مناجــــات — محمد عزيز عزيزی

 

بســـم ا لله ا لــــر حــمن ا لـــر حیـــم

 

مناجــــات


محمد عزيز عزيزی

 

یارب به جلال  کبریای توقســـم – بر ذات و صفات وهم ثنای توقسـم

تا زنده  گذاری ا م  د رین دیرفنا    تسلیم تو باشم  به خدای تو قسم

 

یارب تو بدر گاه خود ت راه نما  – این بندهء عاجز وپر از عذ ر گناه

در دهر ندیده ام دری رحمت را – جز درگه ء رحمت تو، ای بار  اله

 

یا رب زدرت کجابخواهم رفتـن  ؟  – ره نیست مرا،وهم نخواهم رفتن

هر درگهی را که در جهان می بینم –  شایستــه نبا شد ونخواهم رفتن

 

یارب تـو خدائی ومنـم بندهء تو –  وز بار گنـه خمیده، شـرمنـدهء تو

بر درگـه ء تو ستـاده بـاقـد دوتـا -عفوی بنما بر این فقیردرماندهء تو

 

یارب تـومـرا دلـی پـرازایـمـان ده – بـرپیـکر خــا کـی وجـودم جـا ن

ده درهرنفسی که میکشم محتاجم – برآنچه رضای توبود، مراآن ده

پــا یـــا ن

والسلام وعلیـــــکم ورحمت الله وبرکاتـــــه

محـــمـد عـز یـز ( عزیزی ) –  لنــدن

شب دوشنبه  ساعت  01:45

2010-03-01

مطابق چهاردهم ربیع ا لاول سال1431

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *