ادامۀ مصاحبۀ قطع شدۀ محترم فضل الرحمن اوریا با شبکۀ خبر ایران

 

ادامۀ مصاحبۀ قطع شدۀ محترم فضل الرحمن اوریا با شبکۀ خبر ایران

 

ادارۀ صدای افغان

 

فضل الرحمن اوریا: روز دوشنبۀ گذشته ساعت 8 بجه ازاین شبکه به من تلفون کردند و از من خواهش کردند تا روی اوضاع افغانستان و منطقه به مدت 20 دقیقه با آنها مصاحبه داشته باشم. با آنکه ماه مبارک رمضان بود چون من مردم ایران را دوست دارم به آنجا رفتم و ساعت 11 بجه مصاحبه شروع شد که بعد از 2 دقیقه و 26 ثانیه آنرا قطع کردند…

 

برای مشاهدۀ این ویدیوی جالب لطفاً بروی تصویر کلیک کنید.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *