغان و مسلمان دفاع نموده است.

گرچه من در مورد این خواهر گرامی معلومات کامل ندارم، ولی تمام سخنان ارزشمند و بجا اش را تایید و تمجید میکنم.

برای شنیدن سخنان ارزشمند خواهر فرشته کوهستانی لطفا بر ویدیوی ذیل کلیک کنید:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *