درانحصار زور — محمد عظيم آبرومند

 

ياد داشتی از نويسنده:

سلام دوستان گرامی صفحه محترم صدای افغان!

ضمیمه این یک قطعه شعر خود را به شما ارسال کردم که بجواب شعر خانم لینا روزبه  نوشته شده است . شعر پر نقد خانم لینا روزبه تحت عنوان " در انتظار نور" درصفحه محترم آزمون ملی منتشر گردیده است.

 

بااحترام

محمد عظیم آبرومند

در انحصار زور

 


 

 

تو خدا گم کرده ای  اشک تمساح ریخته

من حیرت زده ای طفلکان سیه روز" کووینز"  دیده

تو نفیر خوش لحن فرعون زمان

من حقیر درگاه حضرت سبحان

تو چشم دوخته وز وز زنبورکان کابل

من سرشمار کشتارگاه انسان

تو طلوع فرهنگ نو، بحران اعتقاد

من در انتظار رحمت  بر آستان خدا

تو درحریر ناز بهشت واشنگتن

من درتحسن صحرای جنگ افغانستان

تو درزمزمه ای ترانه حسرت بربودا

من درماتم افغان بچه های  بی بوریا

تو تجلیل گر زبان مولانا

من اخگر فروزان دوران دفاع

تو درشرم ریزش سنگ بودا

من دربزم رزمندگان با وفا

تو درانتظارنسیم بی صدا

من درغرش صوت کبریا

این تو ومن ازیک بیخ وبن، تو درماتم گذشته سرگردان

من در کربلای زمانه اشک چکان

تو اجیر دالر بی مروتان

من اسیر حیله ای کل مرغان

یا تو آنرا رها کن اینسو وفا کن

یامثل  من آن کار دگر با ردگر برملاکن

تو در انتظار نور،  من در اتحصار زور

تو در سرای زور! من در انتظار نور!

یکبار بیا دیده را ازدیدگان جدا کن

دیده باخود ، خود با دیده آشنا کن

 

عظیم آبرومند

آلمان نیمه شب  9 محرم 1431 هجری قمری

کووینز : یکی از جاده های  مشهور در نیویارک

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *