محفل شب قرآن در هالند

 

محفل شب قرآن در هالند

 

درين محفل با شکوه وپربرکت که در يکی از شب های مبارک رمضان در سالون آرزو واقع در شهرک بيوروايک هالند برگزار شده بود، قاری ممتاز وخوش آواز افغانستان الحاج برکت الله سليم که از شهرت بين المللی برخورداربوده و نيز قاری خوش آواز و مستعد ديگر افغانستان محترم الحاج حبيب الله عليزاده که از کانادا تشريف آورده بود، با قرائت آياتی از کلام الله مجيد و سخنان ارزشمند شان زينت بخش اين محفل گرديده، باعث ايجاد فضای خيلی لذت بخش نورانی وفيض رسانی  به همۀ علاقمندان قرآن شدند.

اينک قسمت های از آن محفل قرآنی را که توسط محترم عزيز مسير فلمبرداری گرديده است، بدسترس شما عزيزان قرار ميدهيم:

 

1- بخش اول

2- بخش دوم

3- بخش سوم

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *