پوځیانو مات دکلا ورکړ — امرالدین سرحد

 

پوځیانو مات دکلا ورکړ

 


امرالدین سرحد

 

تا څې کیسي دجنګ کولي

سترګو مې اوښکې تویولي

تودي،تودي ستونی ته،لاړي

دژوند سلګۍ څې مالیدلی

سترګو مې اوښکې تویولي

 

پوځیانوویښ کړو نیمه شپه کښې

ډزي ېې پیل کړي دروازه کښې

برګ ښکاریدل وحشت یې پیل کړ

ډزي په هر چا دوي کولی

سترګومې اوښکې تویولي

 

پوځیانو مات دکلا ورکړ

جوړیې په کورکښې تورمحشر کړ

لکه دغلو په شان په کورکښې

دکور جامی یې وشیندلی

سترګو مې اوښکي تویولی

 

حاجی بابا سپین ږیری مشر

ځوی یې شهید شو د ده کشر

دوه یې لمسیان ورته ټپیان کړل

هم نارینه،ښځو ژړلي

سترګو مې اوښکې تویولي

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *