بیا — هاکان مسعود نوابی

 

بیا

 

 

سرودۀ:هاکان مسعود "نوابی"

22 فبروری 2011 /اسلام آباد، پاکستان

 

بیا که دست به دست هم داده و یکرنگ باشیم

برای وحدت و اتفاق، محکم چو سنگ باشیم

 

آن که نفاق را پا میدهد در میان این او آن

برای هر حیله و مکر آنان با نیرنگ باشیم

 

ز هاکان پرس چه میگذرد اندر زمین و زمان

همه چال، چال رنگ است بیا هماهنگ باشیم

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *