پیغام سروش — محمد عزیزعزیزی

 

پیغام سروش

 


محمد عزیز ( عزیزی)

سوم رمضان المبارک سال1431

 

چنان خوش مژده ای آمد بگوشـــم

شنُـــفـَتم بادل وباعقـــــل وهـُوشـــم

 

همه ذرات  هستی  سبحــــه گردان

چه نازیبا که  من این دم  خموشـــم

 

بدیدم مرغـکان  تسبیح گــویـــان

نمـــی بایست از آن چشم  پوشـــم

 

چو دیدم جمله هستی در تـــــــکاپــــو

کجا انصاف باشد گر نکـُـــوشــــم؟

 

بسوی  ذات هستی  سیـــــر د ارم

به  امیـــــد وصـــــال ِ او ، بکوشم

 

رهــانیــدم ز غیـــرش دل ، درین َدیر

نباشد هیــــچ غــم  هر گزبدوشــــم

 

کســــی در بند اوشد ، َرست ازغَیـــر

چنین پیغـــــــام آمـــــد از سروشــــم

 

زجــام شربت توحیــــــد  خـــــالــص

چه خوش باشد  پیـــاپی  گر بنوشـــم

 

شـــوم سرمست  بحر وحـــدت ِ او

بر آرم داد وفـــریـــاد و خروشــم

 

الهی پوششــی  بر این «عزیز» ات

تو ستــــارالعُیــــُــوب ِپرده پوشــــم

پایان

———————————–

محمد عزیز ( عزیزی)  – لندن

روزجمعه سوم رمضان المبارک  سال 1431 هجری قمری

ساعت   :  PM17:30  بعد از ظهر

2010-08-13

برابر با 22 اسد سال 1389

hmaazizi@yahoo.co.uk

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *