سرودۀ بیاد وطن عزیز (افغانستان) — محمد عزیز عزیزی

 

سرودۀ بیاد وطن عزیز (افغانستان)

 


محمد عزیز عزیزی

 

کشور ما باغ وبا غستـــان ما

گلشن ما نخل ونخلستـــان ما

دشت وکوه  وتپه هایت دلپذیر

جنگلات سبز وسروستــان مــا

شهرهایت یاد گــــاران  کُــهــن

مردی وهمت ز دهســـتان مـا

هر کجایت بهتر از دیگر بـــُـــَود

گر ز «اوبه »یا ز«قهستان» ما(*)

لعــل انگـــور هریوا   دُر بـُـــَود

وز شمالی جمله تا کستــــان ما

از جنوب وشرق وغرب وازشمال

از همـه صحــرا وریگستان  مـــا

هر چه گویئم از وطن کم گفته ایم

باغ مـــــا این گلشن وبوستـــان ما

دیـو شب را گو زملک مـا بــرو

شب نمی زیبد به نورستان مــا

یاد می آور زتــــاریـــخ قـــدیــم

هند وسند ورَی وطبرستان مـــا

باز محمــــود دگـــر آید بــدان !

زین وطن از شهروکوهستان ما

کوچ مرگت را بگــیر ودور شو

ورنـــه جای تست قبرستـــان ما

این صدا ،هرجا بلند باشد « عزیز»

از ولایت هــا وشهـرستـــــان مــا

 

پایـــــان
————————————————

محمد عزیز ( عزیزی)

(*)اوبه – یکی از السوالیهای سرسبز وکوهی هرات است

قهستان :  نیز  یکی  از دهات بسیار زیبا وسر سبز  اوبه هرات میباشد .

یک شنبه  بیستم قوس – ساعت  22:30

20- 9-1390  هجری شمسی

مطابق پانزدهم محرم الحرام سال1433 هجری قمری

برابر به : 2011-12-11

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *