رستاخیز 24 حوت … بنیان نظام کودتائی ضد خلق را درهم شکستاند — محمد عزيز عزيزی

 

بسم الله الرحمن الرحیم

 

وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ ﴿الشعراء: ٢٢٧﴾

و کسانی که ستم کرده اند، به زودی خواهند دانست که به چه بازگشت گاهی باز خواهند گشت؟!

                                                                                                                                                                 (قرانکریم)

 

 ———————————–—————————————————————–

رستاخیز 24 حوت سال 1357مردم هرات بنیان نظام کودتائی ضد خلق را درهم شکستاند

 


محمد عزيز عزيزی

 

درآن شبها که جغد شوم بدبختی

سرود نحس را از هردر ودیوار…

 این ویرانه سرمیداد

 واهل قریه ها ، آن را….

 شگون قتل می خواندند

ودر فردا ی آن ایام …

هجوم خیل کفتاران وحشی را

باهل قریه  می دیدند و می گفتند :

خدایا شر اینها را  تو از ما دور میگردان

برای انکه ایشان  با تودشمن بوده و…

وبرهر مسلمان  دشمنی دارند

ویا  ا ز حملهء ، درنده  گرگان دوپا ی را   

که آنها خون انسان را

شراب ارغوانی  خوانده …

بر آن ، شادمانه رقص میکردند  ….   

  دائم برحذربودند !

 وبا خود زیر لبها  زمزمه داشتند :

خدایا ! وحشتِ ،این درندگان را …

 ازسر  ما دور می گردان

 الهی چشم شا نرا کور میگردان

در آن دوران حزن انگیز

 هرات باستا ن  با  آن همه وسعت

 چو زندانی برای اهل آن بود است

 وزندانبا نهایش  نیز …

ازنسل ددان ووحشیان بودند.

چه شبهای پر از کا بوس

 چه ایامی پر ازوحشت

برای مرد وزن بودند .

———————————————–

در آن  ایام  درد آگین

 درآن  شبهای  غم آلود

که بر روی زمین اولیاء الله…

 وخاک پاک انصاری

همه اهل هرات ازدست ظلم…

 خلقی ناپاک وبد اندیش

همی دیدند صد خواری…

فضای آسمان روستاها  آنزمان….

آبستن نوعی تلاطم داشت

جنوب وشرق وغرب شهر باهم گفتکومیکرد  

وبا اقصی نقطه «غوریان» یا «انجیل»

 ویاهم« پُشَتُون زرغون» و «گذرَََهَ»….

 ویا دیگر السوالی  …..

حکایت از قیام وجنبش خلق مسلمان بــود…

به ضد خلقی مزدور، کاو برضد انسان بود

———————————————

 شبانگاهان  مردان خدا ، کو از برِ طاعت

بفرمان خدا ی پاک وبی همتا

 در آن شب  تا سپیده، زنده داربودند

وبا غسل شهادت …

 جانهای پاک شانرا  شستشو دادند

 وبا عطری دل آویز شهادت

 جامه های پاک را…

 هم چون کفن اندوده  پوشیدند

وهر یک با  زبان هال …

  ویا واضح برای اهل بیت خویش میگفتند:

که فردا روز  جنگ کفر واسلام است

وفردا روز جشــن هر  مسلمــا ن است

وما پیروز خوا هیم بود در هرحال

  اگر فاتح شویم غازی…

واگر کشته شویم ، شهد شهادت نوش خواهیم کرد

شمـا ای  نورچشمـــــان پـدرباید صبور باشیـــد !

 واز خلقی های ضدِ خلق و….

 و ضد نسل انسان  دورمی باشید !

———————————————-

نماز صبح را آ ن روز …

همه اهل هرات  از قریه ها…

با جمع شیران  خدا خواهان اداکردند

وباگلبانگِ « الله واکبرِ»ِ  خود ، نعره ها کردند 

کسی با دست خود منگا ل  

 یکی   چوب ویکی  چنگال  

کسی سیلاوه یا شمشیر  

 دگر با کارد ویا  ، شش تیر

کلنگ یا تیشهء  دردست

فلاخن  یا که چوبی دست

همه باهم صدا گویان

نوای دلکش قــــرآن

شعار  مرگ سر دادند

به ضد خلقی شیطـان

در آن روز، جنبش  شیران ومردان خدا…

با اتحاد وهمدلی و قوت ایمان …

  غرور ظلمت  منحوس  ،حزب  ضد انسان را

 زپا افکنده آنرا روسیاه بر خاک مالیدند 

وبر اوج شکوه وسر بلندی …

پرچم توحید  و نصرت را…

به هر برج وبه هر بارو

به هر کوی وبه هر برزن

 به شهر خواجهء عبدالله انصاری

به شهر جامی وملاحسین وخا فی و تاکی 

به شهر اولیاء الله ومردان  خدا خواهـــا ن

بر افراشتند وسر دادند:

شعار تابناک زور ایمان را

  همانا!« زنده باد  اسلام »

  هما نا!« مرگ برخلقی»

 درآن روزی که ایمان شوکتش را برملا میکـــرد

در آن روزی که شیطان راهمیشه روسیاه می کرد

تمام شهریان  ، با مردمان پاک روستائی

 کنار افسران پاک وبا ایمان…

  درآن اردوی زلمی کوت

هرات باستان را  ….                   

ازوجود  دشمنان دین  وملت  پاک بنمــودند

 سیاهی را  بخون لاله گون خویش  بزدودند

———————————————-

در آندم از کران تا بیکران مملکت

برمردم والاتبارشهر انصــــاری  دعا کردند

وبر روح شهیدان دیار آشنا صدها ثنا کرد ند

اگر چه دشمن بدخواه وبد اندیش

زکشته پشته ها ی ساخت

واز خون عزیزان هری در هر طرف…

چمن زاران رنگینی ….

  زلا له ها  ، نمایان ساخت

ولیکن عاقبت آنروز

چنان گلبانگ آزادی

بهر سوئی وطن پیچید

که ای دریادلان  عرصه ء ایمان

و ای چابک سوارانیکه بر میهن…

 همیشه عشق میدارید

  سر انجام  دشمنان این وطن

در هر مکان وهرزمان…

نا بود خواهندبود

ودر پایان این جهد خدائی …

شما پیروز خواهیــد بود

شما جاوید خواهیــد بود

پا یـــا ن

والسلام وعلیکم ورحمت الله وبرکاتـــه

روزدوشنبه24حوت 1388        

01:30AM ساعت :  

مطابق :2010-03- 15

برابر با :28 ماه ربیع الا ول سال 1431 ه – قمری

hmaazizi@yahoo.co.uk

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *