عكس های هنرمندانه ی لی وی — احمد ذکی مهدی

 

عكس های هنرمندانه ی لی وی!

 

 

 ارسالی احمد ذکی مهدی

 

فکر نمی‌کنم Li Wei را بشناسید. او یک هنرمند چینی ۳۷ ساله است که عکس های بسیار جالبی می‌گیرد. چقدر جالب؟ مثلآ به عکس زیر نگاه کنید.
اگر می‌خواهید بگویید اینها همه جلوه های ویژه است و من هم می‌ توانم همچین چیزی درست کنم بهتر است ابتدا بدانید که او خیلی خیلی کم از ویرایش های کامپیوتری استفاده می‌ کند.
او این عکس ها را با کمک وسایلی چون طناب های فولادی ، آینه ، کش ، تشک و… تهیه می‌کند.
Li Wei تا به حال با مجله های بسیاری کار کرده و برای آنها عکس روی جلد تهیه کرده.
اگر از کاربران باتجربه کامپیوتر هستید که هیچ اما اگر مبتدی هستید باید بدانید جلوه های ویژه کامپیوتری آن قدر ها که فکر می ‌کنید هم آسان نیست.
خلاصه بگویم: «برای درست کردن همچین آثاری یک عکس پرسنلی کافی نیست! بلکه باید بخش زیادی از آن توسط خود انسان انجام شود.»
دیدن عکس های او حس بسیار خوبی به آدم می ‌دهد. ترکیبی از هنر عکاسی و قابلیت های فیزیکی بدن انسان در قالبی حقیقی.

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *