جستجــوی انســان— محمد عزیزعزیزی

 

جستجــوی انســان

 


محمد  عزیز (عزیز)

2010-06-30

 

یادش به خیر باد
در آن زمــان پیش
روزی که شیخ  شــهر
  می گشت هر طرف
بر کوچه ها وبرزن  واطراف شهر هــا
افسرده  گشته بود
در پشت آنکسی ….
 کو اُنس داشته  وانسان شود خطاب
ناگه  به پیر راه طریقت بشد طرف
 پرسید شیخ را
سرگشته ئی چــرا ؟
 در جستجوی  کیستی ؟  ای شیخ   زنده دل !
او در جواب گفت :
 « از دیو دد ملــولم وانسانــم آرزوست » 
( *)
می گردمش زیاد
تا  اینکه  بینمش  ودر آغوش دارمش
آن  مرشد طریق…
سر را برغم نفی ، تکان  داد
 , وزیر لب …
« گفتا که یافت می نشود جستــه ایم ما »
( *)
آن شیخ  با اراده و ایمان آهنین
 با مرشد طریق
لبخند  در دهــآن
« گفت آنکه یافت می نشود آنم آرزوست  »
( *)
فقط آنم آرزوست
آنم آرزوست

پایان

——————————————

یاد داشتها :
————

*** بر گرفته از  غزل مولانا جلا ل الدین محمد بلخی

روز پنج شنبه   9 سرطان  1390  هجری شمسی
 ساعت 20:30 بعد از ظــهــر
 مطابق به : 2011-06-30
 hmaazizi@yahoo.co.uk

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *