چکامه برای یاد وطن — محمد عزیز عزیزی

 

چکامه برای یاد وطن

 

 

محمد عزیز ( عزیزی)

2010-12-23

چه  داغ هــا بــدل ِمـادر وطن باقیست

زدست نا خَلَـَفــان در همه زمـن با قیست

 

هنــــوز بر بدن خسـتــۀ وطــــن  بنگــر

هزار رنج وپریشانی  ومحــن باقیست

 

بهر طرف که نظر میکنی  و می بینی

صدای شیون  وفریاد مرد وزن باقیست

 

ببین  که دست چپـــاولگران  استعمــار

به غــارت چمن وسر ویا سمن  باقیست

 

گلایه نیست ز اشغـــالگــــران بیگـــانه

درون ملک  بسی دزد وراهــزن باقیست

 

ببین که  قامت سرو وطن  شکسته   بــُــوَد

از آن تبرکه  بدست ِ عدو اهــرمن با قیــست


 همیش  دشمن ِ بــد طینت ِ خبیث ولعیــــن
تلاش آن به تــفر ق بـــه مـــا ومــن باقیست


 ببین که خیل گرازان وحـــــشی وکفــتـار

هجوم آن به همه دشت و یا دمن باقیست


خوش است اینکه بهر سو صدای آزادی

چو صوت  تیشۀ فر هاد کوهکن با قیست

اگر چه دست  چپاول زبوستان  وطن
شکسته شاخ گلان را ولی چمن باقیست

 

خوش است اینکه چکامه برای یاد وطـن
همــیش بــوده و در دفتر ِ  زمن باقیست


« عزیز »شـــکر خدارا که این زمان بینـــم
قناریان غزلــــخوان به انجمـــن با قیســت

پـــایـان

————————————–

01 :35   AM   محمد عزیز ( عزیزی)   لـنـدن – ساعت

روز پنج شنبه  دوم جدی سال 1389

برابر به : 2010-12-23

مطابق به  18مُحّرم الحرام سال 1432 هجری قمری

hmaazizi@yahoo.co.uk

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *