آرزوهـــای امروزی— محمد عزیزعزیزی

 

بسم الله الرحمن الرحیم

 

با استقبــــال از غزل معروف مولانا جلال الدین محمد بلخی

 

آرزوهـــای امروزی

 


محمد عزیز ( عزیزی)

 2011-05-11

 

آتش بجان و قلب فروزانــم آرزوست

بیرون زسینه گفتــۀ پنهــانـم آرزوست

 

براهل رازو اهل دل و،اهل عقل وهــوش

هر جا سخن زعمق دل وجانم آرزوست

 

لذات این جهان که بود بیشمار،لیـــک

شیرینی وحـلاوتِ ایمانــم آرزو است

 

هر گز به تار زلف جهان دل نبسته ام

دلباختن به حضرت جانانــم آرزوست

 

از،های وهـو وعربــدۀ مست مسخـــره

بیــــزارم ، وحقیقت عـرفانـــم آرزوست

 

درمحفلی که گوش، کــُند کار صد زبان

آنجــــا سخـــن ز یار سخنـــدانم آرزوست

 

هر مجلسی که صحبت ِصاحبدلی نداشت

دوری از آن وپای گـریزانــــم آرزوست

 

طا غوتهای گوشتی نه سزاوار سجده اند
سرخـم شـُدن بدرگــۀ سبــحانم آرزوست

 

بازار شرک و جهل وخرافات بستـه باد
توحید وعلــم وعقل فراوانـــم آرزوست

ابلیس هــا به چهــرۀ انسان شوند عیـان
تشخیص بین آدم و شیطانـم آرزو است

 

بر شام تار کشور وبر مردمــان خــود

یک صبحــگاه روشن تابانــم آرزوست

 

بر چهره های مردم هردم شهید خــویش

شادی بصورت ولبِ،خنـــدانم آرزوست

 

از ناکسان وغیر نظر بستــه ام همیش

دیدار دوستان خوب وعزیزانم آرزوست

 

ابر سیاه ، روز وطن تیره کــرده است

خورشید تابــناک ودرخشــانم آرزوست

 

الحــاد شرق وتجربــۀ غرب ســـکــولار
دیدیم به مـُلک خود،نه دگر آنـم آرزوست

یاران بیوفا ، به هدف پشت کــــــرده اند

دل بستگان به عهد وبه پیمــانم آرزوست

 

از سفله گان دون نشود انتــــظار داشت

شیر بچه های بیشــه ومیدانم آرزوست

 

اندر مصاف دشمن دین ووطن همیش

یک انقلاب کامل وعصیانم آرزوست

 

بر ضد جور وظلم وتجاوز به دیگــران

فریاد وداد ونالــــه وافغـــانــم آرزوست

 

ازبهر دفع فتنــــۀ فرعـــــون های عصـر

آن رود نیل وموسی ِ عـِمــرانــم آرزوست

 

تا بشکنــــــد طلسم فسون ستمگــران

انگــشتر ونگین سلیــمــانـم آرزوست

تا کاخ ظلم وجور وجنایت شود خراب

یک لشکری زخیل دلــــیرانم آرزوست

 

ننگ است برتری بزبان ونژاد وقـــــوم

دوری زفکر مُنحـــط ونقصــانم آرزوست

 

تاجیک وترک ،ازبک وپشتون یا عرب…
یک پارچــــگی یِ ِ ملت افغانــم آرزوست

 

سرنــای زشت تفرقه دائم خموش باد

گلبانگ ِ شاد وحـــدت وآذانــم آرزوست

 

تاسیس یک نظام به بنیاد عــدل وداد

ترویج حــکم ِ محکم قر آنـــم آرزوست

 

در پیشگــآه حــاکم عـــادل به مملکت

نه ، فرق بین اسفل واعیــانم آرزوست

 

برجــانیان ِ قـــــاتل وبر خـــائنین مــُلـک

حکــم ِ قصاص وگوشۀ زندانم آرزوست

 

بر عاشقـــان مملکت وخادمــان خلق
هـر احترام، ومنزلت وشانم آرزوست

 

هر آن دعا که از دهنم میشود بیرون

با ســـوز وآه ِ سینـــۀ بریانم آرزوست

 

یارب زدرگهـت به شهیــدان این وطن

باغ جنان وروضۀ رضوانــم آرزوست

 

در جبهــه های جنگ عدالت به ضد ظلم

فتــح مبین ونصرت شــــــایانــم آرزوست

 

بر هر «عزیز» خسته دلـی ای خدای من

پایان روزغـــم ویا شب هجرانم آرزوست

پایــان

————————————–

ساعت 50-23

روز چهار شنبه 21 ثور سال1390 ساعت شب 50-23

برابر به : 2011-05-11

مطابق به : هفتم جمادی ا لثانی سال 1432 هجری قمری

hmaazizi@yahoo.co.uk

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *