گردهمایی ستاره های قرآن در لندن

قاری ایوب عاصف، مصری الاصل از کشور انگلستان

قاری سعد نعمانی، پاکستانی الاصل از کشور سعودی که به آواز و سبک چندین قاری مشهور جهان قرائت نمود. لطفا تا آخر بشنوید تا قرائت این قاری مستعد را به آواز دیگر قراء مشهور جهان نیز بشنوید. بسیار جالب و دلنشین است.

قاری عثمان بوستانجی، از کشور ترکیه

قاری فاتح سفراگیچ، بوسنیایی الاصل از ایلات متحدۀ امریکا

قاری هزه البلوشی، از کشور عمان

قاری عبدالوهاب، پاکستانی الاصل از کویت

قاری جریل وهاب، مصری الاصل از کشور فرانسه

قاری زید شانتی، از کشور فلسطین

قاری مزمل حسب الله، از کشور اندونیزیا

قاری فیصل محمد، از کشور صومالیا

چند تصویر دیگر ازین محفل:

از طرف راست من، پسرم قاری ابوبکر و قاری فاتح سفراگیچ

از طرف راست پسرم قاری ابوبکر، بنده و قاری ایوب عاصف

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *