تصاویری از شکست و تلفات قوای اشغالګر و متجاوز در افغانستان — سلیمان شاه صوفی زاده

 

تصاویری از شکست، تلفات و ګریه های قوای اشغالګر و متجاوز در افغانستان

 

تهیه و ترتیب کننده: سلیمان شاه صوفی زاده

 

دوستان و هموطنان عزیز!

درینجا تصاویری را به مثابه مشت نمونه خروار از شکست، ګریه ها و تلفات بی سابقه و غیر پیشبینی شدۀ نیروهای غاصب و اشغالګر به تماشا میګزارم تا ملت دلیر و مقاوم افغان بر مقاومت ملی و مردمی خویش در برابر متجاوزین زورګو وجهانخوار امروزی افتخار ورزیده و غلامان حلقه بګوش و خائنان ملی ای که همانند رفقاء سابق شان تکیه بر غیر خدا نموده و این زورګویان متجاوز را شکست ناپذیر میدانستند، خودرا آماده حسابدهی به ملت مجاهد و زجر کشیده خویش نموده و یاهم قبل از آنکه دیرشود، بهترین راه نجات یعنی توبه را در پیش ګرفته و به صفوف ملت مبارز و مقاوم خویش بپیوندند.

 

ای ملت غیور و شجاع افغان!

بدون شک در نتیجه ایثار، فداکاری و مقاومت ملت بیدار و مقاوم ما، دشمنان مکار ما در بدترین حالت اقتصادی، سیاسی و نظامی قرار ګرفته اند، دامنه های مقاومت در نقاط مختلف کشور ما گسترش پیدا کرده، جهاد مسلحانه شدیدتر شده  و تلفات جانی و مالی نیرو های اشغالګر بی سابقه و در بالا ترین سطح قرار ګرفته است که در نتیجه، ان شاء الله بزودی شاهد شکست مفتضحانه و تاریخی آخرین قدرت فرعونی در جهان و همپیمانانش خواهیم بود.

 

به امید مشاهده هرچه زودتر آن روز و قائم و دائم شدن صلح و صفا و اخوت و محبت بین تمام مسلمانان آزاده جهان، خصوصاً افغانان رنجدیده و مبارزین خستګی ناپذیری که خداوند متعال افتخار شکست آخرین ابرقدرت جهان را نیز ان شاء الله نصیب این ملت فقیر ولی غنی از صبر و استقامت و ایمان نموده است.

 

اینک با کلیک کردن بر تصاویر زیر هریکی از آنهارا به شکل طبیعی و بزرګتر آن تماشا نمایید:

 

     

     

     

     

     

     

     

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *