اتحاد حيوانات (ويديو)

 

اتحاد حيوانات (ويديو)

 

درين فلم عجيب وغريبی که بی سابقه بوده  و از نادرات به شمار ميرود، درس و عبرت بزرگی نهفته و انسان را برای دفاع از نفس  واولاد، خانه وکاشانه، دين وميهن وسائر حقوقش  متوجه و تشويق به اتحاد و همبستگی در مقابل حتی قدرتمندترين و زور گو ترين دشمن متجاوز ميسازد.

برای تماشای اين فلم عجيب وغريب  لطفاً برروی  تصويرآن کليک کنيد.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *