نمونۀ از شکنجه وبربريت اشغالگران در افغانستان

 

نمونۀ از شکنجه وبربريت اشغالگران در افغانستان

 

ببينيد که اشغالگران سفاک، وحشی و ضد انسانيت وآزادی چگونه هموطنان مظلوم مارا احمقانه به شکل غير انسانی تحت فشار قرار داده، اذيت وشکنجه ميکنند… (صدای افغان)

 


برگرفته شده از: سايت محترم دوستداران وطن

بنگر هموطن و برادر مسلمانت چه شکنجه های بربر ها و اشغالگران نیست که میکشد. این هم نمونه تمدن و دموکراسی غرب، مدعیان حقوق بشر و انسانهای درجه اول این کره خاکی. ای کاش افغانان عزیز به ماهیت امریکایی پی ببرند و بدانند اینها مشت از بربر ها و دشمنان دین، عقیده ، ارزشهای جامعه، غنی فرهنگی و وحدت امت و ملت ما است. برای اینها غیر قابل برداشت است تا ما جامعه مستقل و حکومت مردمی طبق اراده و خواست ملت خود داشته باشیم  و یا با صدای واحد ملت ما موقف مشترک داشته باشند.

اشغالگران باید بدانند افغانها بلالهای دین خود هستند و افغانها بلالهای وطن خود هستند در بستر تاریخ چنان سفاک و قلدر سر بالا ننموده است تا همت و رحیه دینی اینها را کم رنگ نماید. اگر امریکایها میخواهند افغانستان به قبرستان اینها و امریکا به یتیم خانه بازماندگان شان مبدل شود در آنصورت ادامه بدهند بهمچو بربریت و وحشت که مایه ننگ و سر پائینی هر انسان می باشد. همچنان امریکایان بدانند افغانستان عرصه و میدان حشر زورگویان و ابرقدرتهای جهان بوده است و گزافه نخواهد بود اگر بگویم  صبر ملت لبریز و حشر شما ها هم نزدیک است.

اخیرا از تمام عزیزان و صفحات خواهشمندم تا در پخش همچو واقعیتها تلخ که بیانگر مظلومیت ملت ستمدیده افغان است از هیچگونه تعصب و تنگ نظری کار نگیرند و با هم یکجا برادروار در اشاعه آن سعی کنند. ممنون

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *