درد دل مهاجر افغان در ایران — صدای افغان

 

 

درد دل مهاجر افغان در ایران

 

کلامی از گرامی دخت افغان : لینا روزبه

 

در این ویدیو چکیده صدای دردی است از بیصدایی هزاران هزار افغان بلا کشیده در کشور بظاهر اسلامی ایران که زیر شلاق و بالای دار سردمداران این رژیم بگوشه های زمین و اسمان میرسد اما بگوش شکنجه گران و ریزه خواران هرگز نرسید.

صدای احساسی است انسانی و مسئولیت پذیر یک انسان در برابر هزاران انسان شامل زن و کودک ، پیر و برنا است  که خلاف تمام موازین انسانی به بدترین شکل در کشور ایران مورد معامله قرار میگیرند.

صدای اعتراضی است برعلیه بدترین انواع تبعيض نژادی و … که در کشوری بظاهر اسلامی بر مردم بلادیده افغان جریان دارد.

صدای خواهری است … ، صدای مادری است … ، صدای دختری است … و صدای همسری است  که در برابر ریا و تزویر  میگوید  نــه! دیگر بس است بازی با کرامت انسانی که روز گار بد وی را  بجال تو گرفتار کرده  و با وجود اینکه  تو از خون اوشان برایت رنگ ساختی و از گوشت شان خمیر واز استخوان شان ابزار کار، اما در نهایت  با اوشان چه زشت معامله میکنی !.

این صدای یک جهان درد است که در محدوده یک محیط بنام ایران  نتوانست جایی برایش داشته باشد، چون در انجا افغان مجرم است مگر اینکه  اندکی بتواند از این جرم خود …، بلی اندکی بکاهد.

شاید این هم جزئی از همان مفکوره  کهریزک باشد که در برابر شناعت و زشتی  طالب اجر و ثواب هم هستی !!؟؟…

 

این صدا را که در یوتیوب قرار گرفته بود، صدای افغان با دوستان خویش شریک میسازد.

                                                                                                             صدای افغان

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *