سریال جدید امام حسن، امام حسین و معاویه (رضی الله عنهم) — ویدیو فارسی

 

سریال جدید امام حسن، امام حسین و معاویه (رضی الله عنهم)

 

 


برگرفته شده از شبکۀ جهانی کلمه

 

سایت صدای افغان به سلسله همکاری با دوستان در قسمت ارائه و پخش معلومات و معرفت مفید، سلسله سریال جدید امام حسن، امام حسين و معاویه (رضی الله عنهم) را که پیشکش شما میکند . این سریال که واقعیت های مسلّم تاریخی را بیان میدارد درنتیجۀ کوشش های ارزشمند کارکنان شبکۀ جهانی کلمه از عربی به زبان خودمان دوبله شده و اینک خدمت دوستان تقدیم میگردد:

 

برای تماشای هربخش، لطفاً بر شمارۀ همان بخش کلیک کنید:

 

1- بخش اول

2- بخش دوم

3- بخش سوم

4- بخش چهارم

5- بخش پنجم

6- بخش ششم

7- بخش هفتم

8- بخش هشتم

9- بخش نهم

10- بخش دهم

11- بخش یازدهم

12- بخش دوازدهم

13- بخش سیزدهم

14- بخش چهاردهم

15- بخش پانزدهم

16- بخش شانزدهم

17- بخش هفدهم

18- بخش هژدهم

19- بخش نزدهم

20- بخش بیستم

21- بخش بیست و یکم

22- بخش بیست و دوم

23- بخش بیست و سوم

24- بخش بیست و چهارم

25- بخش بیست و پنجم

26- بخش بیست و ششم

27- بخش بیست و هفتم

28- بخش بیست و هشتم

29- بخش بیست و نهم

30- بخش سی وم

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *